Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOBBIO

  Opactwo benedyktyńskie i bpstwo w pn.-zach.Włoszech; od nazwy miasta przyjęła się dla rpsu kodeksu liturg.nazwa Mszał z Bobbio.

  1. Opactwo — zał. 612 przez Kolumbana na miejscuwczesnochrześc. kościoła (św. Piotra); bogato uposażone przezkróla longobardzkiego Agilulfa (zm. 616). Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /6 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE

  SłowaChrystusa obiecujące specjalną nagrodę za heroiczną postawęw życiu chrześcijańskim.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. B.e. zawarte we wstępie do -> Kazaniana górze przekazał Mt (5,3-9) i Łk (6,20-26). Między tymiprzekazami występują różnice: Mt podaje 8 błogosławieństw(dalsze stanowią tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /8 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLAŽEJOVYSKI MIKOŁAJ, Mikołaj z Błażejowie, Błaszkowski bp.

  ur. ok. 1405 w Błażejowicach (k. Raciborza), zm.21 XII 1474 w Brzozowie.

  Od 1442 kształcił się w Akademii Krak., nast. był kustoszemkatedry krak. oraz sekretarzem Kazimierza Jagiellończyka;dzięki poparciu króla, mimo początkowego sprzeciwu kapituły,został 1452 bpem przem.; zajmował się rewindykacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBER PIOTR ks.

  ur. 11 IX 1907 w Miechowie, zm. 2 XII1955 w Krakowie, Teolog, kanonista.

  Święcenia kapł. przyjął 1930 w Krakowie; po odbyciu studiówfiloz.-teol. na UJ zdobył 1932 doktorat teologii; 1932-35studiował prawo kan. na KUL, uzyskując doktorat na podstawierozprawy Pojęcie tajnej przeszkody małżeńskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

  Życzenie lub uzyskanie specjalnejprzychylności Bożej dla jednostki lub wspólnoty poprzezodpowiednie słowa lub symboliczne gesty sakralne.

  Z uwagi naegzystencjalną zależność stworzenia od Stwórcy (-> OpatrznośćBoża) b. stanowi podstawową sakr. kategorię religii, choć występujerównież w formie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /16 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLUŹNIERSTWO

  (od bluzgać, mówić złośliwie), Urąganie,lżenie, szydzenie skierowane przeciw Bogu albo stworzeniomlub rzeczom — ze względu na Boga, wyrażające się w myśli,słowie albo czynie.

  W religiach pierwotnych w wyniku naiwnego stosunku dobóstwa kierowane do niego urągania i groźby nie zawsze traktowanebyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /17 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁASZCZYK ADAM ANDRZEJ ks.

  ur. 7 I 1883 w Pilicy(k. Zawiercia), zm. 16 I 1946 w Kielcach, Działacz społeczno-polityczny.

  W 1905 ukończył seminarium duch. w Kielcach, 1907 przyjąłświęcenia kapł.; do 1909 studiował teologię w Akademii Duch.w Petersburgu; po powrocie pracował jako wik. w Kielcachi prob, w Igołomii, 1932-39 dziekan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁAWATSKA HELENA PIETROWNA

  ur. 30 VIII 1831 w Jekatierynosławiu(obecnie Dniepropietrowsk, Ukraińska SRR),zm. 8 V 1891 w Londynie, Ros. spirytystka i teozofka.

  W 1848 porzuciwszy męża, rozpoczęła mało znane w szczegółachżycie wypełnione podróżami po Europie, Afryce, Amerycei Azji. W 1875 razem z H.S. Olcottem i W.Q. Judge...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁAŻEJ, Blasius Św.

  Bp Sebasty w Armenii (dzisiajSivas w Turcji), męczennik, prawdopodobnie z pocz. IV w.

  I. ŻYCIE i KULT — Postać B. znana jest wyłącznie z legendarnychprzekazów, które pojawiły się na Wschodzie przedVIII w. i były dziełem anonimowego fałszerza (G. Garitte,La passion de saint lrènarque de Sèbastée et la...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁAŻEJ i MAREK OFMConv

  Misjonarze mołdawscy, umęczeni prawdopodobnie 1378.

  W XIV w. franciszkanie prowadzili ożywioną działalność mis. ;jej rezultatem było utworzenie przez pap. Urbana V łac. bpstwaw Serecie (w dzisiejszej Rumunii), którego pierwszym bpemzostał franciszkanin -> Andrzej Wasiło z Krakowa. O utworzeniebpstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Karp Dodano /08.06.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt

Do góry