Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOGDANÓW ALEKSANDR ALEKSANDROWICZ, właśc. A. Malinowski

  ur. 22 VIII 1873 w Sokółce, zm. 7 IV 1928w Moskwie, Ros. działacz polit., filozof, lekarz. Początkowo byłczłonkiem ros. socjaldemokracji, od 1903 — frakcji bolszewików;1909 za rewizjonizm został wydalony z partii.

  Poglądy filozoficzne B. kształtowały się na gruncie marksizmu,ale pod wpływem -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDANOWICZ BERNARD SOCist

  ur. ok. 1640 w Koprzywnicy(k. Tarnobrzega), zm. 23 XI 1722 w Rzymie, Teolog.

  W Rzymie był prokuratorem cystersów pol. i zastępcą prokuratoragen., a od 1690 prokuratorem gen. całego zakonu: broniłegzempcji zak. i wolnej elekcji opatów, a także praw kanonikówregularnych z Trzemeszna, benedyktynów ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDANOWICZ WALERIAN ks.

  Żył w 2. poł. XVIIIi 1. poł. XIX w., kanonista.

  Studiował w Wiedniu, gdzie słuchał wykładów kanonisty P.J.Rieggera (1705-75), od którego przejął poglądy józefińskie; 1783objął katedrę prawa kan. na UJ; pracował — w duchu józefińskim— nad zamierzoną przez Komisję Edukacji Nar. kodyfikacjąprawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDAŃSKI ANTONI ks.

  ur. 14 IX 1891 w Maluszynie(k. Radomska), zm. 13 VI 1938 w Skulsku (k. Konina), Działaczreligijny.

  Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, uczestniczył 1905w strajku szkolnym; seminarium duch. ukończył we Włocławku,1913-18 odbył studia teol. na uniw. we Fryburgu Szwajc; 1914przyjął święcenia kapl. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDO - GEGEN

  (mong. bogdo święta, gegeen światłość,światłość majestatu), Oficjalny tytuł (po -> dalajlamie i -> panczenlamie)najwyższych dostojników w hierarchii Kościołalamaickiego w Mongolii ( -» lamaizm).

  Tytuł b. przyjął po raz pierwszy w XVII w. Łubsan DambaDżancan (1636-1725), uznany za wcielenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGDAN, Bohdan

  Imię staropol., poświadczone jużw tzw. Bulli gnieźnieńskiej (1136).

  Rodzimą pol. postacią jest Bogdan; forma Bohdan natomiastjest przejęciem z ruskiego (staroukraińskiego) i w źródłach z RusiCzerwonej notowana jest w tej postaci w XV w.;

  niektórzyuczeni (np. T. Milewski) przypuszczają, że imię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOECJUSZ z DACJI (z Danii)

  Zw. niesłusznie B. zeSzwecji, żył w XIII w., filozof.

  Do 1277 wykładał na paryskim wydz. artium; później prawdopodobniewstąpił do dominikanów; napisał m.in. komentarzedo pism log. Arystotelesa; w centrum zainteresowania historykówfilozofii znajdują się traktaty B. De summo bono sive devita philosophi;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODOCH, Bodock, Bodocki WAWRZYNIEC IGNACY BONAWENTURA

  ur. 9 VIII 1607 w Poznaniu, zm. 1661 w Rostocku,Filozof, teolog protest., polemista religijny.

  W 1625 wstąpił do franciszkanów reformatów i ok. 1631przyjął święcenia kapł.; 1636 w Królewcu przeszedł na luteranizmi po studiach na tamtejszym uniw. otrzymał stopień magistrasztuk wyzwolonych; w Rydze zyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOEGNER MARC

  ur. 21 II 1881 w Epinal (pn.-wsch.Francja), zm. 19 XII 1970 w Paryżu, Pastor, ekum. działaczKościoła reformowanego, teolog i prawnik.

  Studiował prawo, nast. teologię, z której uzyskał doktoratw Paryżu; po ordynacji 1905 pracował w duszpasterstwie;1911 został prof, teologii w seminarium Ewang...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODZANTA, Bodzęta bp.

  ur. ok. 1290 prawdopodobniewe Wrześni, zm. 12 XII 1366 w Kielcach.

  Popierany przez krewnego, bpa włocł. Gerwarda uzyskał1317 archidiakonię kruszwicką i prebendy w wielu kapitułach;1320 został dziekanem krak.; 1329-31 bronił na dworze pap.w Awinionie interesów bpa krak. Jana Grota;

  1348 po śmiercibpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /1 727

  praca w formacie txt

Do góry