Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BENZO bp.

  ur. w pocz. XI w. we Włoszech, zm. ok. 1086, Pisarz polemista.

  Przebywał w Niemczech; bpem Alby w Ligurii został przed1059; w walce z papiestwem stanął po stronie cesarstwa; zwalczałpap. Aleksandra II (1061-73);

  przeciwko pap. GrzegorzowiVII występował w wielu pismach zebranych w całości 1086w Libri VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENSCH TEODOR bp.

  ur. 13 III 1903 w Buku (k. Poznania), zm. 7 I 1958 w Szczecinie, Kanonista.

  Po ukończeniu studiów na wydz. prawno-ekonomicznymUniw. Poznańskiego wstąpił 1927 do seminarium duch.; studiaodbył w Gnieźnie, teol. w Poznaniu, gdzie 1932 przyjął święceniakapł., po czym pracował jako wikariusz w Lesznie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENKOVICH AUGUSTIN OSPE bp.

  ur. 1632 w Nitrze (Słowacja), zm. 27 X 1702 w Oradei (Rumunia), Misjonarz.

  Po złożeniu ślubów zak. 1653 studiował do 1658 w P-zymie;po święceniach kapł. działał jako misjonarz wśród protestantóww pd.-wsch. Węgrzech;

  1669-75 był wikariuszem gen. zakonu;1669 wizytował pol. prowincję paulinów, a nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENON, Benno Św.

  ur. prawdopodobnie w Hildesheim, zm. 16 VI 1107, Syn Wernera, hrabiego Woldenbergu.

  W 1062 B. został kanonikiem w Goslarze, 1066 bpem Miśni;za brak poparcia ces. Henryka IV w jego walce z Sasami zostałuwięziony 1075-76; w walce o - > inwestyturę opowiadał siępo stronie pap. Grzegorza VII;

  prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENSBERGER KREIS

  Ugrupowanie katolickich intelektualistóww RFN, mające na celu kryt. i reformatorskieposzukiwanie chrzęść, rozwiązań problemów bilateralnych międzyKościołem i społeczeństwem; nazwa pochodzi od miejscapierwszego spotkania w Bensbergu (k. Kolonii).

  Początek działalności B.K. dala 1966 grupa Freunde von...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENISŁAWSKI JAN SJ bp.

  ur. 16 VII 1736 w Inflantach, zm. prawdopodobnie 25 III 1812 tamże.

  Do zakonu wstąpił 1757 w Wilnie; święcenia kapł. przyjął1768; był prof, matematyki w Wilnie (1768-69) i Połocku(1769-70) oraz filozofii w Nowogródku do kasaty zak. 1773,a nast. rektorem szkół brzeskich z ramienia Komisji EdukacjiNar.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIN CITY

  Diecezja w Nigerii eryg. 18 IV 1950, sufr.Lagos; powstała z eryg. 1884 prefektury apost. Niger Górny(zamienionej 1918 na wikariat apost. Nigeria Zach., który od1943 nosił nazwę Asaba-Benin) ;

  zajmuje 22 246 km2 i liczy1,4 min mieszk., w tym 159 140 katolików, 23 parafie, 22 księżydiec. i 38 zak., 41...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENISŁAWSKA KONSTANCJA

  ur. 6 1 1747 (?), zm. 8 XI 1806 w Posiniu (Inflanty), Poetka religijna.

  Zostawszy przez małżeństwo z Piotrem B. właścicielką wielkichdóbr, m.in. na Witebszczyźnie, założyła szpital w Zasołach,w którym na podstawie jej zapisu miało bezpłatną opiekę 6 ubogich.

  Jest autorką wierszy rei. Pieśni sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENIAMIN ben JONAH z TUDELI

  zm. prawdopodobnie 1178, Żyd. podróżnik i pisarz.

  Pochodził z Tudeli (Nawarra); w opisie swej podróży poEuropie, Azji (Bliskim Wschodzie) i Afryce Pn. (1160-73) zawarłm.in. materiały do historii i statystyki gmin żyd. w XII w.;podał też zasłyszane wiadomości o handlu niewolnikami u Słowian(Czechów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BENICE

  Parafia w dekanacie koźmińskim w archidiecezjipoznańskiej; od 1358 miasto, w 2. poł. XVI w. uboga wieś.Kościół par. pod wezw. św. Mikołaja fundowali Doliwowiena przełomie XIII i XIV w.;

  nowy, fundowany 1598 przezRozdrażewskich, w stylu późnogot. o cechach manierystycznychz elementami wczesnobarokowymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry