Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BRZESKA TOMASZ CR

  ur. 12 LX 1818 w HoszycachWielkich k. Raciborza (obecnie w Czechosłowacji), zm. 27 X1900 w Rzymie, Misjonarz, muzyk.

  Ukończył seminarium nauczycielskie w Głogówku i pracowałjako wiejski nauczyciel na Śląsku; do zgromadzenia wstąpił 1847w Rzymie, gdzie 1848 złożył śluby zak., a po odbyciu studiówteol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZEŚĆ KUJAWSKI

  Parafia w dekanacie lubranieckimw diecezji włocławskiej. Był starym grodem warownym, własnościąksiążąt brzesko-kujawskich; ok. 1250 otrzymał prawa miejskie;1332 zdobyty przez Krzyżaków, po pokoju kaliskim (1343)wrócił do Polski; w czasie wojen pol.-szwedz. zniszczony; poII rozbiorze Polski włączony do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZESKA DIECEZJA

  Umowna nazwa kościelnej administracjina terytorium dawnego woj. brzeskiego i podlaskiegood XVI do XIX w. (Brześć Litewski).

  I. DIECEZJA ŁACIŃSKA — Wskutek wcielenia Podlasia do Korony(1569) i pozostawienia woj. brzeskiego przy Litwie orazwyrażanej od końca XVI w. przez bpa łuckiego chęci przynależeniado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /9 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZEŚĆ LITEWSKI

  Siedziba parafii i dekanatu oraz dawnarezydencja bpów -> brzeskiej diecezji (Białoruska SRR).

  Wzmiankowany 1019; jeden z najstarszych grodów na pograniczupolsko-rusko-litewskim, początkowo własność książątturowskich, od 1041 Jarosława Mądrego, księcia kijowskiego,od końca XII w. należał do Polski, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZESKA UNIA

  Zjednoczenie Kościoła prawosł. z Kościołemrzym.kat. w państwie pol.-Iitew., dokonane 1596 wBrześciu Litewskim (stąd nazwa); wspólnota powstała w wynikutego zjednoczenia została nazwana Kościołem -> unickim(II), a w zaborze austr. Kościołem greckokatolickim.

  Inicjatywę zjednoczenia, poprzedzoną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /9 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZETYSŁAW I

  ur. ok. 1012, zm. 10 I 1055, Syn Oldrzychaz dynastii Przemyślidów i Bożeny, od 1035 książę czeski.

  Jeszcze za życia ojca sprawował rządy na Morawach, odebranych1031 Polsce; 1035 po śmierci stryja Jaromira objął rządyw Czechach;

  1038 wraz z bpem Pragi Sewerem najechał naPolskę, dotarł do Poznania i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZESKO

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Staraosada Melsztyńskich otrzymała 1385 prawa miejskie.

  Kościół par. św. Jakuba Starszego jest neogot. (wzniesiony1447 jako got., wielokrotnie był niszczony przez pożary i odbudowywany),jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym wielobocznie;przy prezbiterium od wsch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZECHWA ANDRZEJ, Brzechfa Jędrzej OCD

  Imię zak.Andrzej od Jezusa, ur. 28 V 1584 w Brzesku, zm. 29 IV 1640w Lublinie, kaznodzieja i pisarz ascetyczny.

  W 1599 wyjechał do Rzymu, gdzie studiował retorykę i filozofięw Collegium Romanům, 1602 wstąpił do zakonu; poukończeniu studiów teol. w Genui przyjął 1609 święcenia kapł.,po czym powrócił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZETYSŁAW II

  zm. 22 XII 1100, Syn Wratysława IIi Adelajdy, książę czeski od 1092.

  Surowo zwalczał przeżytki pogaństwa w kraju; był też przeciwnikiemobrządku słow. (m.in. klasztor tego obrządku w Sázavie,wygnawszy mnichów, przeznaczył dla benedyktynówz Brzewnowa);

  jego wyprawy na Śląsk (1092,1093,1096)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZESKO NOWE, Brzysko

  Parafia w dekanacie proszowickimw diecezji kieleckiej. W 1279-1869 miało prawa miejskie.

  Nazwa B. obejmowała szereg osad będących w posiadaniunorbertanów; od przełomu XV i XVI w. część B. z siedzibąklasztoru nazywa się -> Hebdów. Kościół par. Wszystkich Świętych,drewniany, wznieśli norbertanie po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LeonidXXX Dodano /14.07.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry