Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BIRMINGHAM (2)

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Alabama) eryg. 28 VI 1969 jako sufr. Nowego Orleanu; zajmuje 72 728 km2 i liczy 2,1 min mieszk., w tym ok. 41 000 katolików, 58 parafii, 23 punkty duszpast., 64 księży diec. oraz 64 zak., 89 zakonników, 278 sióstr (AnPont 1973).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRKENMAJER ALEKSANDER

  ur. 8 VII 1890 w Czernichowie(k. Krakowa), zm. 30 IX 1967 w Warszawie, Brat Józefa,historyk kultury i nauki, bibliotekoznawca.

  Studiował 1908-13 na UJ matematykę i fizykę; 1929 habilitowałsię, 1938 został prof.; 1939-40 razem z innymi prof. UJwięziony w obozie koncentr. w Sachsenhausen; 1939 i 1945-47był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGII FILOZOFIA

  Filozofia poznania biol., metabiologialub (szeroko rozumiane) logika, metodologia i epistemologiabiologii, dział nauki traktujący -> biologię jako źródłopoznawcze (biologia od wewnątrz), przeciwstawny traktowaniujej jako faktu kulturowo-cywilizacyjnego (biologia od zewnątrz),widzianego w kontekście jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /4 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIZM

  Kierunek metodol.-filoz., preferujący biol.punkt widzenia rzeczywistości, lub analog, postawa; tendencjado redukcji problemów pozabiol. do problemów biol. lub dobiologizacji struktur i funkcji zjawisk psychol.; potocznie —kult -> biologii.

  1. Geneza i t y p o l o g i a — U źródeł b. leży XIX-wiecznyscjentyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /14 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIONDO, Blondus FLAVIO

  ur. 1392 w Forli, zm. 4 VII1463 w Rzymie, Historyk, archeolog.

  Studiował nauki human, i prawnicze w różnych miastach pn.Włoch. Ok. 1432 przybył do Rzymu i rozpoczął pracę jakonotariusz Kamery Apost.; 1434 został sekretarzem pap.; w Kuriirzym. pracował za pontyfikatu Eugeniusza IV, Mikołaja V,Kaliksta III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGENEZA

  (gr. bios życie, genesis zaistnienie), Zespółprocesów, w wyniku których układy organiczne nieożywionedzięki połączeniu białek, kwasów nukleinowych i in. związkówuzyskały nową organizację i nowe właściwości nazywane -> życiem(b. w aspekcie nauk przyr.); w filozofii przyrody okresw dziejach Ziemi, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPLAZMA

  Uśredniony stan elektronowy metabolizmu,wyczerpujący wszechstronnie zespół energetycznych zjawiskżycia. Wykryto go w wyniku opracowania elektronicznych podstawpola biol., w szczególności magnetohydrodynamicznychprocesów sterowania funkcjami biologicznymi. Termin b. wprowadził(1967) i opracowania jej podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGRAFIA DUCHOWA

  (gr. bios życie, grafem pisać),Opis życia duchowego jakiejś osoby i jego rozwoju. Przedmiotb.d. stanowią wewn. przeżycia osoby, jej poglądy na temat życiaduchowego i oparta na nich zewn. działalność apostolska.Do b.d. zalicza się nie tylko żywoty świętych i kandydatów naołtarze (hagiografia), ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIRET

  (łac. biretum, pileus), Czworokątne sztywne nakryciegłowy z 3 (zwyczaj rzym.) lub 4 (zwyczaj przyjęty w Niemczech,Francji, Anglii, Polsce) rogami, z pomponem lub bez,część urzędowego stroju duchownych.

  Pierwotnie mała miękkaczapeczka noszona pod kapturem opończy (łac. birrum); byłoznaką godności np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGIA

  (gr. bios życie, logos słowo, nauka), Nauka(lub zespół nauk) o -» życiu jako procesie ciągłym — jego naturze,czynnościach (przejawach), oraz jako procesie nieciągłym— formach żywych organizmów, ich budowie, ewolucji, rozwojuosobniczym, środowisku życia, wzajemnym stosunku międzynimi a środowiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /15 923

  praca w formacie txt

Do góry