Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BONA DEA

  Rzymska bogini rolnictwa i zdrowia. Na jejcześć co roku z pocz. grudnia matrony rzym. w imieniu ogółuodprawiały nocne misteria w domu głównego urzędnika (pretoralub konsula), pod przewodnictwem jego żony i westalek.

  Obrzęd miał, jak się zdaje, charakter agrarny, za czym przemawiagłównie wykluczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBAS LUDWIK ks.

  ur. 25 VIII 1892 we Lwowie, zm.29 III 1970 w Edynburgu, Kapelan wojskowy, rektor PolskiejMisji Kat. w Szkocji.

  Uzyskał doktorat z teologii na Uniw. Lwowskim; święceniakapł. przyjął 1915 we Lwowie; od listopada 1918 był kapelanemwojskowym, od 1921 kapelanem I Korpusu Kadetów we Lwowie,od 1934 prob, parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁOTOW WASILIJ WASILJEWICZ

  ur. 13 I 1854 w guberniIwerskiej (dzisiaj obwód kaliniński), zm. 17 XI 1900 w Petersburgu,Ros. historyk Kościoła i teolog. Kształci! się w seminariumtwerskim; od 1875 studiował historię Kościoła w prawosł.Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1879 uzyska! nominacjęna prof, historii Kościoła.

  Święty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONADURA, Bandura, KRZYSZTOF St.

  ur. ok. 1582,zm. ok. 1669 w Poznaniu, Architekt.

  W 1624 przybył do Polski prawdopodobnie z Padwy. Działałw Wielkopolsce, głównie w Poznaniu, gdzie 1667 został starszymcechu murarzy. Był architektem rodu Opalińskich. Zbudował1625-39 kościół Bernardynów w Sierakowie (k. Międzychodu),a nast. Bernardynów we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON

  Religia Tybetańczyków, łącząca początkowoelementy szamanizmu i -> animizmu, wzbogacona nast.przez -> buddyzm i -> manicheizm.

  Za twórcę b. uchodzi Szen-rab-mi-po; z braku źródeł początkib. są mało znane; w VII w. po Chr. b. pod wpływem buddyzmu,któremu starał się początkowo przeciwstawiać, uległ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁSZOWCE, Bohuszowce

  Parafia w dekanacie kąkolnickimw archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR).

  Drewniany kościół Zwiastowania NMP i klasztor karmelitówtrzewiczkowych ufundował 1624 Marcin Kazanowski; 1703przy kościele erygowano parafię; 1725 wzniesiono murowanyklasztor i kościół fundacji Jana i Teresy Gałeckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BON, Urabon, Bon - matsuri

  (od sanskr. idlambana lubawalambana powieszenie do góry nogami), Jap. uroczystość kuczci zmarłych, święto ogólnonar. obchodzone 15 VII.

  Jedna z sutr buddyjskich mówi, że skazana po śmierci na mękęwiszenia głową w dół matka jednego z uczniów Buddy poleciłasynowi we śnie, aby dla zbawienia jej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOŁCHOWITINOW JEWFIMJJ ALEKSIEJEWICZ

  Imię zak.Eugeniusz, prawosł. metropolita, ur. 29 XII 1767 w guberniworoneskiej, zm. 7 III 1837 w Kijowie, ros. teolog i historyk.

  Do seminarium duch. wstąpił 1777 w Woroneżu; od 1785studiował w Akademii Moskiewskiej, po czym pełnił funkcjęprefekta i wykładowcy w seminarium duch. w Woroneżu. Pośmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLLAND JEAN SJ

  ur. 13 VIII 1596 w Julémont k. Boiland(stąd nazwisko) w Belgii zach., zm. 12 LX 1665 w Antwerpii,Historyk, hagiograf, organizator wydawnictwa hagiograficznegoActa sanctorum (-» bollandyści).

  Od 1606 uczył się w jez. kolegium w Maastricht (pd. Holandia);1612 wstąpił do zakonu w Mechelen; studia filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOLTZMANN LUDWIG

  ur. 20 II 1844 w Wiedniu, zm.5 IX 1906 w Duino, Austr. fizyk i filozof. Studiował fizykę i filozofięw Wiedniu, Heidelbergu i Berlinie; 1876-79 i 1894-1903był prof, fizyki i matematyki w Wiedniu, a 1879-94 w Monachiumi Lipsku.

  W zakresie fizyki zajmował się elektrodynamiką J.C. Maxwel-Ia (zmierzył stałą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /4 982

  praca w formacie txt

Do góry