Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  AWINIOŃSKA NIEWOLA PAPIEŻY (1305 - 77)

  Okres rezydowania papieży we Francji (od 1309 w Awinionie) i uzależnienia polityki Kościoła od królów franc., zw. też przez analogię do ST „niewolą babil." papiestwa; była wynikiem dążności państw do wyzwolenia się spod przewagi pap. i proces ten przyśpieszyła.

  Bezpośrednią przyczyną a.n.p. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWERROIZM

  Kierunek filoz. przyjmujący poglądy -> Awerroesa; zapoczątkowany w XIII w. na wydz. artium uniw. paryskiego, stał się jedną z pierwszych syntez filoz. klasycznego okresu scholastyki; nazwę nadał mu Tomasz z Akwinu.

  I. POGLĄDY — A. wyrósł z arystotelizmu i jego neoplatońskiej interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /7 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWALOKITEŚWARA

  (sanskr. Avalokitesvara pan spojrzenia, pan spoglądający z góry łaskawie), Zw. też Lokeśwara (pan świata) lub Padmapani (trzymający lotos w ręce), w buddyzmie pn. (—> mahajana) główna i najpopularniejsza postać -> bodhisattwy. Siedzibą A. była mityczna góra zw. Potalaka; nie znany dawnemu buddyzmowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWIT z VIENNE, Alcimus Ecdicius Avitus Św.

  ur. ok. 450 w Vienne (pd. Galia), zm. ok. 518, Teolog, poeta łaciński. Wykształcenie zdobył w Vienne i tu 494 został bpem; u Gundobalda (436-516), ariańskiego króla Burgundów, uzyskał prawa dla katolików i nawrócił na katolicyzm jego syna (późniejszego króla i świętego) Zygmunta.

  Zwalczał arianizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVRILLON JEAN BAPTISTE ELIE, minimi ta

  ur. 1 I 1652 w Paryżu, zm. 16 V 1729 tamże, Kaznodzieja, pisarz ascetyczny. Do zak. wstąpił 1670, profesję złożył 1671; od 1676 był kaznodzieją w różnych miejscowościach Francji, od 1699 w Paryżu. Pisał liczne dzieła ascet. w formie przewodników życia wewn. o charakterze wybitnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /30.05.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVRANCHES

  Bpstwo powstałe w IV w. w pn. Francji (Normandia), sufr. abpów z Rouen, którzy w IX i X w. zarządzali bpstwem A.; 1801 zniesione przez konkordat napoleoński i włączone do diec. -> Coutances.

  A. miało wielu wybitnych bpów, m.in. św. Patern (552-565), św. Sewer (565--570), św. Autbert (770-775), polihistor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVERSA

  Bpstwo w środk. Włoszech (Kampania) eryg. ok. 1053 przez pap. Leona IX; od 1120 bezpośrednio podległe Stolicy Apost. (z wyjątkiem 1198-1298, kiedy było sufr. Neapolu), wybitniejsi bpi: Guitmund (1088-95), kard. Luigi d'Aragona (1501-15), C. Carafa (1616-44), Iñigo Caracciolo (16971710).

  W A. zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVETE SOLITUDINIS

  Hymn nieszporny o św. Andrzeju Świeradzie i Benedykcie, ułożony do nowych -> Officia propria dioecesium Poloniae (To 1965, II 57-58); nie wymieniając ani imienia, ani żadnych szczegółów, wysławia życie pustelników pełne wyrzeczenia, ubóstwa i postów, które daje moc do zwycięstwa nad pokusami szatana i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVILA, Abyla, Avella

  Bpstwo w środk. Hiszpanii (Stara Kastylia), od 1851 sufr. Valladolid (przedtem Marida i Santiago de Compostela). Bpstwo A. znane było już w IV w. ;

  zniszczone w VIII w. wskutek najazdów arab. ; restytuowane w XI w. Granice diec. określił 18 III 1138 pap. Innocenty II; miejsce urodzenia Teresy Wielkiej;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AVELLINO

  Bpstwo w środk. Włoszech (Kampania), sufr. Benewentu. Chrześcijaństwo istniało tu już w II w., wtedy też powstało bpstwo; od 499 znane są imiona bpów; od końca VII w. do 1124 z powodu częstych napaści Saracenów A. nie miało bpa; 1466-1818 złączone na równych prawach (aeque principaliter) z diec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hegezyp Dodano /30.05.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry