Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOGUCHWAŁA, dawniej Pietraszówka

  Parafia w dekanacierzeszowskim w diecezji przemyskiej.

  Osada wymieniona 1373, należała od 1724 do Teodora Lubomirskiego,który uzyskał 1728 dla Pietraszówki prawa miejskie,zmieniając jej nazwę na B.; obecnie wieś; pierwotny kościół św.Klemensa Rzym. i Doroty zbudowano 1468;

  obecny św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUCICKI JÓZEF JAN KANTY ks.

  ur. 1747 w Bogucicach(k. Buska), zm. 26 XII 1798 w Igołomii, Historyk Kościoła.Z pochodzenia Żyd, 1758 ochrzczony; od 1759 kształcił sięw Krakowie, gdzie 1769 uzyskał doktorat filozofii, po czym wstąpiłdo Akademicko-Diecezjałnego Seminarium Duch.; 1769przyjął święcenia kapł.;

  1773-75 przebywał we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOR

  Diecezja na Jawie (Indonezja) eryg. 3 I 1961 jako sufr. Dżakarty; utworzona została z prefektury apost. Sukabumi, istniejącej od 1948;

  zajmuje 16 676 km2 i liczy 6 min ludności, w tym 9731 katolików, 24 parafie, 18 kaplic, 2 księży diec. i 18 zak., 5 domów zak. męskich z 34 zakonnikami, 9 domów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOSTROITIELSTWO

  Pogląd filoz. traktujący twórcząpracę ludzką jako „tworzenie Boga", czyli pracę z zasadyreligijną.

  Powstał w obrębie -» marksizmu w Rosji w pierwszym10-leciu XX w. ; jego zwolennikami byli A.A. Bogdanów, A.W.tunaczarski, W.A. Bazarów i M. Gorki; zanikł po 1918.Pogląd ten zbliżony był do „pozytywnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOCZŁOWIECZEŃSTWO

  (ros. bogoczelowieczestwo,bogoczelowiecznosť), Termin filoz.-teol. oznaczający bosko-ludzkąrzeczywistość Chrystusa (-» Bóg-Człowiek), pośrednio zaśtajemnicy Kościoła, życia chrzęść oraz całego procesu ewolucjidziejów ludzkich (-> teandryzm); zasadnicze pojęcie występującew filoz.-teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /9 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOISKATIELSTWO

  Ruch w Rosji na pocz. XX w.głoszący konieczność zmian form bytu państw, i społ. w oparciuo zasady chrześcijaństwa.Powstał po 1905 i rozpowszechnił się wśród liberalnej ros.inteligencji w atmosferze przedrewolucyjnej.

  Kierunek tenreprezentowali zgrupowani wokół Religiozno-Fiłosofskogo ObszczestwaN.A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOLUBOW ZOE CR

  Imię zak. Jozafata, ur. 21 Xl1885 w Słonimie (Białoruska SRR), zm. 15 III 1955 w Warszawie,nauczycielka, działaczka oświatowa.

  Organizowała i prowadziła w Rosji szkoły doświadczalne,zbliżone programem do tzw. szkół pracy; w wychowaniu stosowałabadania psychol., przeprowadzane na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOMILI

  Sekta rel. pokrewna katarom i albanom,działająca do X w. na Płw. Bałkańsldm i w Konstantynopolu,nawiązująca do -» manicheizmu i gnostycyzmu(wzmianki o b. podał Eutymiusz Zigabenos w Panoplia dogmaticaPG 130, 1289-1332).

  Twórcą sekty był prawdopodobnie kapłan Jeremiasz, zw.Bogomiłem, oraz Jan Czurila...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGEDAIN BERNARD JÓZEF (w PSB mylnie Jakub) bp.

  ur. 11 XI 1810 we Wróblinie Głogowskim, zm. 17 IX 1860 w Pszczynie, Działacz oświatowy i spol., wydawca, obrońcajęzyka pol. na Górnym Śląsku.

  Wychowywany był przez stryja, cystersa w Obrze (późniejszegoprob, w Kopanicy); studiował teologię we Wrocławiui Poznaniu, gdzie 1834 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGOBOJNOŚĆ

  (od bogobojny - sprawiedliwy, lękający się Boga, pobożny, świątobliwy, rei., czczący Boga) ; W znaczeniu potocznym — gorliwość w spełnianiu przepisów i praktyk rei., czczenie Boga, uczciwość, religijność, -» pobożność; w sensie teol. usposobienie wewn. nacechowane -> bojaźnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Krzesimir Dodano /14.06.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry