Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BRANICKÁ KATARZYNA OVM

  Imię zak. Krystyna, ur.17 IV 1639, zm. 22 VIII 1725 w Krakowie, zat. klasztoru.

  W 1655 wstąpiła do benedyktynek w Staniątkach; po 8 miesiącachnowicjatu wyjechała z matką na Węgry z powodu najazduSzwedów; powróciwszy, wstąpiła 1658 do wizytek w Warszawie;po złożeniu ślubów zak. została mistrzynią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDOWSKI ALEKSANDER ks.

  ur. 27 XII 1837 w Lisewiek. Żerkowa (mylnie w PSB), zm. 29 XII 1903 w BorkuWlkp., Duszpasterz, historyk.

  Święcenia kapł. przyjął 1864 w Poznaniu, a 1868 został prob,w Borku; wykorzystując materiały archiwum par. i miejskiego,napisał historię miejscowych kościołów — Encyklopedyzm w dwóchkościołach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANICKI SEBASTIAN bp.

  ur. 1484 prawdopodobnie wSiemieniu (k. Parczewa), zm. 6 V 1544 w Łaskarzewie (k. Garwolina).

  Prawdopodobnie studiował prawo za granicą; 1522 przebywałw Rzymie jako protegowany prymasa J. Łaskiego, a popowrocie — na dworze bratanka prymasa, Hieronima; 1523 występowałjako kanonik łowicki; od 1530 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDSMA TITUS OCarm

  Imię chrzestne Anno Sjoerd,ur. 23 II 1881 w Nijmegen, zm. 26 VII 1942 w Dachau, teolog.

  W 1898 wstąpił do zakonu i odbył studia filoz. i teol.; 1905przyjął święcenia kapł., nast. studiował w Rzymie, gdzie uzyskałdoktorat z filozofii; 1923 rozpoczął na Kat. Uniwersytecie wNijmegen wykłady z filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANIEWO

  Parafie i dekanat w diecezji warmińskiej, sanktuariumŚw. Krzyża.B. jako najstarsze miasto na Warmii występuje w dokumentachz 1249;

  bp warm. Anzelm nadał 1252 osadzie Prusów prawamiejskie i obrał B. na stolicę diec., a 1260 wybudował katedręśw. Andrzeja Apostoła, przy której instalował kapitułę;w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /4 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDTS FRANZ

  ur. 12 XI 1834 w Mönchengladbach,zm. 5 X 1914 tamże, Przemysłowiec i działacz społeczny.

  W swoich zakładach przemysłowych B. tworzył od 1872 szerokisamorząd robotniczy, rozwijał ochronę pracy, ubezpieczeniaspoł., wprowadził płace rodzinne, zasiłki na założenie rodziny,założył robotniczą kasę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANSIET MATHIEU FSC

  Imię zak. Filip, ur. 1 XII 1792w Gachat (dep. Loise), zm. 6 I 1874 w Paryżu, generał zgrom.,pedagog.

  Do zgromadzenia wstąpił 1809 w Lyonie; 1830 został asystentemgen., a 1838 generałem; troszczył się o rozwój zgrom,i jego dzieł, zwł. o szkolnictwo elementarne;

  ułożył wzorcowyprogram nauczania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDYS JAN ks.

  ur. 13 XI 1886 w Pawłowicach (k. Żorów),zm. 27 II 1970 w Londynie, Brat Pawła, działacz spol.--nar., duszpasterz wojskowy i polonijny.

  Podczas studiów teol. 1908-12 na Uniw. Wrocławskim działałw pol. tajnych organizacjach akademickich; 1912 przyjął święceniakapl. ; do 1915 był wik., a potem adm. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDENBURG, Brenna, Brambor

  Słow. gród, od X I I w.niem. miasto na zach. od Berlina, stolica średniow. diecezjii marchii (—Brandenburgia).

  1. M i a s t o — Gród Brenna (niewłaściwa rekonstrukcja Brambor)słow. plemienia Stodoran-Hobolan na wyspie wśród rozlewiskHaweli był ważnym punktem strategicznym; książęta B.uznawali przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRANDA z CASTIGLIONE, Brandus z Castiglione kard.

  ur. 1350 w Castiglione d'Olona (Lombardia), zm. 3 II 1443tamże, Legat pap. w Polsce.

  Studiował prawo na uniw. w Pawii, na którym 1388-89 byłprof, prawa kan., 1392-1403 audytorem Roty Rzym., od 1404bpem Piacenzy; skierowany do służby dyplom, został legatemw Lombardii;

  1410 na prośbę króla rzym.-niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /11.07.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt

Do góry