Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOOLE GEORGE

  ur. 2 XI 1815 W Lincoln, zm. 8 XII 1864w Ballintemple k. Cork (pd. Irlandia), Ang. matematyk i logik.

  Od 1849 był prof, w Queen's College w Cork.Niezależnie od G.W. Leibniza podjął próbę matematycznegoujęcia sylogistyki (The Mathematical Analysis of Logic, B 1847,NY 1965).

  Dał klasyczny wykład algebry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOOTH WILLIAM

  ur. 10 IV 1829 w Nottingham (Anglia),zm. 20 VIII 1912 w Londynie, Działacz rel.-społ., założycielArmii Zbawienia.

  Był anglikaninem; po złożeniu 1849 ślubu, że stanie się gorliwymnaśladowcą Chrystusa, i wstąpieniu 1854 do metodystów,apostołował wśród najuboższych; otrzymawszy 1858 ordynacjękazn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONTEN

  Japońska nazwa boga Brahmy w panteoniebuddyjskim, jednego z dwu królów, których posągi stoją poobu stronach bramy wejściowej wielkich świątyń, strzegąc jeprzed demonami. B. należy też do 12 bóstw (juniten), opiekunówróżnych części wszechświata.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOPP LINUS

  ur. 1 I 1887 w Limbach (Badenia), zm. 14 III1971 we Fryburgu Br., Teolog pastoralista, pedagog. Studia teol.odbył na uniw. we Fryburgu Br. (1916 doktorat), 1909 przyjąłświęcenia kapł.; był od 1916 prefektem gimnazjalnym, 1921 zostałna tamt. uniwersytecie docentem, a 1924 prof, teologii pastoralneji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BONUS PASTOR"

  Dwutygodnik teologiczny i duszpasterskiwyd. 1877-90 we Lwowie, organ Tow. Bonus Pastorprzeznaczony głównie dla duchowieństwa pod zaborem austr..redagowany przez ks. O. Hołyńskiego i ks. Z. Gorazdowskiego.

  Zawierał dekrety Stolicy Apost., listy pasterskie, rozprawyz różnych dziedzin teologii, prawa kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORA KATHARINA von

  ur. 29 I 1499 w Lippendorf k.Lipska, zm. 20 XII 1552 w Torgau, Żona M. Lutra.

  Po śmierci matki 1504, wychowywana była w klasztorze benedyktynekw Brehna, do których nast. wstąpiła; 1523 uciekłaz klasztoru w Nimbschen k. Grimma przy pomocy m.in. Lutra,którego 13 VI 1525 poślubiła.

  Pomimo zaangażowania w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONUSTA

  (niezident. miejscowość k. Kartaginy w Tunezji),Bpstwo staroż. w metropolii Kartagina w rzym. prow.Afryka Prokonsularna ; znanych 2 bpów z 411 i 484; obecniebpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONOZJANIE

  Sekta istniejąca w V-VII w., wyznającapoglądy Bonozusa, który odrzucał prawdę o stałym dziewictwieNMP.

  Wg Gennadiusza (De viris illustr., 14; De eccl. dogm.,52) b. odrzucali też dogmat o bóstwie Chrystusa, opowiadalisię za -» adopcjanizmem oraz nauką Fotyna i Ariusza; znanibyli przede wszystkim w Ilirii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONOZUS bp.

  Żył na przełomie IV i V w. w Ilirii, twórcasekty bonozjan.

  Był bpem Naissus (Nisz) w Dacji; głosił, że po dziewiczymurodzeniu Jezusa NMP miała synów z Józefem, zw. -> braćmiJezusa; 391 synod w Kapui potępił go i zabroni! sprawowaniawładzy biskupiej; potępienie B. zaaprobował pap. Syrycjusz (PL13...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONSIRVEN JOSEPH SJ

  ur. 25 I 1880 w Lavaur (pd.Francja), zm. 12 II 1958 w Tuluzie, Biblista.

  Po przyjęciu 1903 święceń kapł. wykładał przez 2 lata Pismośw. w seminarium duch. w Albi, a równocześnie studiował wInstytucie Kat. w Tuluzie, w którym po śmierci prof. H. Hackspillaprzez 4 miesiące w zastępstwie wykładał Pismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt

Do góry