Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIEL STANISŁAW, Albinus, Stanisław z Nowego Miasta

  ur. 1457 w Nowym Mieście (k. Przemyśla), zm. 1541 w Krakowie,Teolog, humanista.

  Wpisany 1475-76 do Akademii Krak., studiował na wydz.artium, gdzie 1481 został bakałarzem, 1485 — magistrem, a nast.na wydziale teologii, gdzie ok. 1499 uzyskał stopień bakałarza,a 1503 — profesora; 1492-93 i 1502-03 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAJEW ALEKSANDR DMITRIJEWICZ

  ur. w Ranienburgu(obecnie Czapłygin w guberni riazańskiej), zm. 1903 w Moskwie,Ros. teolog prawosławny.

  Studia teol. odbył 1872-76 w AkademiiDuch. w Moskwie, gdzie 1880 uzyskał stopień mgra teologiioraz nominację na docenta; 1893 został prof., 1899 uzyskałstopień dra teologii.

  W pracy Lubow'...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE TOWARZYSTWA

  Stowarzyszenia, których celemjest popularyzacja Pisma św. przez działalność wydawnicząi kolportaż oraz publikacje bibl. w językach narodowych.Inicjatywa tworzenia t.b. wyszła w XIX w. od protestantów,którzy w krótkim czasie zorganizowali ich kilka, o charakterzemiędzynarodowym.

  Na pocz. XX w. zaczęły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /13 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELAJEW NIKOŁAJ JAKOWLEWICZ

  ur. 1843 w gubernikałuskiej, zm. 4 X 1894 w Kazaniu, Teolog prawosławny.

  Postudiach w Akademii w Kazaniu został 1870 docentem; 1878uzyskał tytuł dra teologii na podstawie rozprawy Rimsko-katoliczeskojeuczenije ob udowletworienii Bogu so storony czelowieka(Kazań 1878); 1879 został prof, przy katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE

  W sensie ścisłym - b. [ =biblioteka] będące własnością Kościoła kat. i innych chrzęść,ugrupowań wyznaniowych; w sensie szerszym — b. utrzymywaneprzez państwo, związki lub instytucje społ. dla kształceniaduchowieństwa i podnoszenia kultury rei. w społeczeństwie.

  Zróżnicowanie b. kościelnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

  Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /38 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE JĘZYKI

  Języki oryginalnego tekstu -> Biblii:hebr., aram. i gr. (-* Biblia III).

  1. Językiem ST jest zasadniczo hebr., z wyjątkiem niektórychksiąg deuterokan. (-> kanon Pisma Św.), napisanych lub zachowanychw języku gr., dodatków do Dn i Est, przekazanych również w tym języku, oraz części Dn i Ezd napisanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /20 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE RODZAJE LITERACKIE

  Specyficzne formyi sposoby wypowiadania się autorów biblijnych.

  Teoria b.r.l. zrodziła się w XIX w. w ramach tzw.  biblijnejkwestii obok teorii ograniczającej bezbłędność Pisma św.do samych tylko wypowiedzi dotyczących wiary i moralności,nie przyznającej natomiast bezbłędności wypowiedziom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /8 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE SŁOWNICTWO i FRAZEOLOGIA

  Wyrazy i związki frazeologiczne (frazemy) przejęte z Biblii; występująone w języku pol. nie tylko w zastosowaniu do życia rei., lecztakże w sytuacjach nie związanych z nim, co świadczy o sileoddziaływania Biblii na stosunki międzyludzkie i o częstych kontaktach z jej tekstem.

  Zapożyczone wyrazy to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /17 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE SZKOŁY

  Kierunki badań egzeget. w -> biblistycekat. i niekatolickiej.

  I. KATOLICKIE — W starożytności chrzęść, istniały 2 główneszkoły: aleksandryjska szkoła egzegetyczna i -» antiocheńskaszkoła egzegetyczna.W czasach nowoż. w egzegezie kat., która pozostaje pod opieką-> nauczycielskiego urzędu Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /5 785

  praca w formacie txt

Do góry