Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BOREK WIELKOPOLSKI

  Parafia i dekanat w archidiec.poznańskiej, sanktuarium maryjne. Miasto pod nazwą Zdzież(Zdziesz) lokowano 1392, a przed 1437 B. jako nowe miasto,usytuowane w kierunku zach. od Zdzieża (który odtąd stał sięprzedmieściem B.).

  Parafię erygowano przed 1392 przy istniejącym już drewnianymkościele MB w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /3 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDELUMICI, Bordelumsche Rotte

  Ruch sekciarskio podłożu pietystycznym (->- pietyzm), którego ośrodkiem od1737 było miasto Bordelum (pn. Szlezwik).

  Organizatorami ruchu byli kandydat teologii protest. DawidAndreas Bahr oraz kaznodzieja Franz Barsvenius, popieranyprzez pastora Bordelum; sekta odrzucała Kościół widzialny,głosiła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOREL, Borel van Duynbeke ADAM

  ur. 2 XI 1603 w Middelburgu(pd.zach. Holandia), zm. ok. 1666 w Amsterdamie,Teolog protest., założyciel sekty borelistów.

  Początkowo był wyznawcą kalwinizmu; w dziele Ad legemet testimonium (1645) stwierdził, że jedyną regułą wiary powinnobyć Pismo Św., które — wolne od wyjaśnień ludzkich — zdolnejest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORDES CHARLES

  ur. 12 V 1863 w La Roche-Corbonk. Vouvray (środk. Francja), zm. 8 XI 1909 w Tulonie, Kompozytori dyrygent.

  Był uczniem C. Francka; 1887-89 kierował kapelą kośc. wNogent-sur-Marne, a od 1890 w paryskim kościele St. Gervais;1889-90 badal folklor baskijski; 1894 założył Association desChanteurs de St...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORGHESE

  Książęca rodzina wł. wywodząca się z patrycjatusieneńskiego, zasłużona dla kultury i gosp. rozwoju Włoch,zwł. dla rozbudowy Rzymu.

  Od XVI w. występuje podwójna linia B. (sieneńska i rzym.);okres świetności rodu przypadł na lata pontyfikatu Camilla B.(1605-21);

  dzięki temu w XVin w. należeli B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /11 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORECKI IWAN OSBM

  Imię zak. Hiob, ur. w 2. poł.XVI w. w Birczy (k. Przemyśla), zm. 12 III 1631 w Kijowie,metropolita prawosławny kijowsko-halicki.

  Ukończył szkołę bracką we Lwowie, 1604 został jej rektoremoraz nauczycielem greki i łaciny; 1615-18 byt pierwszym rektoremszkoły brackiej przy cerkwi Objawienia Pańskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORGIA

  Właściwie Borja, arystokratyczna rodzina hiszp.,wywodząca się z Játiva (Xativa) w Aragonii.

  Karierę kośc we Włoszech zrobiła dzięki ALONSOWI, któryzostawszy 1455 papieżem (Kalikst III), zaczął obdarzać krewnychdobrami i godnościami kośc, m.in. mianował 1456 kardynałamisiostrzeńców LUISA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORASTA GRZEGORZ ks.

  ur. 1584 w Nörköping (Szwecja),zm. 1654, Bibliotekarz i sekretarz króla Zygmunta III Wazy,pisarz panegiryczny i polemiczny.

  W młodym wieku przybył ze Szwecji na Warmię; z protestantyzmuprzeszedł na katolicyzm; studiował w Braniewie i wAkademii Wil. ; ok. 1605 uzyskał doktorat teologii i obojga praw.

  Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONZA

  (jap. bonso mnich buddyjski, bozu posiadaczceli), Nazwa buddyjskich duchownych (-> buddyzm IV) rozpowszechnionaw Europie (w Polsce wprowadził ją P. Skarga).

  B. mieszkają przy świątyniach, tworząc zhierarchizowanegrupy; z wyjątkiem duchownych sekty > shinshu byli do 1872zobowiązani do zachowania -» celibatu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BONZY, Bonzi, Bonsi PIERRE de kard.

  ur. 15 IV 1631we Florencji, zm. 11 VII 1703 w Narbonne, Dyplomata.

  Dzięki poparciu stryja, bpa Bćziers, którego został 1659 następcąna stolicy biskupiej, wszedł do służby dyplomatycznejkard. J. Mazarina; 1661 udał się z pierwszą misją dyplomatycznądo Florencji;

  1662 był posłem Ludwika XIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Radowit Dodano /26.06.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt

Do góry