Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Powikłania cukrzycy dotyczące narządu wzroku

    Cukrzyca jest najczęściej występującą przyczyną inwalidztwa z powodu uszkodzenia narządu wzroku wśród osób w wieku aktywności zawodowej. Dopiero u ludzi starych główną przyczyną znacznych zaburzeń widzenia jest jaskra i starcze zwyrodnienie siatkówki.

    W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 775

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zaburzenia hormonalne związane ze starzeniem

    Współczesne społeczeństwa w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce, podlegają dwóm procesom demograficznym: zmniejsza się liczba urodzeń, powodując zmniejszenie przyrostu naturalnego, oraz przedłuża się czas życia. Następstwem tego stanu rzeczy jest starzenie się społeczeństwa, wyrażające...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 507

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nefropatia cukrzycowa

    Pierwsza i jednocześnie najłatwiej dająca się zaobserwować zmiana dotycząca nerek to zwiększenie ich wymiarów. Dochodzi do tego w wyniku powiększenia każdego kłębuszka z osobna na skutek zwiększonego przepływu krwi przez ten narząd. Przyczyną tych zmian jest utrzymująca się hiperglikemia, która...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 712

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gruczoł tarczowy w wieku starczym

    Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u ludzi w starszym wieku pozostaje w granicach normy mimo zmniejszenia dobowego wytwarzania tego hormonu. Wiąże się to ze zmniejszoną konwersją obwodową T4 do T3. Stężenia FT3 są niekiedy zmniejszone. Podstawowe stężenia tyreotropiny (TSH) pozostają w normie lub są...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 460

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Insulina w leczeniu cukrzycy typu 2

    Istnieje kilka wskazań do leczenia insuliną w przebiegu cukrzycy typu 2. Wskazania te mogą wynikać z konieczności krótkotrwałego leczenia insuliną lub leczenia ciągłego. W cukrzycy typu 2 coraz częściej stosuje się również leczenie insuliną skojarzone z jednym z leków doustnych. Istotnych...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 487

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dieta i wysiłek fizyczny a cukrzyca

    Leczenie dietą wszystkich postaci cukrzycy ma bardzo długą tradycję i przed odkryciem insuliny było podstawową formą terapii w tej chorobie. W pierwszych latach po wprowadzeniu insuliny stosowanie specjalnej diety znacznie straciło na znaczeniu, jednak dieta zawsze stanowiła ważny element leczenia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 776

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Leki doustne w leczeniu cukrzycy typu 2

    W leczeniu cukrzycy typu 2 stosuje się leki doustne należące do kilku grup różniących się znacznie mechanizmem działania prowadzącym do stabilizacji glikemii. Leki te wpływają korzystnie na zjawiska, które mają swój bezpośredni lub pośredni udział w patogenezie hiperglikemii.

    Leki doustne stosowane w...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /11 804

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zasady insulinoterapii w cukrzycy typu 1

    W leczeniu cukrzycy typu 1 insulina jest lekiem niezastąpionym, a celem leczenia jest bardzo dokładne (odtwórcze) uzupełnienie niedoboru tego hormonu - zarówno na czczo, jak i po posiłkach. Podając insulinę chorym z typem 1 cukrzycy staramy się odwzorować związany z posiłkami ftajok-grcz-ny dobowy rytm...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 477

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzaje preparatów insuliny

    Początkowo w leczeniu cukrzycy stosowano insulinę pochodzenia zwierzęcego, pozyskiwaną z trzustek wołowych i wieprzowych. Od połowy lat osiemdziesiątych stosuje się insulinę ludzką, wytwarzaną metodą biotechnologii. Do produkcji insuliny używa się genetycznie zmodyfikowanych drożdży piekarskich lub...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 697

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powikłania leczenia insuliną

    Hipoglikemia poinsulinowa. Zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej wartości zapewniających prawidłowe funkcjonowanie mózgu jest najczęściej występującym powikłaniem związanym z isulinoterapią. Przyczyną hipoglike-mii najczęściej bywa pominięcie posiłku o określonej porze, a następnie...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 566

    praca w formacie txt

Do góry