Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AULA

  (gr. aule), Pierwotnie otwarty dziedziniec przed domem, rodzaj - atrium, potem -> perystyl wewnątrz domu, sala przyjęć; w Rzymie siedziba król. — a. regia, nast. cesarska — a. augusta lub komnata służąca do przyjęć dworskich;

  w okresie wczesnochrześc. budynek kośc. (A. Dei, A. Ecclesiae); w bazylice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AULICH HENRYK OFMRef

  Imię zak. Manswet, ur. 21 VIII 1793 w Komornikach na Opolszczyźnie, zm. 21 II 1861 w Krakowie, misjonarz wśród Polaków na Bliskim Wschodzie.

  Do zak. wstąpił 1811 w Solcu; po przyjęciu święceń kapł. pełnił różne obowiązki w klasztorach prow, małopolskiej; 1831 wyjechał na misje zagr.;

  pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM POLITYCZNY

  Suma poglądów średniow. teologów i prawników usiłujących wykazać, w oparciu o naukę św. Augustyna, wyższość władzy duchowej nad świecką.

  Twórcą pojęcia a. politycznego jest Henri Xavier Arquillière (1934), który uważa, że główne tezy a. filozoficznego i teologicznego (tendencja do „wchłaniania"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /7 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUNARIUSZ, Aunacharius Św.

  ur. w Orleanie, zm. prawdopodobnie 25 IX 605 w Auxerre (Francja). Pochodził z rodu rycerskiego; przez pewien czas przebywał na dworze król. w Burgundu;

  do kapłaństwa przygotowywał go bp Syagriusz z Autun; 561 został bpem Auxerre; uczestniczył w synodach w Paryżu (573) oraz Macon (583 i 585); zwołał 578...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNOWICZ JAKUB STEFAN abp. obrządku ormiańskiego

  ur. 30 XII 1701 we Lwowie, zm. 11 I 1783 tamże. Studiował teologię w teatyńskim kolegium pap. we Lwowie i przyjął 1725 święcenia kapł.; studia kontynuował w Collegium Urbanům w Rzymie, gdzie 1726 uzyskał doktorat; po powrocie do kraju pracował przy boku stryja, Jana Tobiasza;

  1737 został jego bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUREA LUCE ET DECORE ROSEO

  Hymn I nieszporów na uroczystość św. Piotra i Pawła w LH 1971, przypisywany Elpis, żonie Boecjusza (VI w.) lub św. Paulinowi z Akwi-lei (zm. 804). Autor widział w Chrystusie światłość świata, tego, który grzesznikom udzielił przebaczenia;

  Piotr, odźwierny niebios — przez śmierć krzyżową, Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIK GRZEGORZ ks.

  ur. 25 XI 1847 w Zagórzu (pow. Będzin), zm. 10 XI 1929 w Krakowie, Działacz społ., pisarz i kaznodzieja. Studiował medycynę na UW i teologię w seminarium duch. w Kielcach, gdzie 1873 przyjął święcenia kapł.;

  był prob, i dziekanem we Włoszczowie (1883-87), w Dąbrowie Górn. (1897-1916) i w Łasku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM

  Prąd umysłowy inspirowany doktryną filoz.-teol.-społ. -> Augustyna (III-VIII); występuje jako a. filozoficzny, teol. i polit.; podział ten będący uproszczeniem ułatwia systematyzację recepcji bogactwa myśli Augustyna; nie wyczerpuje jednak jej złożonej treści.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM FILOZOFICZNY

  Kierunek przyjmujący jako punkt wyjścia dalszych spekulacji podstawowe założenia filozofii -> Augustyna; w antropologii — niezależność i wyższość duszy nad ciałem (—> dualizm antropol.) oraz prymat woli przed rozumem (—> woluntaryzm), w teorii poznania — wyższość doświadczenia wewn. nad zewn. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /11 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUGUSTYNIZM TEOLOGICZNY

  Kierunek nawiązujący do treści i form myśli teol. Augustyna oraz nurty inspirowane jego szczegółowymi koncepcjami, dotyczącymi teologii i życia Kościoła.

  A. KIERUNEK — A. teologiczny nie jest systemem zwartym i wykończonym, stanowi raczej zespół konstrukcji myślowych wyrosłych z metafiz. refleksji i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /35 892

  praca w formacie txt

Do góry