Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BITA

  (niezident. miejscowość w Algierii), Bpstwo kat. i donatystów z V-VI w. w metropolii Kartagina w rzym. prowincji Mauretania Cezaryjska; znany 1 bp kat. i 1 donatysta z 4 8 4 ; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA LITURGIA

  Całość obrzędów ukształtowanychna gruncie kultury i zwyczajów bizant.; także nazwaliturgii eucharystii (msza) w Kościele prawosławnym.

  I. UKŁAD i CECHY SZCZEGÓLNE — Obecnie I.b. obejmujesłużbę powsz. (obszczestwiennoje bogoslużenije), tj. liturgięeucharystii i —> godziny kanoniczne, oraz służbę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /20 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITCZYN, Bitschin KONRAD, Konrad z Byczyny ks.

  ur.1395 w Łukowie na Dolnych Łużycach (Luckau, NRD), zm.po 1470 tamże, Pedagog.

  Studiował na uniw. w Lipsku, gdzie uzyskał stopień bakałarza,a 1418 magistra sztuk wyzwolonych, od 1420 pracowałw Gdańsku w kancelarii miejskiej (od 1424 jako kierownik),a od ok. 1430 w Chełmnie, gdzie przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANTYJSKA MUZYKA

  Śpiewy monodyczne używanew Kościele gr. w okresie VI-XV w. Wcześniejsze stadia jejrozwoju są mało znane, ponieważ najstarsze zabytki rękopiśmiennepochodzą z X w. Rozwój m.b. wiązał się głównie z liturgiąi dworem ces. (-> Bizancjum).

  Istniała przy tym pewnawymienność ceremoniału kośc. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /4 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITTNER FRANZ ANTON

  ur. 17 I X 1812 w Opolu, zm.21 I 1888 we Wrocławiu, Teolog.

  Po studiach filoz. i teol. na uniw. wrocławskim udał się doMünster, gdzie 1835 uzyskał doktorat z teologii i przyjął święceniakapł.; 1837 został wykładowcą Pisma św. ST, a 1842teologii dogm. i mor. w seminarium duch. w Poznaniu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITTREMIEUX JOSEPH CAMILE

  ur. 7 IV 1878 w Sijsele(k. Brugii), zm. 31 X 1950 w Brugii, Belg. filozof i teolog.

  Studiował teologię 1896-1904 pod kierunkiem L. Billota naGregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat i przyjął święceniakapł.; 1907 został prof, filozofii w kolegium amer., a 1919prof, dogmatyki na wydziale teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BIULETYN ZJEDNOCZENIA POLSKICH INŻYNIERÓW KATOLIKÓW"

  Kwartalnik wyd. 1938-39 w Warszawie przez powstałe 1936 Zjednoczenie Pol. Inżynierów Katolików, pod red. T. Kulińskiego i R. Brelewskiego, poświęcony pogłębieniu światopoglądu kat. i etyki zawodowej pol. inteligencji techn. ; omawiał sprawy gosp., społ., zawodowe, podawał wiadomości z życia kat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISZTYGA KAZIMIERZ SJ

  ur. 26 I I 1869 w Woli Batorskiej(k. Krakowa), zm. 17 VIII 1938 w Starej Wsi (k. Brzozowa),Teolog, kaznodzieja ludowy.

  Do zakonu wstąpił 1885, święcenia kapł. przyjął 1897; przez15 lat był wykładowcą etyki, teologii dogm. i homiletyki w studiumzak., a równocześnie pracował jako misjonarz lud. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZANCJUM

  Bizantyjskie cesarstwo, wielonarodowa monarchiao zmieniającym się obszarze, utworzona w IV w. zewsch. prowincji rzymskiego cesarstwa, istniejąca do 2. poł.XV w., ze stolicą w Konstantynopolu (dawne Bizancjum).

  Powstało w wyniku syntezy: rzym. systemu prawno-ustrojowego,kultury hellenist. i chrześcijaństwa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /27 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BISZTYNEK

  Parafia w dekanacie reszelskim w diecezjiwarmińskiej. B. powstał z prus. wioski Strowangen, zał. 1346na prawie chełmińskim, której 1385 bp warni. Henryk Sorbomnadał prawa miejskie; miasto niszczone podczas wojen 13-letniej(1454-66) i kleszej (1479), oraz przez liczne pożary i epidemie,przeszło 1772 pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt

Do góry