Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BAZYLI (2)

  Żył na przełomie XVI i XVII w., teolog prawosł., polemista.

  Był członkiem prawosł. bractwa w Wilnie, kapłanem, od 1603protojerejem w Ostrogu; całe życie poświęcił zwalczaniu unii brzeskiej, pomagając w tym księciu K.W. Ostrogskiemu.

  Napisał w Ostrogu Kniga o jedinoj i istinnoj wierie, w której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI I, zw. Macedońskim

  ur. ok. 812 prawdopodobnie k. Adrianopola (Tracja), zm. 886, Cesarz bizant. od 867.

  Pochodził z rodziny chłopskiej; zdobył zaufanie ces. MichałaIII, który przyznał mu 26 V 866 godność współcesarza ;24 X 867 B. zamordował cesarza i objął po nim panowanie,dając początek dynastii maced., panującej do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI II, zw. Bulgarobójcą, Basileios Bulgaroktonos

  ur. 958, zm. 15 XII 1025, Cesarz bizant. od 976.Był synem Romana II z dynastii maced.; w okresie małoletnościBazylego i jego młodszego brata Konstantyna (późniejszegoKonstantyna III) władzę ces. sprawowali: Nicefor IIFokas (963-969) i Jan I Tzimiskes (969-976);

  po śmierci Jana Iprzy pomocy ministra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLEJSKIE TOWARZYSTWO MISYJNE (BTM), Evangelische Missionsgesellschaft in Basel, Basler Mission

  Pierwsze ogólnoprotest. stowarzyszenie mis., zorganizowane 1815w Bazylei przez Christiana Gottlieba Blumhardta (1779-1838)i Christiana Friedricha Spittlera (1782-1867) po wyodrębnieniujego z Deutsche Christentumsgesellschaft.

  BTM otwarło 26 VIII 1816 instytut mis. (liczący początkowo7 osób), który miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI WIELKI Św. bp.

  ur. 329 w Cezarei Kapadockiej,zm. 1 I 379 tamże, Teolog i pisarz ascet., organizator cenobityzmuna Wschodzie (cenobici), ojciec i doktor Kościoła.

  I. ZYCIE — Syn retora (jego matka Emmelia, a także siostraMakryna Mł. i bracia bpi Grzegorz z Nysy i Piotr z Sebastyczczeni są jako świeci), ok. 348 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /15 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI, bp. Ancyry

  ur. ok. 300 w Azji Mniejszej, zm. ok. 364 w Ilirii, Teolog ariański.

  Synod w Konstantynopolu powołał go 336 na bpa Ancyryw Galacji ; zwalczał tzw. drugą formułę -» syrmijską i wprowadziłokreślenie Syna Bożego jako „podobnego" do Ojca (homoiusios);358 zwołał do Ancyry synod, na którym potępiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLIANIE, Ordo Sancti Basilii Magni (OSBM)

  Pierwsze chrzęść, wspólnoty zak. obrządku bizant. oparte na reguleBazylego Wielkiego, rozpowszechnione głównie na Wschodzie,i zakony kat. Kościołów wsch.; prawosł. mnisi, chociaż zatrzymaliregułę Bazylego Wielkiego, nie używali nazwy b.

  I. GENEZA — Początki b. wiążą się z rozpoczęciem ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /28 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI (1)

  Metropolita Seleucji Izauryjskiej, zm. 459 w Seleucji Izauryjskiej, pisarz.

  Był uczestnikiem synodu w Konstantynopolu (448), gdzie występowałprzeciw -> monofizytyzmowi; na synodzie efes. (449)opowiedział się za nauką Eutychesa; na Soborze Chalced. (451)podpisał list pap. Leona Wielkiego potępiający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLIANKI

  Katolickie zak. i zgrom, żeńskie obrządku bizant., oparte na regule Bazylego Wielkiego (bazylianie I).

  I. ZAKON BAZYLIANEK ŚW. MAKRYNY, Ordine delle Basilianedi S. Macrina, zakon kontemplacyjno-czynny na prawie pap.,z mniejszą klauzurą pap., utworzony 2 VI 1951 w wynikuzjednoczenia autonomicznych dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /14 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAZYLI św. Kościoła prawosł. Grigorij Kalika

  zm. 3 VII 1352, Ruski działacz kośc-polit., teolog prawosł., malarz ikon.

  Był kapłanem kościoła Kosmy i Damiana w NowogrodzieWielkim; zostawszy mnichem, przyjął 1330 obowiązki abpaNowogrodu i Pskowa; po wielkim pożarze Nowogrodu 1340odbudował i powiększył miasto, odrestaurował sobór św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radzim0101015 Dodano /01.06.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt

Do góry