Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AUTOBIOGRAFIA DUCHOWA

  (gr. autos sam, bios życie, grafein pisać), Introspektywny utwór piśmienniczy, na treść którego składają się przeżycia duchowe autora; relacja pisemna z doznanych przeżyć mistycznych.A.d. pojawiły się w okresie patryst.; krótkie a.d. przekazali Klemens Aleks., Tertulian i Grzegorz Cudotwórca; Cyprian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOS SACRAMENTALES

  Eucharyst. misteria wystawiane w Hiszpanii od XVI w. dla uświetnienia uroczystości -> Bożego Ciała. Uroczyste procesje Bożego Ciała urozmaicano w Hiszpanii już w XV w. śpiewem i tańcami oraz oprowadzaniem potwora morskiego (Taraska).

  W XVI w. wzbogacały je okolicznościowe przedstawienia dramatyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTO da FÉ (hiszp.)

  Akt wiary, pubi, wyznanie lub zaparcie się wiary przez chrześcijanina, któremu udowodniono herezję; stanowi ostatni akt procesu inkwizycyjnego, szczególnie uroczyście odbywanego w XV w. w Hiszpanii; często niesłusznie identyfikowano a.d.f. ze spaleniem na stosie (-> inkwizycja).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTUN

  Bpstwo w środk. Francji (Burgundia), sufr. Lyonu. Już w II w. w A. była znaczna liczba chrześcijan; 179 zginął pierwszy męczennik A., św. Symfronian; tradycja miejscowa podaje, że pierwszym bpem A. był św. Amator (ok. 200), wg Baroniusza zaś (Gallia Christiana editio nova, R 1728, IV 327) był nim ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKEFALIA

  (gr. autoš sam, kefale głowa), W powsz. Kościele prawosł. samodzielność Kościoła krajowego jako odrębnej jednostki związanej jednością wiary, apost. sukcesywno-ścią hierarchii oraz jednością duchową i wspólnotą działania z pozostałymi Kościołami; a. jest jedną z zasadniczych form Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /4 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTYZM

  (gr. autos sam, jaźń), Częściowa lub całkowita utrata kontaktu z otoczeniem, zamknięcie się w sobie, niechęć do nawiązywania kontaktu z ludźmi, interesowanie się wyłącznie własnymi przeżyciami, często chorobliwie wypaczonymi, słaba reakcja (lub jej brak) na bodźce zewn. i niedostosowanie się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOKREACJA

  (gr. autos sam, łac creatio stworzenie), W wychowaniu wewn. samostwarzanie się człowieka na drodze rozwoju pełni człowieczeństwa. J.M. Hoene-Wroński np. twierdził, że człowiek jedynie przez własne stwarzanie się może stać się nieśmiertelnym i spełnić swoje zadanie życiowe; a. uważa on za cel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTOMATYZM PSYCHICZNY

  (gr. automatismos działanie samoczynne), Zdolność organizmu ludzkiego i zwierzęcego do dokładnego wykonywania pewnych czynności bez udziału świadomości w ich regulowaniu; postępowanie bezwiedne (nie zauważone, nie kontrolowane świadomym wysiłkiem), nie zamierzone, z przyzwyczajenia.

  Badania nad a.p...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTENTYCZNOŚĆ BIBLII

  W sensie genetycznym (podkreślanym zwł. w pismach ojców Kościoła) — rzeczywiste pochodzenie (w przeciwieństwie do — apokryfów) ksiąg natchnionych od Boga (-> natchnienie Pisma św.) i uznanych za takie przez Kościół (- kanon Pisma Św.);

  w sensie krytycznolit. (uwzględnionym po raz pierwszy przez Sykstusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUTARKIA

  (gr. autarkeid), Samowystarczalność, niezależność, wolność wewnętrzna.

  I. W ETYCE — niezależność od świata zewnętrznego. Sokrates, cynicy i stoicy uczyli, że mądrość i cnota daje niezależność od świata; treść rel. nadał a. Plotyn, wyjaśniając, że a. mędrca wynika z jego uczestniczenia w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /7 032

  praca w formacie txt

Do góry