Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CENZURY KOŚCIELNE

  (łac. censeo obliczam, szacuję, sądzę, mniemam), Kary nakładane przez przełożonego kośc. na osoby, które popełniły przestępstwo kośc. i trwają w uporze — w celu skłonienia ich do poprawy [c. = cenzura].

  Od III w. zaczęto w Kościele wymierzać kary, od których uwalniano w momencie poprawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Bohusz Dodano /31.05.2012 Znaków /8 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENZOR

  (łac. censor rzeczoznawca, sędzia, krytyk), W prawie rzym. — urzędnik czuwający nad obyczajami obywateli i określający kary za przestępstwa; w prawie kośc. — sprawujący kontrolę pism i druków pod kątem ich zgodności z zasadami wiary i moralności chrzęść. ( -> cenzura kościelna).

  Urząd c. pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /3 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAPTYSTA z VARANO bł.

  ur. 9 IV 1458 w Camerino k. Perugii, zm. 31 V 1524 tamże, Wł. mistyczka. Pochodziła z rodziny książęcej ; otrzymała wszechstronne wykształcenie human. ;

  1481 wstąpiła do klarysek w Urbino; 1484 przeniosła się wraz z grupą mniszek do ufundowanego przez jej ojca klasztoru św. Klary w Camerino, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAPTYSTERIUM

  (gr. baptysterión chrzcielnica), Budynek, kaplica lub miejsce wydzielone w budynku kośc, służące do udzielania —> chrztu. W rozwoju hist, wyróżnia się nast. grupy b.: wczesnochrześc, o układzie przestrzennym i dekoracji nawiązującej do form antycznych (III-V w.); bizant. i wsch. chrzęść (V-VII w.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /9 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAPTYŚCI

  (gr. baptizo chrzczę), Nowotest., chrzęść wspólnota rel., powstała w okresie poreformacyjnym; głosi nadrzędność Pisma św. nad autorytetem kośc. oraz konieczność ubiblij-nienia chrześcijaństwa, odrzuca historycznie ukształtowane obrzędy i praktyki, toruje człowiekowi drogę do indywidualnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /12 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŃSKA BYSTRZYCA

  Słowac. Banská Bystrica, węg. Besztercebânya, niem. Neusohl, bpstwo w Czechosłowacji (Słowacja) eryg. 13 III 1776 jako sufr. Ostrzyhomia (od 1937 poddane bezpośrednio Stolicy Apost.).

  Bpstwo B. fundowała ces. Maria Teresa, a utworzone zostało z komitatów Zvolen i Turoč. Katedrą biskupią został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANIJAS, Baniyas, Cezarea Filipowa

  Gr. Paneas, miejscowość w Syrii u stóp pd. zbocza góry Hermon. Obecna nazwa jest zarabizowaną postacią formy Paneas, używanej w czasach gr. ze względu na kult bożka Pana. Tetrarcha Herod Filip rozbudował miasto 3-2 prz.Chr., nazywając je na cześć ces. Augusta Oktawiana, Cezareą. Wg synoptyków w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANJA LUKA

  Diec. w Jugosławii eryg. 5 VII 1881, sufr. Sarajewa. W jej skład wchodzi pn.-zach. część Bośni; pierwszym bpem B.L., z tytułem administratora apost., był Mariano Mar-kovic OFM (zakon posiadał na terenie diec. 3 klasztory i prowadził część parafii).

  Diecezja zajmuje 16 520 km2 i liczy 382 859 mieszk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANK POBOŻNY, mons pietatis

  Instytucja o charakterze kredytowym, która miała służyć zubożałej ludności jako ochrona przed wyzyskiem lichwiarzy. B.p. udzielały krótkoterminowych pożyczek (na okres jednego roku) początkowo bezprocentowych; z biegiem czasu przyjęły oprocentowanie w wysokości 4-10%, niższe od procentu ogólnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /5 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BANNISTER HENRY MARRIOTT

  ur. 18 III 1854 w Oksfordzie, zm. 16 II 1919 tamże, Duchowny anglik., badacz śpiewów gregoriańskich, a zwł. sekwencji średniowiecznych. Studiował w Epsom College, Pembroke College i w Oksfordzie; 1915 uzyskał tytuł dra nauk human.; 1877-92 pełnił różne funkcje duszpast. w Anglii i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kandyd Dodano /31.05.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry