Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BABSK

  Parafia w dek. rawskim, archidiec. warsz., eryg. w XVI w. (w archidiakonacie warsz.); do zespołu cennych zabytków klasycystycznych z 1. poł. XIX w. należy zbudowany 1803-09 murowany kościół św. Stanisława bpa i Antoniego z Padwy, z dzwonnicą.

   

  KZSP II 1, 261; II 2, 197; SzmWwa 388-389.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILON

  (hebr. babel brama Boga, akadyjskie bab-ili, sumeryjskie ka-dingir-ra, gr. Babylon).

  I. STOLICA -> Babilonii położona nad Eufratem. Dzięki wykopaliskom, które prowadzili m.in. 1850 A.H. Layard, 1851-54 J. Oppert, 1899-1917 R. Koldewey, zbadano kilka pagórków, w tym najbardziej wysunięty na pn. (o wysokości 22...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /10 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABY KAMIENNE

  Posągi kamienne spotykane w Europie Wsch. i Azji, przedstawiające zwykle postacie żeńskie.

  Były one umieszczane na kurhanach i prawdopodobnie wyobrażały zmarłych; róg do picia lub puchar, spotykane na niektórych k.b., będące symbolami nieustannego ucztowania w życiu pozagrobowym, wskazują na ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILONIA

  Staroż. państwo sem. (od pol. II tysiąclecia prz. Chr.) ze stolicą w -> Babilonie, położone na urodzajnej równinie o obszarze ok. 30 000 km2 między dolnym biegiem Tygrysu i Eufratu (-> Mezopotamia) a Zatoką Pers., graniczące na pn. z Asyrią, na wsch. z Elamem, na zach. z Pustynią Arab. ; część pn. tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /19 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABYLAS Św.

  zm. 250 w Antiochii podczas prześladowania chrześcijan za ces. Decjusza. Informacje o jego życiu nie są dokładne; ok. 237 został bpem Antiochii; przyczyną uwięzienia, a nast. śmierci B. było prawdopodobnie zakazanie ces. Filipowi Arabowi (244-249, skłonny do eklektyzmu, chociaż chrześcijaninem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILOŃSKA NIEWOLA

  W historii Izraela okres po przesiedleniu ludności żyd. do Babilonii (598-597 prz. Chr., a zwł. 587-586) przez króla babil. Nebukadnezara II, zakończony 538 prz. Chr. edyktem króla pers. Cyrusa Wielkiego.

  Już Asyryjczycy stosowali wobec podbitych narodów praktykę masowych przesiedleń z ojczystej ziemi na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /6 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABEL WIEŻA

  Wg Rdz 11, 1-9 miała sięgać nieba. Hi-storyczność budowy w.B. potwierdziły odkrycia archeol.; ukazały one na cylindrach, amuletach, płaskorzeźbach i kamieniach obrazy wież mezopotamskich, wchodzących w skład wielopiętrowych świątyń wznoszące się tarasami ku górze (-> zikkurat).

  Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /5 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAC NESH

  Diec. w Wietnamie Pn. eryg. 1960 jako sufr. Hanoi. Początkowo B.N. wchodziła w skład wikariatu apost. - Tonkin; zajmuje 20 389 km2 i liczy ok. 1,5 min mieszk., w tym przed 1955 - 68 000 katolików, 1966 - 35 500, 48 parafii, 6 kapłanów diec. i 1 zak., 1 alumna, 5 domów zak. żeńskich, 24 siostry.

   

  AAS 17...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABIMOST

  Dekanat w diec. gorzowskiej (od 1945) oraz parafia powstała w XII lub XIII w. (w diec. pozn.). Osada przygrodowa należała 1257-1307 do cystersów z Obry; w XVIII w. prob, byli J.A. Załuski i J.D.A. Janocki; wtedy też po zniszczeniach wojennych do B. napływali Niemcy katolicy oraz luteranie, którzy zbudowali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABENSTUBER LUDWIG OSS

  ur. 1660 w Deining, zm. 5 IV 1726 w Ettal (Bawaria), Filozof i teolog. Do zakonu wstąpił 1682; po studiach filoz.-teol. 1683-89 na benedyktyńskim uniw. w Salzburgu i przyjęciu święceń kapł. został prof, tegoż uniw. i wykładał 1690-93 filozofię, 1695-1702 teologię mor., 1703-10 teologię dogm., 1706-16...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt

Do góry