Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BEHM MARCIN OCarm

  ur. 1649 pod Krakowem, zm. 1683 w Krakowie, Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1665, śluby złożył 1667;studiował w Krakowie, gdzie uzyskał doktorat teologii i pełniłkolejno funkcje: sekretarza, kronikarza oraz rektora studiówzak.;

  wydał odznaczające się zmysłem syntetycznym Quaestiotheologica de Sanctissima...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEETHOVEN LUDWIG van

  ur. 17 XII 1770 w Bonn, zm. 26 III 1827 w Wiedniu, Kompozytor niemiecki.

  Studia muz. rozpoczął 1779 u CG. Neefego, kapelmistrzai organisty nadwornego w Bonn, kontynuował je od 1792w Wiedniu u J. Haydna, J. Schenka, J.G. Albrechtsbergerai A. Salierego.

  W stosunkach z ludźmi, nie wyłączając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /4 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEGINKI i BEGARDZI

  Ruch rei., stanowiący jednąz różnorodnych form życia rei., towarzyszących od XI w.procesowi urbanizacji w Europie i wzrostowi znaczenia laikatuw życiu Kościoła.

  Nazwa beguina, beg[u]inus, znana w końcu XII w. jedyniew Niderlandach i Nadrenii, występowała od 2. poł. XIII w.już powszechnie w źródłach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /20 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BECKX PIERRE JEAN SJ

  ur. 8 II 1795 w Sichern (Belgia), zm. 4 III 1887 w Rzymie, gen. zakonu, Pisarz ascetyczny.

  Studia teol. odbył w seminarium duch. w Mechelen; 1819przyjął święcenia kapł. i wstąpił do nowicjatu jezuitów w Hildesheim,gdzie 1823-26 był prof, prawa kan. w seminariumduch.;

  przez ok. 20 lat pełnił funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDNARSKI STANISŁAW SJ

  ur. 9 IV 1896 w Nowym Sączu, zm. 16 VII 1942 w Dachau, Historyk, redaktor, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1910; po przyjęciu 1922 święceń kapł.studiował do 1926 polonistykę i historię na UJ, na którym1932 uzyskał doktorat; był redaktorem mies. „Sodalis Marianus"oraz „Wiara i Życie" (1924-29, 1933-34)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BECQUEREL HENRI ANTOINE

  ur. 15 XII 1852 w Paryżu, zm. 25 VIII 1908 w Croisic (pd. Bretania), Fizyk, laureat nagrody Nobla (1903).

  Studia politechniczne odbył B. 1872-75 w Paryżu i przez 3 latapracował jako inż. w instytucie dróg i komunikacji, późniejw muzeum historii przyrodoznawstwa, gdzie 1878 był asystentemojca; 1880 uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDOYÈRE MICHAEL de la

  ur. 16 V 1900 w Saint-Servan (Francja), zm. 13 VII 1973 w Londynie, Ang. dziennikarz, publicysta, pisarz i wydawca katolicki.

  Kształcił się w Stonyhurst i Oksfordzie; był 1928-29 asystentemw Beaumont College, 1930-31 wykładowcą na uniw. Minnesota(Stany Zjedn.), 1932-34 asystentem edytorskim „TheDublin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDA CZCIGODNY, Beda Venerabiiis OSB Św.

  ur. ok. 673 w Wearmouth k. Durham (pn. Anglia), zm. 735 w Jarrow,Ang. teolog, historyk, doktor Kościoła.

  W 7 roku życia oddanyna wychowanie do opactwa benedyktynów w Wearmouth,a nast. w Jarrow, gdzie zdobył wszechstronne wykształcenie; w 19 roku życia przyjął święcenia diakonatu; 703 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /12 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDUINI

  (arab. bedewin mieszkańcy pustyni), Arab.plemiona koczownicze (-» Arabowie), zamieszkujące tereny pustynneArabii Saudyjskiej, Jemenu, Jemenu Pd., Omanu, FederacjiEmiratów Arab., Kuwejtu, Iraku, Syrii, Libanu, Jordanii,Izraela, Egiptu i państw pn.afryk.; dzielą się na 2 głównelinie genealogiczne: potomków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEDERMAN, Bedermann, Biedermann TOMASZ

  ur. w 2. poł. XV w. w Poznaniu, zm. w końcu czerwca 1531, Teolog, filolog, poeta.

  Studia odbył w Akademii Krak., gdzie był uczniem Jana zeStobnicy; 1505 został magistrem filozofii, do 1508 wykładał nawydz. filozofii Arystotelesa, Horacego i Wergiliusza oraz wydałHezjoda Liber georgicorum (Kr 1505); w tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Alpinian Dodano /05.06.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt

Do góry