Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIJNA TEOLOGIA

  Syntetyczne i krytyczne przedstawieniei opracowanie wszystkich danych rei., teol. i etycznych ->objawienia Bożego, zawartego we wszystkich lub w poszczególnychksięgach ST i NT.

  I. CEL i STRUKTURA — T.b. różni się dość zasadniczo odsystematycznej teologii spekulatywnej, która wypowiedzi bibl.uważa za jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /19 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE INSTYTUTY

  Organizacje lub placówki nauk.prowadzące badania nad tekstem Pisma św. ST i NT oraz środowiskabibl. koordynujące pracę poszczególnych biblistów.

  I. WYDAWANIE TEKSTÓW BIBLIJNYCH — Prace nad wydaniemkodeksów bibl. prowadzą:

  ° Foundation Martin Bodmer wCologny k. Genewy — która przygotowuje publikacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA HERMENEUTYKA

  (gr. hermeneuein tłumaczyć,wyjaśnić, wyłożyć), Wiedza metodyczna, podająca zasadyrozpoznania prawdziwego, zamierzonego przez autora sensuwypowiedzi bibl. ; jako jeden z działów -» biblistyki, określa zasadywyjaśniania tekstów Pisma św. ; praktyczne stosowanie regułi zasad hermeneutycznych do tekstu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /20 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POWSZECHNEJ

  W pierwszychwiekach chrześcijaństwa odwoływano się do B. jedynie w celachegzeget. i homiletycznych. Dopiero od IV w. zaczął sięrozkwit liryki chrzęść, czerpiącej natchnienie z B. ; przykłademmoże być twórczość pierwszych łac. poetów chrzęść: JuwenkusaEvangeliorum libri IV, Prudencjusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /33 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

  W Kościele apostolskim B. stanowiła podstawępracy mis. i duszpast.; apostołowie, powierzając „obsługiwaniestołów" 7 mężom, sami poświęcili się „wyłącznie modlitwiei posłudze słowa" (Dz 6,1-4). Głównym zadaniem duszpast.było „czytanie, zachęcanie, nauka" (1 Tm 4,13).

  Taki stosunekdo B. miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /8 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Wpływ B. wynikałzarówno z jej ścisłych związków z chrzęść, kulturą eur., jak i zespecyfiki pol. stosunków społ.-polit., decydujących o preferowaniuniektórych wątków tematycznych (A) oraz korzystaniuz ukształtowanego w powszechnym odczuciu (dzięki tłumaczeniomnar.) stylu bibl. ( B ) .

  A. TEMATY i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /51 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W LITURGII

  Zastosowanie B. w -> liturgii wiąże sięściśle i wynika z akcji liturg., w której następuje uobecnieniezbawczego dzieła Chrystusa; przy dobieraniu odpowiednich czytańPisma św. i tworzeniu tekstów liturg. istnieje więc koniecznośćstosowania tzw. egzegezy duchowej (zw. często egzegezaliturg. lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /25 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLII ILUSTRACJA

  Szata ilustrująca i zdobiąca bibl.tekst w kodeksach Biblii lub niektórych księgach liturg. (od IIIdo XVI w. w rpsach, nast. w drukach bibl.).

  1. RĘKOPISY

  1. W o k r e s i e wczesnochrześcijańskim —iluminowano poszczególne księgi ST i NT lub ich grupy (Pięcioksiąg,Ośmioksiąg, Psalmy, Księgę Joba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /34 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W KAZNODZIEJSTWIE

  B. ma potrójne zastosowaniejako: 

  ° najdoskonalszy wzór i prototyp przepowiadaniachrzęść. (-> kerygmat);

  ° bezpośredni materiał czytańliturg. do skomentowania i uaktualnienia w -> homilii;

  ° podstawowymateriał i konstytutywne środowisko innych typów kaznodziejstwa chrześcijańskiego.

  1. W dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA - POWSTANIE

  Wszystkie księgi B. przypisywano dokońca XIX w. autorom, na których wskazywała tradycja; wzwiązku z dostrzeżeniem w nich źródeł, warstw, form i gatunkówlit. (-» biblijne rodzaje literackie), przy zastosowaniu metodyhistorii form (-> Formgeschichte), pytano, jakim sposobemposzczególne jednostki lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /46 533

  praca w formacie txt

Do góry