Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BULGARIS EUGENIOS

  Imię chrzestne Eleutherios, bp prawosł.,ur. 21 VIII 1716 na wyspie Korfu, zm. 8 VI 1806 w Petersburgu,gr. uczony i teolog prawosławny.

  Po studiach na Korfu, w Arta i Janinie został ok. 1737 mnichemi przyjął diakonat, po czym studiował na uniw. w Padwie,1742-50 kierował kolegium w Janinie, 1750-53...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULLA in COENA DOMINI

  Umowna nazwa zestawuekskomunik, uroczyście ogłaszanych w Wielki Czwartek w Rzymie(później też w in. miejscowościach), od których uwolnićmógł tylko papież. Nawiązywała do zwyczaju ogłaszania karwykluczających opornych ze społeczności kośc. (-» cenzurykościelne).

  Trudno ustalić czas zapoczątkowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIĆ FRANE

  ur. 4 X 1846 we Vranijc (k. Splitu), zm.29 VII 1934 w Zagrzebiu, Archeolog i epigrafik jugosłowiański.

  Był dyr. Muzeum Archeol. w Splicie (1883-1920) oraz konserwatoremzabytków prowincji Dalmacja (1913-26). Wynikijego prac i badań wykopaliskowych, koncentrujących się główniewokół problematyki archeologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIK JAN OFMRef

  Imię zak. Stanisław, ur. 18 XII1875 w Prężynie (k. Prudnika), zm. 5 V 1933 w Jerozolimie,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1892 w Ziemi Świętej, gdzie 22 IX 1900przyjął święcenia kapł. ; pracował w różnych sanktuariach ZiemiŚwiętej, m.in. w bazylice Grobu Chrystusa; po wybuchu I wojnyświat, odwołany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIŃSKI MELCHIOR ks.

  ur. 1810 w Chmielniku (k.Buska Zdroju), zm. 22 V 1877 w Sandomierzu, Historyk Kościoła.

  Do seminarium duch. wstąpił w Sandomierzu 1832, nast.studiował w Akademii Duch. w Warszawie, którą ukończyłze stopniem kandydata teologii; święcenia kapł. przyjął 1837; po powrocie do Sandomierza wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULANDA STANISŁAW ks.

  ur. 28 III 1887 w Czchowie(k. Brzeska), zm. 5 IV 1949 w Tarnowie, Prawnik kanonista,rządca diecezji, działacz charytatywny.

  W 1905 rozpoczął studia w seminarium duch. w Tarnowie,1909 przyjął święcenia kapł. i został wik. w Mielcu, od 1910studiował prawo kan. w Rzymie, a po uzyskaniu doktoratu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKRABA KAZIMIERZ bp.

  ur. 5 XII 1885 w Grodnie, zm.7 V 1946 w Łodzi, Działacz oświatowy i charytatywny.

  Studia teol., zaczęte 1904 w seminarium duch. w Petersburgu,uzupełnił na uniw. w Innsbrucku; po przyjęciu 1909 święceńkapł. w Krakowie został wik. przy kościele katedralnym w Mińskui prefektem szkół średnich; od 1912...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOBA

  Diecezja w pn. Tanzanii eryg. 21 VI 1960 jakosufr. Tabora. Tereny diec. należały od 1915 do misji Wiktorii--Niasy, przemianowanej 1929 na wikariat apost., od 1951 dowikariatu apost. Dolna Kagera, który 1953 został diecezją;

  diecezjaB. zajmuje 8292 km2 i liczy 550 000 mieszk., w tym 220 000katolików, 35...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUICHU

  Diecezja w Demokr. Republice Wietnamu eryg.24 XI 1960 jako sufr. Hanoi (od 1924 wikariat apost. B.).

  Zajmuje 1271 km2 i liczy 950000 mieszk., w tym 165 000 katolików,117 parafii, 30 księży diec., 1 zakonnika, 3 domy zak.żeńskie, 90 sióstr.

   

  AAS 17(1925)26, 28(1936)392, 53(1961)346-347; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOFZER MANFRED

  ur. 27 III 1910 w Oldenburgu,zm. 7 XII 1955 w Berkeley (Stany Zjedn.), Niem. muzykolog.

  Od 1940 działał w Stanach Zjedn., głównie na uniw. w Berkeley,gdzie od 1946 był profesorem. Jest autorem licznych pracz historii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycjirei. od średniowiecza do baroku, m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt

Do góry