Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BHAKTI

  (sanskr. oddanie, miłość), Termin używany w ->hinduizmie na określenie miłości Boga, całkowitej od niego zależnościoraz zupełnego oddania.

  B. jest jedną z 3 dróg zbawienia, przy czym zbawienie uzależnionejest przede wszystkim od łaski Bożej ; są różne formywyrażania b., począwszy od zwykłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĘDKÓW

  Parafia w dekanacie kurowickim w diecezji łódzkiej.Osada wzmiankowana w XII w. jako własność bpówwłocławskich. B. był miastem 1358-1868.

  Kościół par. Narodzenia NMP wzniesiony 1462 z fundacjiSpinków lub Wspinków (przebudowany w X^VIII w., a restaurowanyw XIX i XX w.) jest budowlą w stylu got...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĘDZIN

  Parafie i dekanat w diecezji częstochowskiej. Wśredniowieczu B. miał duże znaczenie ze względu na położenieprzy morawskim szlaku wodnym i lądowym z Krakowa przezŚląsk do Wielkopolski. Król Kazimierz Wielki 1355 nadał B.prawa miejskie; 1434 zawarto w B. pokój kończący zatargi granicznemiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHAGALPUR

  Diecezja w Indiach eryg. U I 1965 jakosufr. Kalkuty. Od 3 VIII 1956 była prefekturą apost., w składktórej wchodziły wydzielone z diec. Patna prowincje : Bhagalpur,Godda, Deogarh, Sarawan, Mandro Bungalow I i II oraz MandroHill Tract; diecezja B. zajmuje 20 000 km2 i liczy 7 minmieszk., w tym 22 516 katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHAGAWADGITA

  (sanskr. pieśń Błogosławionego, tj.pieśń o Bogu), Staroind. poemat rel.-filoz. napisany w językusanskr., złożony z epizodów dydaktycznych VI księgi Mahabharaty (rozdz. 25-42) — Bhiszmaparwan.

  Pochodzi prawdopodobnie z pierwszych wieków po Chr.(R.G. Bhandarkar i S. Radhakrishnan uważają, że z V w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZNUNICH

  (niezident. miejscowość na pn.-zach. od jeziora Wan w Turcji), Bpstwo hist, w rzym. prowincji Armenia Większa; znani bpi: Amos (ok. 350), Surmag (poł. V w.), Abraham (455), Samuel (505), Theorios (726) ; w późniejszych latach brak wiadomości o bpstwie.

   

  A. van Lanuchoot, DHGE VIII 1363.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPIECZEŃSTWO

  Potrzeba (lub poczucie) aktywizującagotowość działania dla zapewnienia organizmowi zachowaniażycia, a człowiekowi ponadto poczucia własnej identyczności,integralności psych, oraz godności osobistej; uwarunkowanajest biol. strukturą organizmu żywego oraz psychospoł.strukturą człowieka (osoba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /6 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPOPOWCY

  (ros. biez popów bez duchownych), Sektyrei. powstałe w obrębie ros. -> raskołu, odrzucające hierarchiękośc. i sakramentalne kapłaństwo.

  I. DZIEJE — Na pocz. XVIII w. — wskutek przekonania, żeduchowni wyświęceni za rządów patriarchy Nikona i poprzeprowadzonej przez niego 1666 reformie ksiąg liturg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /9 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZPRYM

  ur. 986, zm. 1031 lub 1032, Książę pol. 1031,pierworodny syn Bolesława Chrobrego i drugiej jego żony, nieznanej z imienia Węgierki.

  Po wypędzeniu ok. 987 żony Bolesław zatrzymał B. na swoimdworze, ale ok. 999 usunął go z kraju; przypuszcza się, że B.przebywał wówczas w benedyktyńskiej pustelni św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BEZ PRZYŁBICY". Organ myśli i czynu młodych katolików

  Wyd. 1928-29 przez Katolicką Młodzież Narodowąw Warszawie (wyszło 9 numerów). Redaktorem był M.K. -»Sobański, działacz Odrodzenia, -» Związku Pol. InteligencjiKatolickiej i konspiracyjnej Unii. Pismo szerzyło w środowiskuakademickim kat. zasady mor. oraz wiedzę liturg., filoz.i społ., prowadziło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt

Do góry