Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BERGEN

  Bpstwo w Norwegii eryg. ok. 1075 jako sufr.Bremy-Hamburga, od 1104 Lund, od 1148 Nidaros (Trondheim).

  Pierwszym bpem był Bernard z Konstancji (zm. 1090), ostatnimOlaf Thorkelsson (zm. 1535). W B. odbyły się liczne synody,m.in. 1164,1280,1320,1376,1435,1438.

  Przed 1536 B. miało20 kościołów i 7 klasztorów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREŚNIEWICZ ALEKSANDER KAZIMIERZ bp.

  ur. 16 VI 1823 w Szwelniach (na Żmudzi), zm. 4 VI 1902 we Włocławku.

  Kształcił się w seminariach duch. w Worniach i Wilnie orazw Akademii Duch. w Petersburgu, po której ukończeniu zostałtu 1845 wykładowcą języka łac. i teologii dogm.;

  1847 przyjąłświęcenia kapł., a 1850 został regensem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGER JÓZEF

  ur. 14 III 1901 w Orłowej (k. Ostrawy), zm. 11 VI 1962 w Bratysławie, Duchowny ewangelicki.

  W 1924 ukończył studia na wydz. teologii ewang. UW, nast.pracował w Cieszynie; od 1936 był prob, w Czeskim Cieszynie,gdzie dla ludności pol. założył pol. zbór; od 1939 więzionyw obozach koncentr. w Oświęcimiu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEREZA KARTUSKA

  Parafia i klasztor kartuzów w dekanacieprużańskim w diec. łuckiej (do 1798), a nast. wileńskiej.

  Prawa miejskie uzyskała B. prawdopodobnie w XV w.Kościół par. św. Jana Chrzciciela, fundacji Homszejów (1471,1538) oraz Sapiehów, którzy nabyli B. na pocz. XVII w., konsekrowany 1631, był 1538-1600 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERGGRAV ERVIND

  ur. 25 X 1884 w Stavanger (Norwegia),zm. 14 I 1959 w Oslo, Bp Kościoła luterańskiego, teolog,działacz ekum. i społ., publicysta.

  Od 1918 pełnił obowiązki prob, w Hurdal, będąc jednocześniered. czasopisma „Kirke og kultur", na którego łamach zamieszczałartykuły o problematyce rei. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENGARIUSZ z POITIERS, Pierre Bérenger, Piotr Scholastyk

  Żył w XII w., pisarz polemiczny.

  Pochodził prawdopodobnie z Poitiers; był uczniem i wielbicielempoglądów P. Abélarda; po synodzie w Sens (1140), naktórym z inicjatywy Bernarda z Clairvaux potępiono Abélarda,B. napisał apologie Abélarda, a jednocześnie pamflet naBernarda Apologeticus contra beatum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENGARIUSZ z TOURS

  ur. ok. 1000 w Tours, zm. 1088 na wyspie Saint-Còme k. Tours, Teolog.

  Kształcił się w Tours, a nast. w -» Chartres (II), gdzie byłuczniem Fulberta; 1029 został nauczycielem gramatyki i retorykiw szkole św. Marcina w Tours, w której od 1040 pełnił obowiązkiprzełożonego i kanclerza; był archidiakonem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /4 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENT WACŁAW, pseud. Wł. Rawicz, S. A. M.

  ur. 28 IX 1873 w Warszawie, zm. 20 XI 1940 tamże, Powieściopisarz.

  Po studiach przyr. w Zurychu i Monachium, uwieńczonych1895 doktoratem, powrócił do kraju, poświęcając się twórczościliterackiej.

  W 1933 został członkiem PAL. Na krótko przedśmiercią przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERESTECZKO

  Klasztor trynitarzy w dekanacie dubieńskim w diecezji łuckiej.

  Prawa miejskie B. uzyskało w XVI w.Aleksander Proński sprowadził do B. braci polskich, którzy1585 przejęli istniejący już kościół kat. i zamienili na zbór,zlikwidowany po 1654;

  1690 Tomasz i Jan Karczewscy ufundowalidla trynitarzy klasztor i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BERENDT ANDRZEJ (niekiedy błędnie Jerzy) SJ

  ur. 21 X 1730 na Warmii, zm. 10 I 1805 w Liwenmujzie (Inflanty), bp nominai mohylewski.

  Nauki początkowe pobierał w Braniewie; do zak. wstąpił 1746w Wilnie, gdzie 1750-53 studiował filozofię, teologię zaś 1755-59w Połocku; był nauczycielem w kolegiach jez. w Mińsku, Słucku,Pińsku, Wilnie, Warszawie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nemo Dodano /06.06.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt

Do góry