Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ATTALEA in PAMPHYLIA (Antalya w Turcji)

  Bpstwo w metropolii Perge (Murtana) w rzym. prowincji Pamfilia II; bpi znani z V-VI, IX i XII w.; od 1084 metropolia gr.; od XVIII w. bpstwo tytuł, obrządku łacińskiego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATMAN

  (sanskr. dusza, duch, dech), W —> Rygwedzie a., jako pierwiastek życia, jest czymś przemijającym i dopiero w jednej z najstarszych —> upaniszad występuje jako podmiot widzenia, słyszenia i myślenia, jako „kierownik wewnętrzny" w człowieku i zwierzęciu, a nawet w zjawiskach świata otaczającego, jako coś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /3 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATTARDI PASQUALE

  Sługa Boży, ur. 2 X 1837 w Neapolu, zm. 25 III 1893 tamże. Kształcił się w neapolitańskim kolegium jez.;

  1866 przyjął święcenia kapł.; poświęcił się wychowaniu i nauczaniu młodzieży, przeznaczając własny dom na szkołę; był gorliwym spowiednikiem i kaznodzieją; odznaczał się miłosierdziem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATIENZA JUAN de SJ

  ur. 1542 w Tordehumos w prow. Valladolid (Hiszpania), zm. 1 XI 1592 w Limie.

  Po studiach prawniczych na uniw. w Salamance wstąpił 1564 do zak.; 1581 został rektorem kolegium w Limie, 1585 prowincjałem; prowadził działalność mis. w Ekwadorze i Paragwaju ;

  założył drukarnię, co umożliwiło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATH AR W AN

  (pers. strażnik ognia), W zaratusztrianizmie czynny kapłan pochodzący z zamkniętej kasty magów (do dziś ściśle endogamicznej), która, wg tradycji, wywodzi się od Manuczehra.

  Syn maga staje się a. poprzez ceremonię nabar, uprawniającą go do mniej uroczystych funkcji kapł., przede wszystkim odprawianych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHARWAWEDA

  (sanskr. wiedza zaklęć), IV księga -> Wedy, jedna z 4 —> sanhit, zawierająca głównie, przeznaczone dla kapelana domowego (purohita), zaklęcia i formuły magiczne, za pomocą których mógł on oddalać niebezpieczeństwa grożące jego panu; dawniejsza nazwa, Atharwangirasah, oznaczała pierwotnie 2 kategorie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHOS

  Ośrodek monastycyzmu bizant. na wsch. przylądku Płw. Chalcydyckiego w pn. Grecji.

  I. DZIEJE — Na A. istniało w starożytności kilka miast, a wg legendy na górze A., u pd. skraju przylądka, sanktuarium Zeusa. Pierwsze dokumenty o chrzęść, eremach pochodzą z IX w., gdy w czasie prześladowań (—...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /12 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATHRIBIS

  (Kom Atrib lub Tell Atrib w Zjedn. Republice Arab.),

  ° Bpstwo — pierwsza wzmianka o bpie z IV w.; bpi koptyjscy znani z V, VIIIIX i XI w.; obecnie bpstwo tytuł.; bpem tytularnym A. jest Henryk Grzondziel, bp pomocniczy w Opolu.

  ° Miejsce pierwszego w Egipcie kościoła pod wezw. Świętej Dziewicy oraz co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATARAKSJA

  (gr. ataraksia obojętność, spokój, od a nie, brak i taraksis nieład, zamieszanie), Idea spokoju i szczęścia osiąganego przez wypracowanie pełnej harmonii władz duchowych (Platon), opanowanie uczuć i pożądań (Arystoteles) lub ich wykorzenienie (cynicy).

  Wyraz a. został użyty po raz pierwszy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ATENY, Athenai

  Stolica Attyki, od 1835 Grecji i siedziba abpstwa kat. i prawosławnego.

  I. MIASTO — Kolebką był Akropol (wyszogród, polis, gród) ; od XXX w. prz. Chr. A. były osadą rolniczą, od XIV w. warowną siedzibą król. z kultem bogini pałacowej i związanego z nią demona wegetacji, węża Erechteusza, od VIII w. po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Werner89 Dodano /29.05.2012 Znaków /12 227

  praca w formacie txt

Do góry