Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BAGESI, Bagienz AUGUSTYN OP abp.

  ur. w Armenii, zm. 16 IV 1653. Wysiedlony 1605, podróżował po Europie; do zakonu wstąpił w Krakowie, śluby zak. złożył 1613 ; studiował w Rzymie, gdzie 1614 przyjął święcenia kapł.;

  1614 i 1619 jeździł z listami od pap. Pawła V do szacha pers.; być może w związku z tą misją generał zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGIEŃSKI ADOLF ks.

  ur. 1811, zm. 7 XII 1873 w Mohylewie, Biblista. Studiował w Akademii Duch. w Wilnie, nast. od 1837 wykładał tamże Pismo św. (po przeniesieniu Akademii — w Petersburgu); pod koniec życia został kanonikiem kapituły mohylewskiej i członkiem kolegium duchownego.

  Ogłosił podręczniki Hermenéutica biblica seu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGA

  (sanskr. bhaga rozdzielać), W staropers. napisach klinowych z epoki achemenidzkiej (-> Achemenidzi) nazwa oznaczająca Boga.

  Nadawano ją w —> mazdaizmie zarówno najwyższemu Bogu (->- Ahura Mazda), jak i innym bóstwom; napis asyr. króla Sargona II z 714 prz.Chr. świadczy, że już w VIII w. prz.Chr. ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAGAI (Ksar Bagaj w Algierii)

  Bpstwo w rzym. prowincji Numidia; od poł. III do IV w. opanowane przez donatystów, którzy 394 odbyli tu swój synod (-> donatyzm) ; istniało do XI w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAEUMKER CLEMENS

  ur. 16 IX 1853 w Paderborn, zm. 7 X 1924 w Monachium, Niem. historyk filozofii.

  Był prof, uniw. we Wrocławiu, Bonn, Strasburgu i Monachium; 1891 założył, ukazujące się do dzisiaj, wydawnictwo seryjne Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters (BGPhMA), gdzie ogłaszał m.in. swoje rozprawy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAEZA (dawna Beatia)

  Bpstwo hist, w pd. Hiszpanii eryg. 31 I 1218 przez abpa Toledo Rodrigo Ximeneza na polecenie pap. Honoriusza III dla terenów wyzwolonych spod panowania Maurów; 1246 przeniesiono stolicę bpstwa do —> Jaén.

  Jedynym bpem B. był Dominik z Baezy OP (1225-48), przedtem misjonarz w Maroku.

   

  HierCat I 130, 262; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAFIA

  Diec. w Kamerunie eryg. 11 I 1968 jako sufr. Jaunde; od 6 VII 1965 wikariat apost. utworzony z pn.-wsch. części archidiec. Jaunde.

  Zajmuje 34 625 km2 i liczy 154 500 mieszk., w tym 51 379 katolików, 50 parafii, 8 kapłanów diec. i 21 zak., 11 domów zak. męskich, 26 zakonników, 10 domów zak. żeńskich, 46...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADURA JERZY

  ur. 4 IX 1845 w Drogomyślu (pow. Cieszyn), zm. 2 IX 1911 w Międzyborzu, Pastor ewang., działacz pol. na Śląsku. Uczęszczał do ewang. gimnazjum w Cieszynie, gdzie pozostawał pod wpływem L. Otta; nast. studiował teologię w Wiedniu i Lipsku.

  Już jako uczeń gimnazjum założył 1863 pol. związek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADURAD Św. bp.

  ur. ok. 780, zm. 17 IX 862 w Paderborn. Pochodził z rodziny szlacheckiej; jako kleryk odbywał naukę w szkole katedralnej w Wiirzburgu;

  815 ces. Ludwik Pobożny mianował go bpem Paderbornu, gdzie B. doprowadził do końca budowę katedry, rozpoczętą przez ces. Karola Wielkiego i założył szkolę katedralną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAEGERT JAKOB SJ

  ur. 22 XII 1717 w Schlettstadt (Alzacja), zm. 29 IX 1772 w Neustadt, Misjonarz, geograf i etnograf. Założył 1751 misję jez. w Kalifornii; wypędzony 1767 z rozkazu króla hiszp. Karola III, powrócił do Niemiec.

  Jego główne dzieło Nachrichten von der amerikanischen Halbinsel Californien (Mannheim 1773) jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Budzigniew Dodano /31.05.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt

Do góry