Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIOLOGIA TEORETYCZNA

  Dział -> biologii zajmującysię badaniem istoty życia integracyjnie; nie przeprowadza eksperymentów,ale wykorzystuje doświadczenia innych dyscyplin,o ile mogą one przyczynić się do wyjaśniania natury -+ życia;przeciwstawna biologii doświadczalnej i opisowej.Istnieje kilka kierunków b.t.:

  ° Organizmalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /3 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINKOWSKI WALENTY OFMRef

  Imię zak. Rogeriusz,ur. 11 I 1833 w Ostrobudkach (k. Rawicza), zm. 3 III 1904 wNowym Mieście Lubawskim, organizator zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1858, święcenia kapł. przyjął 1861; bylwykładowcą teologii i historii Kościoła w seminariach zak.,nast. kolejno gwardianem, definitorem, a 1873-75...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOETYKA

  (gr. bios życie, ethos obyczaj), Wiedza normatywnaobejmująca problematykę mor., wynikającą ze strukturzwiązanych z rozwojem nauk biomedycznych.

  Przedmiot i zakres badań oraz kompetencji b. nie są jeszczew pełni określone; obejmują szereg zagadnień wchodzących wzakres medycznej -> deontologii.

  Badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENETYCZNE PRAWO

  Prawo rekapitulacji, stwierdzeniezależności między procesami rozwoju rodowego i osobniczegow takiej formie, że filogeneza (rozwój form organ, wciągu trwania życia na ziemi) określa ostatecznie przebieg rozwojuosobniczego organizmów (ontogeneza) i stanowi mechanicznąprzyczynę ontogenezy; rozwój osobniczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINTERIM ANTON JOSEF

  ur. 19 IX 1779 w Dusseldorfie,zm. 17 V 1855 tamże, Historyk i kanonista.

  W 1796-1802 był franciszkaninem, a po wystąpieniu z zakonuod 1805 prob, w Bilk (przedmieście Dusseldorfu); w czasiesporu abpa Kolonii CA. Droste zu Vischering z rządem prus.w kwestii małżeństw mieszanych wydał kilka broszur, za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINZU, Binzuruharada, sanskr. Pindolabharadwadża

  W hagiografii buddyjskiej jeden z 1 6 -> arhantów (jap. arakari), który zrezygnował z nirwany, by prowadzić ludzi do zbawienia; wcielenie cnoty miłosierdzia.

  W Japonii rozpowszechnione jest wierzenie, że potarcie chorej części ciała o figurę B. przywraca zdrowie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINSWANGER LUDWIG

  ur. 13 IV 1881 w Kreuzungen(Szwajcaria), zm. 5 II 1966 tamże, Psychiatra.

  Studia med. odbył1900-06 na uniw. w Lozannie, Heidelbergu i Zuiychu;1906-08 był asystentem w Zurychu oraz pracował w KlinicePsychiatrycznej w Jenie; 1908-10 pracował w sanatorium wKreuzungen, którego 1910 został dyr.; był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINDER MAKSYMILIANA

  Imię zak. Ludwika, ze Zgrom.Córek Bożej Miłości ( ^ miłość Boża III), ur. 20 V 1856 w Bisingen(RFN), zm. 23 IX 1944 w Woli Justowskiej (k. Krakowa),pedagog.

  Do zgromadzenia wstąpiła 1874 w Wiedniu; 1878 ukończyłaseminarium nauczycielskie w Opawie; nast. uczyła w szkolepowsz. w Brnie; przeniesiona 1888...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINNEWALD, Bienwald MATTHIAS

  ur. ok. 1500 w Gdańsku,zm. 1573 w Olsztynku, Teolog protestancki.

  Był członkiem zak. karmelitów w Gdańsku; opowiedziawszy się za nauką Lutra, opuścił klasztor i 1524 został kaznodziejąprzy kościele św. Bartłomieja;

  1525 działał przez kilka miesięcyw Elblągu, wysłany tam w celach propagandowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BINSFELD PETER bp.

  ur. ok. 1546 w Binsfeldzie (Nadrenia),zm. 2 4 XI 1598 w Trewirze, Flamandzki kanonista i teolog.

  Studiował w Rzymie; 1578 został prob., a 1580 bpem pomocniczymi wikariuszem gen. w Trewirze; 1582 i 1586 był równieżrektorem tamt. uniwersytetu.

  Wszystkie dzieła B. wydano 1611w Kolonii; najważniejsze z nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry