Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BASTARD d'ESTANG JEAN FRANÇOIS AUGUSTE

  ur. 11XII 1792 w Nogaro, zm. 16IV 1883 w Bachac k. Bouglon, Paleografi archeolog, jeden z pierwszych badaczy malarstwa miniaturowegowe Francji.

  B. zasłynął głównie jako badacz sztuki sakr. i symbolikichrzęść (Etudes de symbolique chrétienne, P 1861); od 1832rozpoczął w ważniejszych bibliotekach franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASTI (Baza w Hiszpanii)

  Bpstwo w metropolii Toledo;upadło pod koniec I X w. ; w końcu X V w. część terytorium B.włączono do nowo utworzonego bpstwa Guadix-Baza; bpi znaniz IV i V I - IX w.; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASTRZYKOWSKI ALEKSANDER ks.

  ur. 19 VIII 1879w Wąchocku (k. Starachowic), zm. 25 I I I 1958 w Kunowie(k. Ostrowca Świętokrzyskiego), Historyk.Seminarium duch. ukończył w Sandomierzu; święcenia kapł.przyjął 1902, po czym pracował w duszpasterstwie par.; badałhistorię i kulturę regionalną.

  Opracował monografie parafii,w których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASEDOW JOHANN BERNHARD

  ur. 11 IX 1724 w Hamburgu,zm. 25 VII 1790 w Magdeburgu, Działacz oświatowy, pedagog, twórca -> filantropizmu.

  Po studiach teol. w Lipsku i Kolonii (1749-52) wykładał etykę,a nast. teologię w Akademii Rycerskiej w Sorö (Zelandia);1761 przeniósł się do Altony, gdzie 1767 został zwolnionyz wykładów za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASZKIN MATWIEJ

  Żył w X V I w., prawosł. reformistyczny działacz rel.-społ. w Rosji.

  Wiadomości o jego poglądach pochodzą wyłącznie z pismprzeciwników; od poł. X V I w. prowadził działalność rei. o charakterzesekciarskim na gruncie ros. prawosławia; powołującsię na prawo miłości bliźniego, ostro występował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARZYNSKI MICHAŁ WINCENTY CR

  ur. 20IX 1838 w Sulistawicach(k. Sandomierza), zm. 2 V 1899 w Chicago, Misjonarz,działacz nar. i społ. wśród emigracji pol. w StanachŻjedn., brat Jana; pierwotne nazwisko Bara.Święcenia kapł. przyjął B. 1861 w Lublinie; był wik. w Horodlei Zamościu, potem prob, w Tomaszowie Lubel.; w czasiepowstania 1863...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASANKUSU

  Diecezja w Republice Zair eryg. 10 XI 1959, sufr. Mbandaka.

  Ewangelizację na terenie B. rozpoczęli w pocz.XX w. flamandzcy misjonarze z Mill-Hill; 1926 utworzono prefekturęapostolską B., zamienioną 1948 na wikariat apost.;

  diec. zajmuje 70 000 km2 i liczy 250 000 mieszk., w tym ok.78 000 katolików, 19...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BASDEKAS HILARIÓN

  ur. 27 IX 1878 w Kestorii (Macedonia), zm. 1946 w Wiedniu, Archimandryta, teolog.

  W 1910 ukończył Petersburską Prawosł. Akademię Duch.,a w 1914 uniw. w Oksfordzie. Pełnił różne funkcje w gr. Kościeleprawosł., był członkiem wielu organizacji nauk., m.in.Oxford University Union Society w Oksfordzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dadzbog Dodano /01.06.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARZYŃSKI JAN

  ur. 12 VI 1848 w Tomaszowie Lubel., zm. 11 IV 1886 w Chicago, Dziennikarz i działacz polonijny, brat Michała.

  Studiował prawo w Szkole Głównej w Warszawie; od 1871współpracował w Stanach Zjedn. z redakcją -> „Orła Polskiego";od 1873 wydawał własne pismo „Pielgrzym"; zał. 1874przez siebie Organizację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARZI, Barzina DOROTA

  zm. 1613 w Krakowie, Działaczka charytatywna, dobrodziejka zakonu jezuitów.

  Po śmierci pierwszego męża Kaspra Mińskiego poślubiła wojewodękrak. Stanisława Barziego (zm. 1571).

  Pod wpływemkazań Gabriela z Czarnkowa SJ od 1580 wspomagała wydatniekrak. jezuitów (opieka nad chorymi zakonnikami, troska o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim Dodano /01.06.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt

Do góry