Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BURNET GILBERT bp. anglik.

  ur. 15 IX 1643 w Edynburgu,zm. 17 III 1715 w Londynie, Teolog i historyk Kościoła.

  Studiował prawo, a nast. teologię w Aberdeen; 1665 przyjąłświęcenia kapł. i został kaznodzieją w Saltoun; 1669 objął katedręteologii w Glasgow; 1675-85 był kaznodzieją w Londynie.Naraziwszy się Stuartom, opuścił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURLINGTON

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Vermont)eryg. 29 II 1853, sufr. Bostonu.

  Zajmuje 24 741 km2 i liczy413 700 mieszk., w tym 139 640 katolików, 143 parafie, 178księży diec. i 69 zak., 12 domów zak. męskich, 96 zakonników,30 domów zak. żeńskich, 597 sióstr.

   

  G.E. Dupont, J. Sullivan, NCE II 900-901 ; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

  ur. 12 X 1883 w Iłówcu (k. Poznania), zm.30 VI 1947 w Kurytybie (Brazylia), Działaczka polonijna.

  Do zgromadzenia wstąpiła 1904 we Lwowie, 1913 złożyłaśluby wieczyste, 1922-36 była przełożoną prow, w Brazylii,1936-47 pełniła tamże obowiązki wikarii prowincjalnej.

  W ciągu25-letniej pracy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURIDAN JEAN

  ur. przed 1300 prawdopodobnie w Béthune(pn.-wsch. Francja), zm. po 1358, Franc, filozof.

  Był długoletnim prof, i 2-krotnie (1328 i 1340) rektorem uniw.paryskiego; należał do najwybitniejszych terministów (-»- terminizm)szkoły W. Ockhama.

  W logice zasłynął dzięki osobliwejodmianie nominalizmu: usiłował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /4 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURGUNDZKA SZKOŁA, burgundzka epoka, burgundzki styl

  Nazwa określająca:

  ° muzyków XV w. związanych bezpośrednioz dworem burgundzkim w Dijon i katedrą w Cambrai,

  ° generację kompozytorów reprezentatywnych dla całejmuzyki zach.eur. w poł. XV w., niekoniecznie związanychz Burgundią, zw. dawniej także pierwszą szkołą niderlandzką.

  1. Największy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURGOS

  Metropolia w pn. Hiszpanii eryg. 22 X 1574z sufr. Bilbao, Osma-Soria, Palencia, Vitoria.

  Bpstwo B., erygowane 1075 jako sufr. Toledo, od 1095 zależnebezpośrednio od Stolicy Apost., stanowi kontynuacjębpstwa -> Oca. W B. odbyły się synody: 1077,1080,1081,1136,1379,1511. Wybitniejsi bpi: Antonio de Rojas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURCKHARDT JACOB

  ur. 25 V 1818 w Bazylei, zm.8 VIII 1897 tamże, Historyk kultury i sztuki.

  Syn pastora kalwińskiego; studiował teologię, nast. historięi filologię na uniw. w Bazylei; studia hist, kontynuował w Berliniei Bonn, m.in. pod kierunkiem L. Rankego i J. Grimma;1845 objął w Bazylei katedrę historii, którą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURCHARD z WÜRZBURGA Św. OSB bp.

  zm. 2 II754; Z pochodzenia był Anglosasem.

  Przebywał jakiś czas w klasztorze Fritzlar w Hesji, zał. przezśw. Bonifacego, z którym od ok. 735 podjął wspólną działalnośćmis. na obszarze Niemiec;

  742 został bpem Würzburga; 742i 743 uczestniczył w synodach reformatorskich w Austrazji,a 747 w synodzie dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURCHARD z WORMACJI bp.

  ur. 965, zm. 20 VIII1025, Twórca zbioru prawa kanonicznego.

  W 1000 został bpemWormacji; przeprowadził liczne reformy w diecezji; uporządkowałsprawy majątkowe, umocnił karność wśród duchowieństwadiec. i zak.; przyczynił się do wybudowania kilku kościołów,m.in. katedry w Wormacji; odznaczał się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /3 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BURCHARD ze STRASBURGA, Burckard Johannes

  ur.1450 (?) w Niederhaslach (Alzacja), zm. 16 V 1506 w Rzymie,Liturgista, historyk.

  Piastował wysokie urzędy kośc, m.in. protonotariusza apost.(od 1481), ceremoniarza pap. (od 1489); 1503 został bpem diec.Civita Castellana—Orte; założył bank kredytowy Torre Argentina;razem z A. Patrizim wydał Pontificale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt

Do góry