Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BALBINA Św.

  Wg legendarnych pasji (De Sanctis martyri-bus romanis [...], ASanc Mai I 371-380), była córką trybuna rzym., św. Kwiryna; poniosła śmierć męczeńską za panowania ces. Hadriana (117-135); miała rzekomo odkryć okowy św. Piotra i ofiarować je Teodorze, siostrze św. Hermesa; cmentarz i bazylika w Rzymie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

  Bpstwo hist, w Mołdawii należące w okresie od końca XVI do końca XVIII w. do pol. organizacji kościelnej.

  1. Początki i dzieje — Istniejące od XIV w. na terenie Mołdawii bpstwa łac. w Serecie i w —> Arges upadły w 1. poł. XVI w. Mołdawia pod względem polit, została uzależniona od Turcji, pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKOWIECKI MOKOSIEJ JÓZEF bp. obrządku gr. kat.

  zm. przed 22 VIII 1654 w Lublinie. Przez 16 lat był sekretarzem król.; wstąpił do bazylianów w Byteniu (pow. Słonimski); 1619 został archimandrytą żydaczyńskim, ale stanowisko objął dopiero 1626;

  jako bp włodzimiersko-brzeski obrządku unickiego od 26 I 1632, gorliwy w pracy dla unii, był zwolennikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKÓCZ TAMAS kard.

  ur. 1442 w Erdöd, zm. 15 VI 1521 w Ostrzyhomiu (Esztergom), Abp ostrzyhomski, prymas Węgier.

  Studiował w Krakowie i na uniw. włoskich; w Padwie uzyskał 1470 doktorat prawa; wytrawny humanista i jeden z największych mężów stanu swoich czasów;

  był sekretarzem i doradcą króla Macieja Korwina (1471); poparł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKALARCZYK RYSZARD MIC

  ur. 29 III 1885 w Końskich, zm. 16 VIII 1948 w Stockbridge (Stany Zjedn.), Duszpasterz i działacz wśród emigracji. Święcenia kapł. przyjął 1912 we Włocławku, 1919 wstąpił do zgrom.; od 1922 w Stanach Zjedn. prowadził rekolekcje i misje w parafiach pol., wspomagając finansowo placówki mariańskie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKER - EDDY MARY

  ur. 16 VII 1821 w Bow (New Hampshire, Stany Zjedn.), zm. 3 XII 1910 w Chestnut Hill k. Bostonu, Założycielka stow, medyczno-religijnego —> Christian Science Church.

  Od dzieciństwa cierpiała na schorzenia nerwowe, które pogłębiły się pod wpływem bolesnych przeżyć (śmierć pierwszego męża, rozwód z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKAŁARZ

  (łac. średniow. baccalaureus uwieńczony wawrzynem),

  ° osoba posiadająca bakalaureat, najniższy stopień nauk. na wszystkich wydziałach eur. uniwersytetów średniow., konieczny do ubiegania się o wyższe stopnie nauk. na danym wydziale; stopień b. wprowadził pap. Grzegorz IX (1227-41) na wydziale teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI ADOLF SYKSTUS CR

  ur. 10 IV 1840 w Mohylówce (Podole), zm. 25 V 1916 w Krakowie, Prowincjał zmartwychwstańców, przełożony misji pol. w Teksasie i Londynie.

  W 1856 rozpoczął studia teol. w seminarium duch. w Kamieńcu Podolskim; kontynuował je 1861-63 w Akademii Duch. w Petersburgu; wyświęcony na kapłana 24 V 1863...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARANOWSKI, Bekanowski ALEKSANDER SJ

  ur. 10 III 1682 na Litwie, zm. 13 II 1755 w Nowogródku, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1704 w Wilnie; studiował w Akademii Wil. filozofię (1706-09) i teologię (1712-16), którą nast. wykładał tamże 1720-32; przez wiele lat był prof, w kolegium i prefektem szkół w Nowogródku.

  Ogłosił pracę Questiones...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAJUS, de Bay, Baio MICHEL

  ur. 1513 w Mélin (Belgia), zm. 16 IX 1589 w Lowanium, Teolog, twórca bajanizmu.

  W 1533-35 studiował w Lowanium filozofię, uzyskując stopień magistra artium, a 1536-41 teologię; 1544-50 wykładał filozofię na uniw. w Lowanium; po uzyskaniu 1550 doktoratu teologii został 1552 prof, egzegezy Pisma św. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Hipacy Dodano /31.05.2012 Znaków /4 407

  praca w formacie txt

Do góry