Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Specyfika uszkodzeń narządu ruchu w sporcie

  Ciało człowieka poddawane jest w ciągu życia bardzo zróżnicowanym obciążeniom, związanym z naturalną potrzebą ruchu, doskonaleniem sprawności, „eksploatacją sportową”, czy wymogami wykonywania wyuczonego zawodu.

  W przypadku osoby zdrowej i młodej przyczyną wszelkich nieszczęść jest zazwyczaj tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia więzadeł i torebek stawowych

  Zdanie „Lepiej jest złamać staw skokowy niż go tylko skręcić” wypowiedziane przed kilkudziesięcioma laty przez Sir Reginalda Watson-Jonesa, jednego z najwybitniejszych ortopedów świata, pozostaje niestety nadal aktualne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest powszechne niedocenianie znaczenia więzadeł dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /5 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie krwiaka

  Rozpoznanie krwiaka może być łatwe w stłuczeniach i naciągnięciach mięśnia połączonych z obrzękiem, chełbotaniem (jeśli jest powierzchowny) i wybroczynami na skórze. Sprawa się komplikuje w przypadkach krwiaków małych oraz krwiaków położonych głęboko, które nie dają opisanych wyżej objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy lecznicze narządu ruchu

  Kompleksowe leczenie uszkodzeń narządu ruchu nie jest łatwe, a szczególne trudności nastręcza u ludzi młodych i u sportowców.

  Podobnie jak w wielu grupach profesjonalnych, tak i w sporcie osobowość chorego ma duży wpływ na przebieg leczenia i następstwa choroby.

  Sportowcy wyczynowi są szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyczne badania pomocnicze

  W określeniu rodzaju uszkodzenia mięśnia z krwiakiem, ultrasonografia stanowi badanie z wyboru. Obraz ultradźwiękowy krwiaka we wczesnym stadium rozwoju wykazuje między innymi powiększenie mięśnia. Jeśli rozerwana jest omięsna obserwuje się nagromadzenie krwiaka w postaci warstwy między dwoma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy możliwe jest wygojenie tkanek bez żadnego śladu?

  Żadne pojedyncze makrouszkodzenia, a tym bardziej sumujące się mikrourazy w obrębie narządu ruchu nie goją się bez śladu. Pomijając uszkodzenia kośćca, w obrębie narządu ruchu nie ma restitutio ad integrum i do wygojenia uszkodzenia dochodzi jedynie przez zastąpienie wysokowartościowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pourazowe zwłóknienie

  Najczęstsze powikłania uszkodzeń mięśni - związane są przede wszystkim z rozległością uszkodzenia mięśni i naczyń, w wielu przypadkach także z błędnym postępowaniem - zbyt wczesne uruchamianie, uszkadzające tworzenie nowych naczyń i powodujące świeże krwawienia, lub także zbyt długie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Cudowne” wyleczenia

  Należy wyraźnie podkreślić, że bez względu na wszystkie zalety ciała i umysłu niektórych osób (sportowcy wysokiego wyczynu, balet, ludzie areny) ich narząd ruchu podlega prawom biologii jednakowym dla wszystkich. Dlatego też w wielkim błędzie są ci (a jest ich nazbyt wielu), którzy sądzą, że na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cysty krwotoczne

  Do powstania cysty krwotocznej dochodzi w przypadku niepełnej absorpcji krwiaka i jego otorbienia przez tkankę włóknistą, utworzoną z otaczających i niedokrwionych mięśni, częściowo z przegród międzymię-śniowych i z nowotworzonej tkanki. Treść nagromadzona w cyście krwotocznej pozostaje płynna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia mięśni

  Z punktu widzenia struktury i funkcji mięśnie narządu ruchu można rozpatrywać jako wynik synergicznego współdziałania między komórkami włókien prążkowanych i tkanką łączną, pochodzącą z mezenchymy, która będąc miejscem zarodkowej miogenezy determinuje kształt mięśnia, typ, rozmiar, miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt

Do góry