Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W KATECHEZIE

  B. jest nie tylko źródłem i prototypem-> katechezy, lecz istotnym jej środowiskiem, w wynikuczego katecheza bibl. jest podstawową formą wszelkiego nauczaniachrześcijańskiego. Zastosowanie B. w katechezie w ciągudziejów uzależnione było od poglądów na teorię i metodę przekazywaniamodelów postawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /15 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - TEKST

  Stanowi ostateczną, spisaną wersję ustnychtradycji dotyczących zarówno historii Izraela, jak też historii,działalności oraz pouczeń proroków i mędrców ST, nadto dziejówi nauki Jezusa, jego apostołów oraz Kościoła pierwotnego.

  A. STARY TESTAMENT — Źródłem współcz. wiadomościo tekście ST są kryt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /35 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W SPOTKANIACH BIBLIJNYCH

  Do najważniejszychform duszpasterstwa bibl., oprócz wypracowanych w ciąguwieków w Kościele ( -> homilia, -> katecheza), należą nabożeństwosłowa Bożego, godzina bibl., rozmowy oraz rozważania bibl.

  1. Nabożeństwo słowa Bożego — wprowadził SobórWat. II, zalecając jego odprawianie w wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /16 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - PRZEKŁADY

  Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /61 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE

  Jedno z głównych źródeł inspiracjipiśmiennictwa kształtującego się w Europie pod wpływemtradycji chrzęść;

  oddziaływa ona w literaturze zarówno natreści fabularno-ideowe, jak również dlatego, że zawiera gotowewzorce podstawowych gatunków lit. (kronikę, opowiadanie,przypowieść, aforyzm, dramatyczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE

  Stanowi konstytutywnąi egzystencjalną podstawę misyjnego posłannictwa Kościoła odpoczątku jego istnienia (I) ; główne zastosowanie znajduje w liturgii(II), kaznodziejstwie (III) i katechezie (IV), a nadto w innychformach duszpasterstwa bibl., dostosowywanych do aktualnychpotrzeb działalności Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA

  Zbiór ksiąg uważanych przez Kościół za natchnione(-» natchnienie Pisma św.) oraz przyjętych do -» kanonuPisma św. z uwagi na zawarte w nich -> objawienie Boże Starego Testamentu i -> Nowego Testamentu; stanowi nie tylko-> depozyt wiary i jej regułę (-» reguła wiary), ale jest nadtowyrazem świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /5 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - POJĘCIE I PODZIAŁ

  Wyraz B. pochodzi z gr. he bibbs(byblos), rzeczownika zapożyczonego ze słownictwa egip.,gdzie oznaczał bądź papirus, z którego w starożytności wyrabianomateriał piśmienny (Byblos), bądź „świętą i czcigodnąksięgę".

  1. Nazwa — W ST na oznaczenie całego zbioru ksiągśw. lub pewnej jego części...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁY SĄDOWY

  Rzeczoznawca, który z polecenia sędziego,w oparciu o własne wiadomości fachowe, wydaje dlacelów procesowych opinię o istnieniu, naturze i przymiotachwątpliwego faktu.

  Początki instytucji b.s. sięgają praw procesowych wyprzedzającychkan. proces prawa żyd. (Pwt 22,15), rzym. i germańskiego.Wg rzym. prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGŁOPOPOWCY

  (ros. biegaf uciekać), Ruch rei.w obrębie popowców, przyjmujący w swoje szeregi zbiegłychduchownych prawosł., rozwijający się od końca XVII w.Po rozbiciu -> raskołu na popowców i ->- bezpopowców powstałproblem zapewnienia popowcom kontynuacji życia rei.przez napływ duchownych.

  Możliwość stwarzały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszygor Dodano /07.06.2012 Znaków /3 243

  praca w formacie txt

Do góry