Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BETHLEHEM

  Diecezja w Republice Pd. Afryki eryg. M I1951 jako sufr. Bloemfontein, utworzona z wikariatu apost.istniejącego od 12 II 1948;

  zajmuje 34 965 km2 i liczy 472 483mieszk., w tym 36 609 katolików, 9 parafii, 37 stacji mis., 28księży zak., 13 domów zak. męskich, 33 zakonników, 7 domówzak. żeńskich, 38...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETLEJEM

  (hebr. Beth-lechem dom bogini Lachamy,dziś Bet Lahm w Jordanii), Miasteczko położone na 2 wzgórzachna wysokości 777 m n.p.m., 7 km na pd. od Jerozolimy,miejsce narodzenia Jezusa, liczące w czasach bibl. ok. 1000,obecnie ok. 15 000 mieszkańców.

  W ST jest wspomniane kilkakrotnie, m.in. już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /4 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETLEJEM, Societas Missionum Exterarum de Bethlehem in Helvetia, Towarzystwo Misji Zagr. Betlejem w Szwajcarii

  Pap. wspólnota mis., składająca się z kapłanów i braci, mającaza cel kształcenie duchowieństwa tubylczego dla duszpasterstwamis.; podlega jurysdykcji Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

  Wspólnotę B. założył 20 V 1921 w Immensee (Szwajcaria)P. ->Bondolfi; powstała ona w wyniku reorganizacji SzkołyApost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETLEJEMICI

  Dawne zakony rycersko-szpitalne oparte na regule Augustyna ( -> Augustyna reguła).

  1. Zakon MB z Betlejem (czas i miejsce założenia nie znane);b. w XIII w. działali w Anglii, gdzie 1257 otrzymali od królaHenryka III pozwolenie na założenie domu w Cambridge(Mateusz z Paryża, Chronica maior, Lo 1872-84, V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETHEL - MISSION

  Towarzystwo misyjne zał. 1886 przezpastora Distelkampa w Berlinie pod nazwą EvangelischeMissionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika (do 1920).

  Od 1886 prowadziło misje w Tanganice; misja w okolicachgóry Usambary, zał. 1895, stała się podczas I wojny światowejKościołem samodzielnym; 1920 przyjęto nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANKI, Stowarzyszenie Pań z Betanii

  Zgromadzeniezak. o ślubach zwykłych, które założył 1919 w Holandii J. GinnekenSJ (zm. 1945) w celu prowadzenia duszpasterstwa wśródnie ochrzczonych, zwł. nauczania katechizmu.

  Zgromadzenie składa się z 2 grup: sióstr habitowych życiawspólnego, składających 3 śluby zwykłe i prowadzących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANKI, Towarzystwo Służby Betańskiej

  Od 1931 TowarzystwoPracy Betańskiej, od 1954 Zgromadzenie Sióstr RodzinyBetańskiej, wspólnota zak. na prawie diec, założona 1930przez ks. J. Małysiaka i Irenę Parasiewicz w Puszczykowiek. Poznania.

  Pierwotny cel zgromadzenia (zatwierdzonego 1930 i 1932) —pomoc duchowieństwu par. w prowadzeniu gospodarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETANZOS, Betanços DOMINGO de OP

  ur. 1480 w León (Hiszpania), zm. 13 VIII 1549 w Valladolid, Misjonarz, organizator zak. prowincji misyjnych.

  Ok. 1505 ukończył studia prawnicze na uniw. w Salamance;1505-10 był eremitą (benedyktyńskim) na wyspie Ponza (M.Tyrreńskie), po czym wstąpił do zakonu w Salamance i 1513przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETEL

  (hebr. bet 'el dom Boży), Miejscowość położona18 km na pn. od Jerozolimy, w czasach patriarchów zw. Luz(dziś Beitin) na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowychówczesnej Palestyny.

  B. odegrało ważną rolę rei. już za patriarchów; Abraham(Rdz 12,8) i Jakub zbudowali tu ołtarz (28,19). W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BETESDA

  (hebr. w 3 Q 15 bjt'szdtjn, etymologia niepewna,Vg Betsaida, gr. Bezeta), Sadzawka składająca się z 2 basenów,w pobliżu tzw. Bramy Owczej w Jerozolimie; otoczona była 5 krużgankami, w których czekali chorzy na „poruszeniesię wody" (J 5,2-4), spowodowane przez anioła; kto pierwszywszedł do..sadzawki, bywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Soter Dodano /07.06.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry