Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BENEDYKT VII

  zm. 10 VII 983 w Rzymie, Papież od X974, pochodził z rodu hrabiów Tuskulum.

  Był bpem Sutri; wybór zawdzięczał poparciu ces. Ottona II,który, po odmowie przyjęcia tej godności przez opata ClunyMajóla, wysunął B. jako swego kandydata. Pontyfikat rozpocząłod zwołania synodu w Rzymie i ekskomunikowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XIII, Pietro Francesco Orsini

  ur. 2 II 1649 w Gravina (pd. Włochy), zm. 21 II 1730 w Rzymie, Papież od 29 V 1724.

  W 1668 wbrew woli ojca wstąpił do dominikanów; 22 II1672został mianowany kard. przez pap. Klemensa X; 1675-80 byłabpem Manfredonii, 1686-1724 Benewentu; jako abp oddawałsię przede wszystkim pracy duszpast., wizytował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT VIII, Teofilakt

  zm. 9 IV 1024 w Rzymie, Papież od 18 V 1012, syn Grzegorza hrabiego Tuskulum.

  Spór o tiarę między nim a kandydatem Krescencjuszów, antypap.Grzegorzem VI, rozstrzygnął król niem. Henryk II na korzyśćB., który utrzymał się na tronie pap.;

  14 II 1014 koronowałHenryka II na cesarza, uzyskując od niego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT XIV, Prospero Lambertini

  ur. 31 III 1675 w Bolonii, zm. 3 V 1758 w Rzymie, Papież od 17 VII 1740.

  Studia teol. odbył w Collegium Clementinum w Rzymie;1701 został adwokatem konsystorskim, 1708 promotorem wiaryw Kongr. Obrzędów i konsultorem Kongr. Świętego Oficjum,1718 sekretarzem Kongr. Soboru, 1722 rektorem uniw. rzym.Sapienza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT IX, Teofilakt

  zm. między 18 IX 1055 a 9 II 1056 w Grottaferrata k. Rzymu, Papież 27 VIII 1032 - 1 V 1045; syn Alberyka hrabiego Tuskulum, krewny pap. Benedykta VIII i Jana XIX.

  Papieżem został dzięki wpływom ojca i przekupstwu; z dwuwersji bardziej prawdopodobna jest ta, że w chwili wyborumiał nie 12 lub 18 lat, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT X, Jan Mincjusz

  zm. ok. 1073 w Rzymie, Antypapież od 5 IV 1058 do 24 I 1059, rzymianin.

  Był uprzednio bpem Velletri; wyniesiony na tron pap. przezantyreformistyczną grupę kleru i arystokracji rzym. dzięki protekcjiGrzegorza, hrabiego Tuskulum.

  Wyboru tego nie uznałareformistyczna część kleru rzym., z kardynałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT IV

  zm. 903 w Rzymie, Papież od 900, rzymianin.Syn mieszczanina wyświęcony na kapłana przez pap.Formozusa.

  Odbył 30 VIII 900 synod w Rzymie; wysyłał listy do książąti bpów Francji; do duchowieństwa i ludu w Langres pisałw sprawie przywrócenia stolicy biskupiej wygnanemu bpowiAngrinowi; ukoronował 22 II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT II Św.

  zm. 8 V 685, Papież od 683, rzymianin.Konsekrowany 26 VI 684 po zatwierdzeniu wyboru przezces. bizantyjskiego Konstantyna IV Pogonata.

  Był synem Jana, niesłusznie identyfikowanego niekiedy z pap.Janem IV (640-642); otrzymał w rzym. schola cantorum przygotowanie do pełnienia funkcji kośc.;

  jako papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENEDYKT III

  zm. 17 IV 858 w Rzymie, Papież od 29 IX 855, rzymianin.

  Uprzednio kard. diakon San Callisto.Wybrany został jako bezpośredni następca Leona IV, co wyklucza2-Ietni pontyfikat (855-857) rzekomej papieżycy Joanny; za pontyfikatu B. partia ces. Ludwika Niemieckiegoobrała antypap. Anastazego Bibliotekarza, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENDA

  (k. Bena w Albanii), Bpstwo w metropolii Dyrrhachium(-»-Durresi) w rzym. prowincji Epir Nowy; w czasieinwazji tur. (poł. XIV w.) przeniesiono siedzibę bpstwa z B.do -» Stephaniacum, a bpi tytułowali się bpami B. i Stephaniacum;bpi znani od poł. XIV w. do 1632; bpstwo tytuł, od 1761.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Mirogniew Dodano /06.06.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry