Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zespół Kallmana

  Zespół Kallmana jest najczęstszą postacią izolowanego niedoboru gonadotropin i występuje u 1 : 10 000 mężczyzn i u 1:50 000 kobiet. Opisano zarówno postać występującą sporadycznie, jak i dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący, autosomalny recesywny i recesywny związany z chromosomem X. U tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie wrodzonego przerostu nadnerczy

  W leczeniu wrodzonego przerostu nadnerczy u dzieci stosuje się hydrokor-tyzon, uzupełniający niedobory kortyzolu i redukujący wzmożone wydzielanie ACTH, a tym samym hamuje nadmierne wydzielanie androgenów nadner-czowych. Dawka podstawowa hydrokortyzonu wynosi średnio 15 mg/m2 powierzchni ciała i powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idiopatyczne GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie płciowe

  W tej postaci przedwczesnego dojrzewania płciowego oś podwzgórze--przysadka-gonady aktywuje się przedwcześnie bez uchwytnej przyczyny. Jest ono najczęstszą przyczyną przedwczesnego dojrzewania u dziewcząt. Stwierdza się je w 70 - 90% u dziewcząt i tylko w 10% u chłopców. Może rozwijać się w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy gonad

  Guzy gonad z komórek ziarnistych i komórek Leydiga wydzielają autonomicznie hormony płciowe i rzadko są przyczyną przedwczesnego dojrzewania.

  Guzy jajnika wydzielające estrogeny to najczęściej guzy lite z komórek ziarnistych lub torbiele. Guzy z komórek ziarnistych wytwarzające estrogeny są w 70%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe spowodowane zmianami w o.u.n.

  U 10-30% dziewcząt i 90-94% chłopców z przedwczesnym dojrzewaniem prawdziwym wykrywa się zmiany chorobowe o.u.n. - guzy lub anomalie rozwojowe. Patomechanizm przedwczesnego dojrzewania w tych wypadkach nie został ostatecznie wyjaśniony. Przyjmuje się, że może on być skutkiem ucisku, przerwania lub innego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony przerost nadnerczy (WPN)

  Wrodzony przerost nadnerczy (WPN), spowodowany niedoborem 2la- lub 11 p-hydroksylazy, prowadzi do nadmiernego wydzielania androgenów nad-nerczowych i rzekomego izoseksualnego przedwczesnego dojrzewania u chłopców oraz heteroseksualnego przedwczesnego dojrzewania płciowego u dziewczynek. Choroba dziedziczy się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /5 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyspieszone dojrzewanie biologiczne

  Przyspieszone dojrzewanie biologiczne w przebiegu GnRH-niezależnego przedwczesnego dojrzewania powoduje przedwczesną aktywację pulsacyjnego wydzielania gonadoliberyny, w następstwie czego zwiększa się wydzielanie gonadotropin, które stymulują gonady do wydzielania steroidów płciowych. Przedwczesne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy nadnerczy

  Guzy nadnerczy, zarówno gruczolaki, jak i raki, mogą pojawiać się w każdym wieku u obojga płci. Występują najczęściej jednostronnie i w większości przypadków wytwarzają androgeny, powodując przyspieszone dojrzewanie izoseksualne u chłopców i heteroseksualne u dziewczynek. Charakterystyczne są duże...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy zarodkowe podwzgórza

  Wydzielanie przez guzy zarodkowe podwzgórza, szyszynki i śródpiersia nieprawidłowych gonadotropin, np. ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), zazwyczaj nie daje objawów przedwczesnego dojrzewania u dziewczynek, prawdopodobnie dlatego, że autonomiczne wydzielanie gonadotropin nie ma charakteru pulsacyjnego.

  U...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm dojrzewania

  Dojrzewanie płciowe jest okresem w rozwoju człowieka, w którym zachodzą zmiany hormonalne i somatyczne prowadzące do osiągnięcia dojrzałości płciowej i płodności. W praktyce klinicznej oznacza to rozwój wtórnych cech płciowych, przyspieszenie wzrastania (pokwiłaniowy skok wzrostu) oraz zmiany w budowie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 329

  praca w formacie txt

Do góry