Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BACON FRANCIS

  ur. 22 1 1561 w Londynie, zm. 9 IV 1626 tamże, Ang. filozof i mąż stanu. Z wykształcenia prawnik, był członkiem parlamentu (1595), zajmował wysokie stanowiska w sądownictwie król., 1618 został kanclerzem oraz baronem Verulamu, a 1621 wicehrabią Saint Albans; w tymże roku oskarżony o łapownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /4 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACHIARIUSZ, Bachiarius

  ur. ok. 350, zm. ok. 425 w Hiszpanii, Mnich, pisarz kościelny. Pochodził prawdopodobnie z Hiszpanii lub Galii; jako mnich otrzymał święcenia diakonatu; oskarżony o sprzyjanie —> pryscylianom, przybył ok. 383 do Rzymu, aby oczyścić się przed papieżem ze stawianych mu zarzutów;

  dla udokumentowania swej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACON, Baconthorpe, Baconius JOHN OCarm

  ur. ok. 1280 lub 1290 w hrabstwie Norfolk (Anglia), zm. ok. 1348 w Londynie, Teolog i filozof. W młodym wieku wstąpił do zak. w Blakeney (Snifterley, hrabstwo Norfolk); studiował teologię w Oksfordzie oraz w Paryżu, gdzie 1322-23 uzyskał stopień mgra artium; nast. przez ok. 2 lata wykładał w studium zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACHJA ben JOSEF ibn PAKUDA

  ur. ok. 1040, zm. ok. 1100, Żyd. filozof religii. Był rabinem i sędzią, prawdopodobnie w Saragossie; sławę zyskał dzięki napisanemu ok. 1080--90 w języku arab. podręcznikowi ascetyki Kitab al-Hidaja ila faraid al-Kulub (Księga wprowadzenia do obowiązków serca);

  w swych rozważaniach, opartych zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACON ROGER OFM

  ur. ok. 1210 w Ilchester, zm. ok. 1294 w Oksfordzie, Ang. filozof, filolog, teolog, zw. doctor mirabilis. Był uczniem R. Grosseteste'a (—> empiryzm); studiował w Oksfordzie, od 1235 w Paiyżu, gdzie zapoznał się z poglądami Piotra z Maricourt, alchemika, astrologa, propagatora metody eksperymentalnej w nauce;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /4 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACHMIŃSKI BONAWENTURA OFM

  Żył w XVIII w., apologeta. Był lektorem teologii w Berdyczowie. Napisał Poznanie Boga i religii z przeświadczenia rozumu a na Woltera, Russa i innych libertynów, ateistów zarzuty odpowiedź, Dowody różne wiary, św. spowiedzi, sakramentu ołtarza [...] tudzież pamięć na ostateczne rzeczy (Berdyczów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACKA

  Administracja apost. w Jugosławii, powstała 10 II 1923 z części archidiec. Kalocsa na Węgrzech w wyniku traktatu w Trianon (4 VI 1920), mocą którego 103 parafie przeszły w granice Jugosławii; 25 I 1968 dzięki staraniom bpa M. Zvekanovica podniesiona została do godności diecezji ze stolicą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACHANALJJE, Bakchanalie

  Misteria ku czci Bachusa (—> Dionizos), które za pośrednictwem Etrusków przedostały się z Wielkiej Grecji (pd. Italia) do państwa rzymskiego.

  Obrzędy odbywały się nocą w gaju Stimuli u ujścia Tybru, na Awentynie i w Ostii ; początkowo obchodzono je 3 razy w roku przy wyłącznym udziale kobiet, później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACKER AUGUSTIN de SJ

  ur. 18 VII 1809 w Antwerpii, zm. 1 XII 1873 w Liège, Bibliograf. Do zak. wstąpił w Nivelles. W 1840-44 studiował teologię w Lowanium; 1843 przyjął święcenia kapłańskie.

  Materiały bibliogr. gromadził w bibliotekach całej niemal Europy podczas licznych podróży naukowych. Ukoronowaniem tej pracy było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACHELARD GASTON

  ur.-27 VI 1884 w Bar-sur-Aube (Szampania), zm. 16 X 1962 w Paryżu, Filozof, teoretyk nauki. W 1930-40 był prof, filozofii w uniw. Dijon, nast. 1940-54 historii i filozofii nauki na Sorbonie.

  B. wywarł wielki wpływ na mentalność współcz., głównie w dziedzinie epistemologii i poetyki. Najważniejsze dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt

Do góry