Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BREWE

  (łac brevis krótki), Urzędowe pismo pap. utrzymanew prostej formie, mniej uroczyste niż bulla, zawierającedekrety, zarządzenia, nadania praw honor., przywilejów, dyspens,odpustów itp. dla pojedynczych osób lub kościołów; sporządzasię je w języku łac. na pergaminie i pieczętuje pierścieniemrybaka;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRENTWOOD

  Diecezja w Anglii eryg. 20 VII 1917 jakosufr. Westminsteru.

  Zajmuje 3959 km2 i liczy 2,8 min mieszk.,w tym 175 000 katolików, 153 parafie, 148 księży diec. i 70 zak.,14 domów zak. męskich, 92 zakonników, 40 domów zak. żeńskich,694 siostry.

   

  AAS 9 (1917) 481-483; E. van Cauwenbergh, DHGE X 542; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRICTIUS, Briccius JAN SJ

  ur. 4 IV 1654 na Warmii,zm. 9 lub 10 X 1710 w Braniewie, Teolog, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1675, studia teol. ukończył w Braniewie,1688 przyjął święcenia kapł.; był prof, filozofii, teologii orazprawa kan. w kilku kolegiach jez. (m.in. w Warszawie, Wilniei Braniewie), zmarł w czasie zarazy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREWIARZ, Breviarium, Liturgia horarum

  Księga liturg.Kościoła rzym., zawierająca teksty modlitwy -» godzin kanonicznych(officium divinum), przeznaczona dla duchowieństwaz wyższymi święceniami i zakonów zobowiązanych do oficjumchórowego (-> konwentualna celebra); w sensie wtórnym — modlitwagodzin kan. (stąd określenia— odmawianie b., recytacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /30 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRENZ JOHANNES

  ur. 24 VI 1499 w Weilderstadt (Wirtembergia),zm. 11 IX 1570 w Stuttgarcie, Ewang. teolog, kaznodziejai działacz społeczno-polityczny.

  Studiował od 1514 w Heidelbergu, gdzie uległ wpływomJ. Oekolampada, a 1518 Lutra, za którym się opowiedział;1522 został kaznodzieją w Schwäbisch Hall; 1530 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BREZA TADEUSZ

  ur. 31 XII 1905 w Siekierzyńcach (k.Ostroga), zm. 19 V 1970 w Warszawie, Powieściopisarz, eseista.Gimnazjum ukończył 1924 w Poznaniu; porzuciwszy rozpoczętestudia prawnicze wstąpił do benedyktynów;

  po półtorarocznympobycie w nowicjacie belg. opactwa Saint-André k.Brugii opuścił zakon, podejmując z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRESCIA

  Bpstwo w pn. Włoszech (Lombardia), sufr.Mediolanu, miasto słynne z licznych zabytków sakralnych.

  1. Początki bpstwa sięgają końca I w.; pierwszym znanymbpem był Ursycyn, uczestnik synodu w Sardyce (342); wszyscybpi do Deusdedita (680) są czczeni w liturgii lokalnej jakoświęci. Z późniejszych na uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /2 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŘEZINA OTOKAR, właśc. Jebavý Vaclav

  ur. 13 IX 1868w Počátkách (pd. Czechy), zm. 25 III 1929 w Jaroměřicachn. Rokytnou (Morawy), Czes. poeta, główny przedstawiciel mistyczno-symbolicznego nurtu w czes. modernizmie, związanyz grupą kat. modernistów.

  Pod wpływem filozofii A. Schopenhauera twórczość artyst.pojmował jako rodzaj mist, poznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRESCIANI ANTONIO SJ

  ur. 24 VII 1798 w Ala (prow.Trydent), zm. 14 III 1862 w Rzymie, Pisarz, dziennikarz i pedagog.

  Po przyjęciu 1821 święceń kapł. wstąpił 1824 do zakonu;w krótkim czasie dał się poznać jako zdolny administrator, pedagogi utalentowany pisarz. Był kolejno rektorem kolegióww Turynie, Genui, Modenie i Kolegium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRIANCZANINOW IGNATIJ ALEKSANDROWICZ

  Imię chrzestneDmitrij, bp prawosł., ur. 18 II 1807 w Pokrowskiem (obwódwołogdzki), zm. 14 IV 1867 w klasztorze Nikoło-Babajewskim(k. Jarosławia n. Wołgą), ros. pisarz ascetyczny.

  Po ukończeniu 1824 szkoły inżynierskiej w Petersburgu wstąpiłdo służby państw.; 1831 złożył śluby zak.; zbudował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt

Do góry