Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BRACIA i SIOSTRY WOLNEGO DUCHA

  W XIII-XV w.ruch religijny usiłujący połączyć panteistyczno-kwietystycznąmistykę z dążeniami do reform społeczno-politycznych.

  Pojawili się w poł. XIII w. w Szwabii, skąd rozwinęli działalnośćgłównie w okolicach nadreńskich (Kolonia) w Niderlandachi we Francji; w XIV w. znani byli we Włoszech...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA WSPÓLNEGO ŻYCIA, zw. również fratres devoti, Fraterherren, fratres Hieronymitani oraz od nakrycia głowy fratres cuculiati, Gugelherren

  Małe, niezależne od siebie wspólnotymężczyzn różnych stanów i zawodów, żyjących w duchu-» devot io moderna w dobrowolnym ubóstwie, bez zak. ślubów.Inspiratorem tego ruchu był kaznodzieja lud. diakon G.Groóte, który 1381 skupił wokół siebie grupy mężczyzn w Deventer,Kampen i Zwolle;

  nieufność władz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /6 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA SŁUDZY MARYI NIEPOKALANEJ, Zgromadzenie Sług NMP św. Franciszka z Asyżu

  Laickie zgromadzeniebezhabitowe.

  Założeni 1883 w Zakroczymiu (na Mazowszu) w celu opiekii kształcenia młodzieży męskiej. Jest pierwszym męskim zgrom,bezhabitowym zał. przez H. Koźmińskiego, który przełożonymgen. mianował Franciszka Dublasiewicza; 1893 podzieliło sięna 2 odłamy: b.s.M.N. pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, Zakon Ciała Jezusa Chrystusa, biali mnisi (kolor habitu)

  Zakon powstaływ XIV w. dla szerzenia kultu —Najświętszego Sakramentu.

  Pierwszy klasztor pod wezw. Corpus Christi założył 1328w Gualdo (Umbria) bł. Andrzej z Paolo wg reguły — benedyktyńskiej;z czasem stał się on ośrodkiem kongr. liczącej ok. 15klasztorów i siedzibą opata gen.; zakon zatwierdził 1377...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MUZUŁMAŃSCY

  (arab. Dżamijjat al-Ichwanul-Muslimin Stow. Braci Muzułm.), Reformatorski ruch rel.-polit.w -> islamie, nawiązujący do wahhabitów, powstały 1928 wIsmailiji (Egipt), a 1929 ukształtowany organizacyjnie.Inicjatorem ruchu był Hasan al-Banna, który odnosił się negatywniedo muzułm. teologii spekulatywnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /4 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

  Congregatio fratrum patrocini!S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickiezgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatówna kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,zwł. w celu wychowywania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA CHRYSTUSA, chrystadelfianie

  Chiliastyczna sektaprotestancka zainicjowana 1844 w Stanach Zjedn. przez ang.lekarza J. Thomasa.

  Sekta nawiązuje do — Disciples of Christ, których zwolennikiembył początkowo Thomas; podejrzenia o odstępstwo odnauki Pisma św. spowodowały jego odejście od Disciples ofChrist i zorganizowanie b. Ch.; podróże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO, Ordo Sanctae Crucis (Crucigeri)

  Zakon -» kanoników regularnych zał. w Leodiumna pocz. Xni w., szerzący kult męki i krzyża Chrystusowego.Stanowią wspólnotę związaną genetycznie z ruchem kanoniczymi kultem krzyża Chrystusowego, ożywionym szczególniew czasie krucjat.

  Pierwszą wspólnotę, złożoną z 5 kapłanów, zorganizował 1211w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA CZESCY, bracia morawscy, Bratrská Jednota, Unitas Fratrum

  Chrześcijańska wspólnota religijna wyrosła z dążeńreformatorskich związanych z radykalnym nurtem — husytyzmuw pd.-wsch. Czechach w poł. XV w.

  I. DZIEJE i ORGANIZACJA — Twórcą wspólnoty był ŘehořKrajdí (zm. 1474), który pod wpływem myśliciela i pisarza P.Chelćickiego zaczął 1458 z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /11 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRACIA MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ od św. HIPOLITA, Congregatio Fratrum Sancti Hippolyti

  Laickie zgromadzeniezakonne zał. w Meksyku w 2. poł. XVI w. w celupielęgnowania chorych.

  Powstanie zgrom, wiąże się z charytatywną działalnością BernardinaÁlvareza (1514-84), który 1567 w Meksyku ufundowałszpital pod wezw. św. Hipolita i z jego personelu zorganizowałzgromadzenie braci szpitalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oleg Dodano /11.07.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt

Do góry