Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ATAMBUA

  Diecezja w pn.-zach., indonezyjskiej części wyspy Timor eryg. 3 I 1961, sufr. Ende. Ewangelizację Timoru rozpoczęli 1552 Portugalczycy, lecz po zajęciu wyspy przez Holendrów 1596 rozwój katolicyzmu uległ zahamowaniu; chrystianizację wyspy wznowiono w XIX w.; od 1841 A. należała do wikariatu apost. Batawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASZERA

  (hebr. 'aszerah), Sem. bogini płodności, w literaturze ugaryckiej żona lub córka bóstwa El; niekiedy przedstawiano ją jako żonę Baala, myląc z -> Asztarte. Izraelici otaczali ją bałwochwalczą czcią, zarówno w Judei (1 Kri 15,13; 2 Kri 21, 3. 7), jak i w państwie Izrael (1 Kri 16, 33), zwł. w świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATANAZJAŃSKI SYMBOL WIARY, Quicumque

  (od pierwszych słów tekstu łac), Zwięzły i systematycznie ułożony wykład artykułów wiary zawartych w -> Apostolskim składzie wiary, dotyczący w szczególności tajemnicy Trójcy Świętej i osoby Chrystusa.

  1. A.s.w. zawiera 40 krótkich zdań w języku łac. (DS 40-42; fragmenty cytuje Cezary z Arles w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /4 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYŻ, Assisi

  Bpstwo w Umbrii (Włochy), podległe bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Wg miejscowej tradycji chrześcijaństwo w A. głosili już w I w. uczniowie apost., a od 236 podaje ona imiona bpów, z których Rufin (236), Wiktoryn (240) i Sabinus (303) zginęli śmiercią męczeńską;

  od 540 mamy źródłowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYSTENCJA BIERNA

  Obecność ord. miejsca lub delegowanego przezeń proboszcza albo innego kapłana, wymagana do ważności przy zawieraniu małżeństwa kat., w charakterze urzędowego świadka, z wykluczeniem czynnego udziału w akcie przyjmowania od stron zgody małżeńskiej, i w obrzędach liturgicznych.

  Dekret Soboru Tryd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASURBANIPAL

  zm. 626 prz. Chr., Król Asyrii od 668, syn i następca —> Asarhaddona.

  W 651-648 prz. Chr. pokonał króla Babilonii Szamaszumukina, swego brata, zdobywając władzę nad jego królestwem; pokonał królestwo Elamu; na wsch. uzależnił od siebie irańskie plemiona Medów, prowadził walki z królestwem Urartu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYSTENT TRONU PAPIESKIEGO

  Tytuł honor, nadawany od XI w. bpom asystującym przy tronie papieża podczas ceremonii liturg. i uroczystości konsystorskich. Liczba a.t.p., początkowo niewielka, wzrosła z czasem znacznie i utworzyli oni specjalne kolegium.

  Obok wielu bpów a.t.p. byli wszyscy patriarchowie, którym tytuł ten przysługiwał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASUROWIE

  (sanskr. asura potężny pan), W hinduizmie określenie przysługujące istotom nadludzkim z racji posiadania magicznej mocy, tzw. —> maja, która miała się przejawiać w cudach wszechświata;

  była to moc etycznie obojętna, gdyż posiadali ją zarówno bogowie Waruna i Mitra, jak też ich nadludzcy wrogowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYMILACJA

  (łac. assimilano upodobnienie), Przyswajanie czynników środowiska biol. przez organizm żywy (a. biologiczna); przyswajanie nowych treści i włączanie ich w posiadany system wiedzy (a. psychologiczna); przyswajanie środowiskowych wzorów zachowań i postaw wpływających na przemianę życia społ. jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /7 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRIA

  Państwo w pn. Mezopotamii ze stolicą najpierw w Asur, potem w Niniwie, w XIV-XI w. i od poł. VIII w. prz. Chr. do końca VII w. jedna z głównych potęg staroż. Wschodu.

  Pierwsze wiadomości o A. znamy z III tysiąclecia prz. Chr., kiedy władcy miasta Asur byli uzależnieni od Sumerów, a nast. od królów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /4 722

  praca w formacie txt

Do góry