Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BISKUPIEC JAN, Jan z Opatowca, Biskupek, Johannes Episcopellus OP bp.

  ur. ok. 1377 w Krakowie, zm. 22 IV 1452w Chełmie, Mąż stanu, jeden z wybitniejszych bpów Polski XV w.Pochodził z rzemieślniczej rodziny krak.; wstąpił do zakonuw Opatowcu k. Krakowa;

  1405 był przeorem w klasztorze krak. ;1407 rozpoczął studia w Akademii Krak., ale ich nie ukończył;1409-10 na kapitule...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUPÓW KATALOGI, cathalogi, series, nomina episcoporum

  Jedno z najstarszych źródeł do ustalenia sukcesjibpów ( -> sukcesja apostolska) we wczesnochrześc. i średniow.Kościołach lokalnych.

  K.b. wykazujące wyraźne tendencje naśladowcze w stosunkudo staro- i nowotest. genealogii (Rdz 5,1-32; 10,1-29; 11,10-32;Mt 1,1-16; Łk 3,23-38), żyd. i gr. tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /6 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP SUFRAGAN

  (łac. suffragari głosować, wspomagać),W znaczeniu ścisłym — ordynariusz diecezji podległej -»metropolicie; potocznie, zwł. w Polsce, -> biskup pomocniczy.

  W znaczeniu ścisłym terminem tym posługiwał się SobórTryd. (sess. 6 c. 1 De ref., sess. 23 c. 1 De ref, sess. 24 c. 2 De ref.)oraz prawo kodeksowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP KOADIUTOR

  (łac. episcopus coadiutor), Bptytularny, przydzielony do pomocy osobie bpa -> ordynariusza(personae datus) z prawem następstwa, lub przydzielony stolicybiskupiej {sedi datus) z uwagi na rozległość diecezji albo wielośćobowiązków obciążających ord. (kan. 350). Dla b.k. bez prawanastępstwa przyjęła się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP MISYJNY

  (łac. episcopus gentium, episcopusregionarius), Bp przyjmujący sakrę w celu prowadzenia misji;termin nieznany w prawie kan., występuje w historiografii niem.i pol. w końcu XIX w. w różnym znaczeniu.

  1. Wg P. Hinschiusa i in. (np. E. Friedberga), terminemb.m. określa się posiadającego sakrę biskupią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP POMOCNICZY

  (łac. episcopus auxiliaris), ->Biskup koadiutor przydzielony osobie bpa ordynariusza bezprawa następstwa (kan. 350 § 3).

  Kompetencje b.p. określa się zawsze na podstawie pap. pismanominacyjnego. Jeżeli inaczej nie postanowiono, to b.p. przydzielonyordynariuszowi całkowicie niezdolnemu do pracy mawszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP - W IKONOGRAFII

  Najwcześniejsze przedstawienia b.występują na mozaikach: postacie św. Ambrożego (S. Ambrogiow Mediolanie, 2. poł. V w.), św. Apolinarego z 4 b. (S. Apollinarein Classe w Rawennie, 535-540), Maksymiana (S. Vitalew Rawennie z 547), oraz na malowidłach ściennych: postacieOptata i Cypriana (grobowiec Lucyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /13 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP - We WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH

  Istnienieurzędu biskupiego i poglądy na jego istotę różnią się odinterpretacji teol. tego urzędu w Kościołach kat. i prawosł.;Kościół anglik, i starokat. zachowały urząd b. na podstawieświadectw hist. Kościoła pierwotnego i podkreślają jego apost.pochodzenie, nadając mu nieco odmienną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /27 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKOPOWNICA

  U Słowian połabskich danina na rzecz Kościoła, płacona w naturze i pieniądzach w stałym wymiarze zależnym od ilości uprawianej ziemi, a niezależnym od uzyskanego plonu; niższa od -> dziesięciny, nakładana była przez książąt niem. na uposażenie nowo fundowanych bpstw.

   

  J. Matuszewski, SSS I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISKUP

  (gr. episkopos, łac. episcopus), Najwyższy święceniamiczłonek hierarchii kośc. lub urząd kośc; zwierzchnikKościoła -> lokalnego, czyli -> diecezji (ordynariusz I) lubjego pomocnik (biskup koadiutor, -> biskup pomocniczy)mający pełny udział w urzędzie biskupim (apostolat III),który w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Arnolf Dodano /08.06.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt

Do góry