Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BAROK - W LITERATURZE RELIGIJNEJ

  W literaturze, podobniejak w sztukach plastycznych, b. pojawił się najwcześniejwe Włoszech, w 2. poł. XVI w. (G. Marino), a tendencjebarokowe przeniknęły do wszystkich niemal krajów Europy.Jakkolwiek w przeważającej mierze literatura b. była poezjąo tematyce świeckiej, najwybitniejszy przedstawiciel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /13 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W PIŚMIENNICTWIE TEOLOGICZNYM

  Odzwierciedla charakterystyczne dla XVII i XVIII w. zjawiska rei.i kulturowe oraz panujące w tym okresie prądy umysłowe(największy rozkwit piśmiennictwa teol. przypada na lata 1590--1650).

  Okres b. otwiera odnowa zapoczątkowana w Salamanceprzez F. de Vitorie, po stronie protest, natomiast twórczość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /16 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARON VINCENT OP

  ur. 17 V 1604 w Martres, zm. 21 1 1674 w Paryżu, Teolog moralista.

  Studiował filozofię i teologię; śluby zak. złożył 16 V 1622;był przeorem w Tuluzie, Awinionie i Paryżu oraz wizytatoremprowincji domin, w Portugalii.

  Należał do czołowych teologówswoich czasów; jego prace odznaczają się jasnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - DUCHOWOŚĆ

  Jest wyrazem i owocem duchowejkultury zach., wyrosłej z inspiracji chrześcijaństwa, która zasadnicząorientację czerpała z ogólnej odnowy życia rei., spowodowanejreformą kat. przeciwstawiającą się ideałom świeckiegohumanizmu epoki odrodzenia.

  A. ASPEKT KULTUROWY — Uznanie b. za odrębną epokę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /12 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W SZTUCE SAKRALNEJ

  Pojęcie b. - na któregodefinicję składały się cechy spopularyzowane przez H. Wölfflina,a przeciwstawne typowym, jego zdaniem, dla renesansu, takiejak otwarta kompozycja w przeciwieństwie do zamkniętej, dynamicznośćw przeciwieństwie do statyczności, względna jasnośćw przeciwieństwie do bezwzględnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /22 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNARDO THOMAS JOHN

  ur. 4 VII 1845 w Dublinie, zm. 19 LX 1905 w Surbiton (k. Londynu), Działacz charytatywny;oświatowy.

  Pod wpływem nawiązanych w okresie szkolnym kontaktówz -> kwakrami przeszedł 1862 z katolicyzmu na protestantyzm; studiował w Londynie medycynę z zamiarem poświęcenia siępóźniej pracy na placówkach mis. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W LITURGII

  Wpływ Soboru Tryd. na kształt liturgiib. był niewątpliwy i łatwo czytelny, zwł. w początkowym okresie(1562-1614), w którym dokonano kodyfikacji ksiąg liturg.;drugi okres (1614-1752), trwający zresztą aż po XX w., był raczejczasem narastania rozbudowanych form pobożności paraliturgicznej.

  1. Wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /8 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNES, Barns, Barnesius ROBERT, pseud. Antoniusz Anglus OESA

  ur. 1495 w hrabstwie Norfolk, zm. 30 VII 1540 w Londynie, Teolog protestancki.

  Studiował teologię w uniw. w Cambridge, gdzie wstąpił dozak.; wykształcenie uzupełniał w Lowanium; był przeoremaugustiańskiego klasztoru w Cambridge; 1523 za sprzyjanieluteranizmowi został oskarżony o herezję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAROK - W MUZYCE

  Termin b. w historii muzyki oznaczaprzede wszystkim określoną epokę stylu muz. : potocznie oznaczapewne specyficzne cechy dzieła muz., które przez swą przesadęi krańcowość w użyciu środków artyst. odbiega od normstylistycznych danej epoki; termin b. w pierwszym znaczeniuprzyjął się dopiero w.latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /9 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARNIM

  Imię książąt ze slow, dynastii, rządzącej od XII w. do 1637 Pomorzem Zachodnim.

  1. Barnim I, ur. między 1217 a 1219, zm. 13 lub 14 XII 1278,syn księcia szczecińskiego Bogusława II, od 1220 książę szczeciński,od 1264 — całego Pomorza Zachodniego. Rządy objąłok. 1226;

  prowadził walki o ziemie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /6 339

  praca w formacie txt

Do góry