Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIECHTIERIEW WŁADIMIR MICHAJŁOWICZ

  ur. 1 II 1857 w Sorali (obwód wiacki), zm. 24 XI 1927 w Kazaniu, Ros.fizjolog, psychiatra i psycholog, twórca -+ refleksologii.

  Jako profesor uniw. w Kazaniu stworzył 1886 pierwsze w Rosjilaboratorium psychologii eksperymentalnej, a 1896 założył„Niewrołogiczeskij wiestnik", pierwsze ros. czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIECZ

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej; gród B.istniał już w XI w.; 1257,anast. 1363 otrzymał B. prawa miejskie.Pierwotną parafię, powstałą w XI w. przy kościele św. Piotra,bp Jan Konarski włączył 1519 do parafii przy kościele BożegoCiała (eryg. w pocz. XIV w.); 1598 kard. J. Radziwiłł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /3 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDŻNOR, Bijnor

  Egzarchat apostolski dla katolików obrządku malabarskiego w pn.-zach. Indiach (stan Uttar Pradesz), utworzony 23 III 1972 z części diec. Merath, jako sufragania ad instar łac. metropolii Agra, i powierzony karmelitom Niepokalanego Poczęcia NMP; obejmuje 31 755 km2 i liczy 83 katolików, 4 księży zak., 4...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICZOWNICY

  (łac. flagellantes, flagellarli), Uczestnicyśredniow. procesji pokutnych praktykujący -> biczowanie, częstouważane za najważniejszy środek prowadzący do zbawienia.

  Ruch b. był jednym z przejawów przemian zachodzącychw mentalności ludzi późnego średniowiecza; zrodził się spontanicznie we Włoszech w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /9 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDAA

  (od arab. bada'a zaczynać, zmieniać), W -» islamienazwa stosowana na określenie takich tez filoz.-teol., które niewywodzą się bezpośrednio z nauki Mahometa; wyraża innowacjerei. niezgodne z dosłowną interpretacją sunny; z biegiemczasu terminem b. określano niezależny od Koranu odłam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIBLIOTHECA CARMELITANA"

  Kwartalnik wyd.1937-38 przez karmelitów bosych w Krakowie pod red. BernardaSmyraka (o. Bernard od Matki Bożej), poświęcony zagadnieniomżycia ascet.-mist.; propagował nurt karmelitańskiw duchowości katolickiej.

  W 1939 zrezygnowano z charakterukwartalnika i zaczęto wydawać pismo pod tym samym tytułemjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDDLE JOHN

  ur. 14 I 1615 w Wotton, zm. 22 IX 1662w Londynie, Działacz unitariański.

  Od 1634 studiował w Oksfordzie, gdzie 1638 otrzymał bakalaureatartium; 1641 jako magister artium powołany został nastanowisko kierownika szkoły w Gloucester; do 1644 głosił ->antytrynitaryzm, za co został uwięziony, a nast. wezwany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTHECA PATRUM

  Zbiory staroż. i średniow.tekstów chrzęść., które ukazały się w XVI i XVII w.; stanowiłyone podstawę wydawanej 1846-68 przez J.P. Migne'a Patrologiagraeca oraz Patrologia latina.

  Pierwszym wydawcą B.P. był M. de la Bignè z Bayeux (Normandia),który ogłosił Bibliotheca sanctorum patrum supra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIDERMANN JACOB SJ

  ur. 1578 w Ehingen (Wirtembergia),zm. 20 VIII 1639 w Rzymie, Pisarz łaciński.

  Kształcił się na uniw. w Dylindze oraz w Augsburgu; 1594wstąpił do zakonu w Landsbergu; 1600-02 uczył w Augsburgu;1603-06 odbył studia teol. w Ingolstadt; 1606-14 był nauczycielemretoryki w kolegium jez. w Monachium i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLISTYKA

  (fr. biblistique, niem. Biblistik), Zespół dyscyplinnauk., których celem jest ustalenie tekstu i poprawne odczytanietreści objawienia Bożego zawartego w -* Biblii (II).

  I. DZIEJE — B. kształtowała się ewolucyjnie w ścisłym związkuz rozwojem teologii katolickiej. U ojców -> apostolskich miejsceb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /12 281

  praca w formacie txt

Do góry