Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIAŁA CERKIEW

  Klasztor jezuitów w dekanacie Chwastów,w diecezji kijowskiej (Ukraińska SRR). W XVI w. B. byłaobozem wojskowym; 1620 otrzymała prawa miejskie.

  Fryderyk Proński wybudował 1552 w B. drewniany kościół;1664 Jan Stachurski sprowadził jezuitów, oddał im kaplicęzamkową i powierzył funkcję kapelanów obozu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA NIŻNA

  Siedziba domu gen. Zgromadzenia Sióstrśw. Dominika w Polsce (od 1925).

  Wieś powstała 1320-1400w par. Grybów, początkowo w diecezji krak. (do 1786 i 1807-21),a nast. w tarnowskiej (1786-1807 i od 1821); klasztor z kaplicąpodworską, fundacji Stadnickich, erygował 1895 bp IgnacyŁobos; 1925 przeniesiono z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA PODLASKA, Biała Książęca, Biała Radziwiłlowska

  Parafie i dekanat w diecezji siedleckiej. Pierwsza wzmianka o B.pochodzi z 1481 ; prawdopodobnie już wtedy miała prawa miejskie;w 2. poł. XVI w. stała się własnością książąt Radziwiłłów (Mikołaja Sierotki) i była jedną z ich głównych rezydencji,zw. odtąd B. Radziwiłłowską lub Książęcą (Alba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁAS, Biallas FRANCISZEK KSAWERY SVD

  ur. 15 XI1878 w Bąkowicach (k. Namysłowa), zm. 28 V 1936 w Pekinie,Sinolog.

  Do zgromadzenia wstąpił 1901 w Nysie; 1905 przyjął święceniakapł., po czym studiował sinologie w Lipsku, Berliniei Paryżu ; współpracował z redakcją czasopisma „ Anthropos" ;1921 wyjechał do Chin; przebywał w Cingtao...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁCZ STARY

  Parafia w dekanacie śmigielskim w archidiec.poznańskiej, do XVII w. występuje w aktach pod nazwami: Bialejezioro, Albus Lacus, Bialawieś. Kościół par. WszystkichŚwiętych powstał zapewne w XIII w.; w jego miejsce 1449 wybudowano nowy;

  1696 starosta rogoziński Franciszek Gajewskiwzniósł kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁE SIOSTRY, misjonarki NMP z Afryki

  Zgrom, misyjne zał. 1869 przez kard. Ch.M.A. Lavigerie.

  Pierwsze kandydatki przybyły z Francji do Saint-Charles (Algieria),podejmując pracę charytatywno-wychowawczą wśródsierot, ofiar klęsk żywiołowych, zwł. głodu 1867.

  Początkowonie mogły ustalić właściwego celu; zgromadzenie przeżywałokryzys...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHUTA

  (sanskr. zaistniały), W filozofii indyjskiej elementświata fizycznego. Większość ind. systemów filoz. głosi, że podstawęświata fiz. stanowi 5 b., tj. akasia (przestrzeń lub eter),powietrze, ogień, woda i ziemia.

  Już w literaturze wedyjskiej z ok. X w. prz.Chr. stanowią b.tylko najniższy szczebel w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BHUTAN, Druk - Jul

  Monarchia konstytucyjna (do XI 1968absolutna) we wsch. Himalajach, graniczy z Chinami, Indiamii Nepalem; B. zajmuje 47 000 km2 i liczy ok. 770 000 mieszkańców(1969), w tym ponad 400 000 stanowią Bhotowie, resztę Nepalczycy.

  Religią panującą jest lamaizm. Nominalnie B. należy od 1964 do diec. Tezpur, jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAGENI BENEDYKT OFMCap

  ur. 1673 w Vetriano(Toskania), zm. 1742 w Lukce (Toskania), Organizator kapucyńskiejfundacji w Polsce.

  Do zakonu wstąpił 1690 w prow, toskańskiej, gdzie studiowałteologię ; 1711 przybył z grupą kapucynów toskańskich do Polski,aby utrwalać i rozwijać młodą fundację zak.; 1720 po śmiercigen. komisarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIALI OJCOWIE, misjonarze Afryki

  Zgrom, misyjne zał.1868 przez kard. Ch.M.A. ->Lavigerie; 1879 otrzymało pap.dekret pochwalny, a 1908 ostateczną aprobatę.Celem zgromadzenia jest ewangelizacja i praca charytatywno--wychowawcza wśród mieszkańców Afryki; na przełomieXIX i XX w. jedną z pierwszoplanowych akcji b.o. było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Asterix Dodano /07.06.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt

Do góry