Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BALABAN GEDEON

  Imię chrzestne Grzegorz (Hryhory), zm. 10 II 1607 (w Uniejowie?), prawosł. bp lwowski. Dzięki staraniom ojca, Arseniusza Marka B. bpa lwowskiego (1549-69) uzyskał 1566 —> ekspektatywę na bpstwo lwowskie, które objął dopiero po śmierci Iwana Łopatki-Ostaławskiego (1576), posiadającego dzięki poparciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMBUTI, Wambutti, Mambuti, Batwa

  Lud pigmejski (-> Pigmeje) zamieszkujący lasy nad rzeką Ituri w Kongo (dziś Zair). Uchodzą za najstarszą grupę etn. we wsch. części Konga, liczącą ok. 32 000 osób; współżycie B. z Murzynami doprowadziło do wytworzenia się grupy językowej tzw. bambucko--negryckiej, której podstawę stanowił język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁTOWIE

  Ludy zamieszkujące pd.-wsch. wybrzeże Bałtyku, mówiące językami indoeur. z rodziny bałtyjskiej ; graniczyli ze Słowianami oraz na pn. z Ugrofinami; rozróżnia się wymarłych już —> Prusów i -> Jaćwięgów oraz Litwinów (—> Litwa) i Łotyszów (-> Łotwa).

  I. DZIEJE — Okres prawdopodobnej wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /6 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁTRUSZYS IGNACY ks.

  ur. 1864 w Retowie na Żmudzi, zm. 24 IV 1919, Teolog, kanonista. Po ukończeniu gimnazjum w Libawie był 1882-85 alumnem seminarium duch., a potem Akademii Duch. w Petersburgu, którą ukończył 1889 ze stopniem mgra teologii;

  po przyjęciu święceń kapł. został prof, seminarium w Petersburgu, a 1902 objął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁWAN

  Staropol. nazwa > bożka; występuje w wielu hist, utworach (por. SSP I 58-59), także m.in. jako tytuł obrazu J. Suchodolskiego Mieczysław I kruszy b. z poł. XIX w. (Złota Kaplica katedry pozn.);

  w Prusach, na Pomorzu i Podolu b. występował pod nazwą -> baba kamienna; niektóre b. nazywano złotymi babami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁWOCHWALSTWO

  Wiara w -> bożki, -> bałwany, kult bożków, bałwanów.

  I. W STARYM TESTAMENCIE — Mimo że staroż. Wschód odznaczał się daleko idącą tolerancją wobec obcych bóstw i wierzeń, Izraelici już od najwcześniejszego okresu samodzielnej egzystencji nar. podkreślali wyłączność swego Boga —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /7 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMAKO

  Archidiec. w Mali eryg. 14 IX 1955 z sufra-ganiami: Kayes, Mopti, San, Ségou, Sikasso. Chrześcijaństwo dotarło do B. pod koniec XIX w.; wcześniejsze misje z 1876-81 zakończyły się śmiercią misjonarzy; 1895 rozpoczęli w B. pracę franc, ojcowie biali; od 1901 B. należało do wikariatu apost. Sahary; 1921...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMBERGA, Bamberg

  Miasto, znane od 902, oddane 1007 po utworzeniu bpstwa na własność bpom B. przez króla niem. Henryka II; w XV w. wywalczyło sobie niezależność (rządzone przez radę miejską), od 1802 należy do Bawarii.

  1. Miasto — posiada liczne zabytki sztuki sakralnej. Ro-mańsko-gotycka katedra pod wezw. św. Piotra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALUSTRADA

  (od gr. balaustion kwiat dzikiego granatu, do którego podobna jest tzw. tralka), Niewysoka ścianka złożona z ażurowych płyt, przedzielonych słupkami albo ze słupków z kamienia, drewna lub metalu, połączonych u podstawy cokołem, u góry poręczą.

  B. w kościołach oddziela —> prezbiterium od —> nawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALUZE ETIENNE

  ur. 24 XI 1630 w Tulle, zm. 28 VII 1718 w Paryżu, Franc, historyk Kościoła, kanonista. W 1656 został sekretarzem abpa Paryża Pierre de Marca, 1667 bibliotekarzem ministra J.B. Colberta. Od 1670 był prof, prawa kan. w Collège Royal, którego dyrektorem został 1707.

  Jego Histoire généalogique de la maison...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt

Do góry