Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie oskrzeli

  W przypadku zapalenia oskrzeli oprócz postępowania lekarskiego do poprawy stanu klinicznego przyczyniają się zabiegi pielęgniarskie, takie jak ułożenie odciążające, zwłaszcza w razie silnej duszności (zob. rozdz. 8.3 Ułożenie chorego z astmą osb-zełową). Należy regularnie stosować inhalacje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany otępienne u osób w podeszłym wieku

  U osób w podeszłym wieku z cechami otępienia, które związane jest ze schorzeniem organicznym, rozpoznaje się mózgowy zespól psychoorganiczny. Główne przyczyny uszkodzenia mózgu tego-typu to:

  •    niedobór tlenu w mózgu w następstwie zaburzenia metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego, np. w miażdżycy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /20 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłabienie pamięci

  Szczególnie charakterystyczną zmianą pojawiającą się u osób w podeszłym wieku jest osłabienie zdolności zapamiętywania (gromadzenia) informacji, wyrażające się zwiększeniem niezbędnego wysiłku oraz wydłużeniem czasu potrzebnego do przyswojenia sobie nowych wiadomości czy wyuczenia nowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /9 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność intelektualna

  Badania gerontologiczne wykazują, że sprawność intelektualna w podeszłym wieku nie zanika, wykazuje jedynie charakterystyczne dla tego wieku znamiona. Zarówno ogólna wiedza, jak i zasób słów zostają zachowane, chyba że doszło do ich wymazania przez zmiany organiczne w mózgu. Zdolność do zapamiętywania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany charakterologiczne

  Często uważa się, że wraz z wiekiem dochodzi do uwypuklenia charakterystycznych dla danej osobowości cech, aż do karykaturalnego ich zaostrzenia, nie należy ich jednak traktować jako zwykłych objawów starzenia się. Twierdzeń typu: oszczędny na starość staje się chciwy, wspaniałomyślny staje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /8 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby

  Negatywne uczucia lub działania starych ludzi, będące prawdopodobnie forma reakcji obronnych (często nieświadomą), są dla personelu pielęgnacyjnego "bardzo trudne do zrozumienia. Niżej przedstawiono tylko trzy przykłady, uwidoczniające powiązanie przyczyn somatycznych, duchowych i społecznych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /16 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad osobami w podeszłym wieku

  Opieka nad osobami w podeszłym wieku jest zadaniem, które współcześnie może mieć różne formy. Wydłużający się nieustannie okres życia starszej generacji sprawia, że coraz więcej ludzi w podeszłym wieku wymaga długoletniej opieki i pielęgnacji fachowego personelu. Opieka to może im zapewnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces starzenia

  Starzenie się jest naturalnym procesem w życiu człowieka i nie należy go mylić z chorobą. Zdefiniowanie poszczególnych faz rozwojowych w okresie dzieciństwa i młodości zazwyczaj nie sprawia trudności i, pomimo niewątpliwego wpływu na ich przebieg konkretnych sytuacji życiowych danego osobnika, czasowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narządy zmysłu a starzenie się

  Najbardziej typową zmianą w narządach zmysłu jest dalekowzroczność starcza, która jest spowodowana utratą elastyczności soczewki. Przez pojęcie dalekowzroczności starczej rozumie się zmniejszoną zdolność oka do ako-modacji (nastawienie ostrości widzenia). Zdolność narządu wzroku do dostosowywania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek matki palącej (czynnie i biernie)

  Noworodki matek, które paliły tytoń w czasie ciąży statystycznie częściej wymagają szczególnej uwagi neonatologa niż dzieci kobiet niepalących. Dzieci te dłużej przebywają na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej. Leczenie jednego noworodka urodzonego przez palącą matkę kosztuje średnio o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /2 396

  praca w formacie txt

Do góry