Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOHR NIELS

  ur. 7 X 1885 w Kopenhadze, zm. 18 XI1962 tamże, Fizyk duński, laureat nagrody Nobla (1922) za opracowanieteorii budowy atomu. Studiował na uniw. w Kopenhadze,gdzie 1916 został prof, fizyki teor., a 1920 dyr. założonegoprzez siebie Instytutu Fizyki Teor.; był członkiem wieluakademii nauk, m.in. PAN.

  W 1913...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /4 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKI EDMUND

  Sługa Boży, ur. 14 XI 1 8 14w Grabonogu (k. Gostynia Pozn.), zm. 7 VIII 1871 w GórceDuchownej (k. Leszna), działacz społ., zał. -» służebniczek.Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studiów, rozpoczętych 1835we Wrocławiu, kontynuowanych 1836-38 w Berlinie, nie ukończyłz powodu złego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /4 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHUSZ FRANCISZEK KSAWERY SJ

  ur. 1 I 1746 w okolicyWiłkomierza (k. Wilna), zm. 4 IV 1820 w Warszawie,Publicysta, historyk i działacz polityczny.

  Do zakonu wstąpił 1761; studiował w Akademii Wil. filozofię,teologię i prawo, przez pewien czas także w Rzymie; 1768przyjął święcenia kapł.; po kasacie zakonu był prob, w Jezniei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOJANOWSKl FRANCISZEK ks.

  ur. 28 X I 1801 w Boleszynie(k. Nowego Miasta Lubawskiego), zm. 4 VIII 1875w Bobowie (k. Starogardu Gd.), Działacz spoleczno-narodowy.

  Po studiach teol. w seminarium diec. przyjął 1830 święceniakapł. i pracował w duszpasterstwie w Chełmży, Grążawach,Starogardzie, a 1845-75 jako prob, w Bobowie; budził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOIANO - CAMPOBASSO

  Archidiecezja w pd. Włoszechbez sufraganii, podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Początki bpstwa B. są niepewne (biorący udział w synodzie rzym. 501 i 503 Wawrzyniec był prawdopodobnie bpem B.);bpi znani od XI w.; B. było sufr. Benewentu; 1927 stolicę diec.przeniesiono do Campobasso, a 11 II 1973...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOHOSŁOWIJA"

  Kwartalnik teologiczny wydawany1923-39 i 1942-43 we Lwowie w języku ukraińskim dla duchowieństwaKościoła unickiego, a od 1963 w Rzymie.

  Początkowo wyd. przez komitet redakcyjny, w skład któregowchodzili profesorowie unickich seminariów duch. w Galicji,od 1924 przez Bohosłowske Naukowe Towarystwo;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHORODCZANY

  Parafia w dekanacie stanisławowskimw archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR).

  Parafia i klasztordominikanów powstały 1691; kościół murowany NawiedzeniaNMP zbudowano 1742; do 1946 w B. istniała również par.unicka; klasztor przestał istnieć w okresie II wojny światowej.

   

  S. Barącz, Rys dziejów zakonu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHONIKI

  Wieś w woj. białostockim, muzułm. ośrodektzw. Tatarów pol.-litew., kultywujących własne tradycje.

  Osiedleni 1697 przez króla Jana III Sobieskiego, otrzymalijako rekompensatę za zaległy żołd ziemię; zrównani w prawachze szlachtą (z wyjątkiem uczestniczenia w życiu polit.), zobowiązanibyli do służby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOGUMIŁ bł.

  Żył w XI lub XII w., abp gnieźnieński,pustelnik w Dobrowie n. Wartą (k. Koła), od 1962 drugorzędnypatron archidiec. gnieźnieńskiej; święto 10 VI.

  I. ŻYCIE — Na temat B. istnieją tylko 2, niezgodne z sobąinformacje źródłowe.

  ° Na podstawie zapisków Rocznika Świętokrzyskiegodawnego o śmierci B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /7 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOHOMOLEC JAN CHRYZOSTOM SJ

  ur. 27 I 1724 naBiałorusi, zm. 17 II 1795 w Warszawie, Prof, filozofii w kolegiachjezuickich, brat Franciszka.

  Do zakonu wstąpił 1739 w Wilnie; ukończył seminarium nauczycielskie,a nast. studiował filozofię (1742-45) w Wilnie i teologię(1748-52) w Warszawie; 1751 przyjął święcenia kapł. ; 1753-54był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Eberhard Dodano /15.06.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt

Do góry