Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BYLINY

  Pieśni reprezentujące najstarszą ruską ludową poezjęepicką.

  Istnieją 2 zasadnicze cykle: kijowski, reprezentującygłównie nurt bohaterski (rzadziej nowelistyczny), związanyz dworem księcia Włodzimierza Wielkiego i obroną Kijowa przedTatarami, którego głównymi bohaterami są: Ilja Murómiec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYLICA MARCIN, Marcin z Olkusza

  ur. ok. 1 4 3 3 w Olkuszu,zm. ok. 1 4 9 3 na Węgrzech, Astrolog.

  Studiował na Akademii Krak., gdzie 1 4 5 6 uzyskał stopień bakałarza,a 1459 magistra; był prawdopodobnie uczniem AndrzejaGrzymały z Poznania i Marcina Króla z Żurawicy; wykładałastronomię i astrologię na Akademii, 1463 krótko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYDGOSZCZ

  Siedziba parafii i dekanatów kat. w archidiecezjignieźnieńskiej, parafii i dekanatu prawosł. w diecezjiłódzko-poznańskiej, oraz parafii ewang.augsb. w diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

  Osadzie B., należącej do książąt kujaw., król KazimierzWielki nadał 1346 prawa miejskie; od 1409 B. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /10 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCZYNA

  Parafia w dekanacie wołczyńskim w diecezjiopolskiej. Pierwsza wzmianka o B. pochodzi z 1268; lokacjamiasta nastąpiła prawdopodobnie przed 1323.

  Parafię w B. erygowano przed 1283 przy kościele św. Mikołaja;w końcu XIV w. wzniesiono kościół św. Piotra Apostoła,przejęty 1556 przez luterán, przebudowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCHÓW STARY

  Parafia rzym.kat. w dekanacie Rohaczew-B. w archidiecezji mohylewskiej.Pierwsza wiadomość o B. pochodzi z 1403 i dotyczy jego przynależnoścido Księstwa Kijowskiego; w 2. poł. XVI w. B. stałsię własnością Chodkiewiczów, nast. Sapiehów; w XVII i 1.poł. XVIII w. był ważną twierdzą na szlaku wojen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCHOWIEC JÓZEF WŁADYSŁAW

  ur. 1778 w Chmielnicy(k. Nowogródka), zm. 5 VII 1845 w Wilnie, Filozof, tłumaczdzieł filozoficznych.

  W 1794 ukończył Szkołę Główną w Wilnie; brał udział w powstaniukościuszkowskim; od 1796 studiował filozofię na uniw.we Frankfurcie n. Odrą, w Getyndze i Królewcu, gdzie słuchałwykładów I. Kanta i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCHAWA

  Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej orazdawny ośrodek kalwinistów. Wieś istniejąca na pocz. XIV w.,od 1537 miasto.

  Parafię erygowano przed 1325 przy kościele św. Piotra i Pawła; w poł. XVI w. kościół był początkowo zborem braci pol.,a nast. kalwińskim (zwrócony katolikom przed 1613);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYBLOS, Byblus

  W ST Gebal (Giblici), dziś Dżebel w Libanie,jedno z najstarszych fen. miast wybrzeża M. Śródziemnego.

  B. już w IV tysiącleciu prz.Chr. było ważnym ośrodkiemhandlowym i rei., a duże znaczenie zachowało aż do 1266, kiedyto opuścili je krzyżowcy; obecnie liczy ok. 2000 mieszkańców.

  Na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŻUMBURA

  Diecezja w Burundi eryg. 9 X 1960 jakosufr. Gitegi.

  Zajmuje 5337 km2 i liczy 711 541 mieszk., w tym482 949 katolików, 145 parafii, 49 księży diec. i 79 zak., 39 domówzak. męskich, 127 zakonników, 27 domów zak. żeńskich,231 sióstr.

   

  AAS 51 (1959) 886-889, 56(1964) 1034; AEAF 1971, 773-780; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŻEŃSKI STANISŁAW

  zm. 5 IV 1692 we Fromborku,Historyk. Na UJ uzyskał doktorat obojga praw.

  Był sekretarzem kancelarii koronnej i prymasa W. Leszczyńskiego;dzięki jego protekcji otrzymał 1664 kanonię warmińską,1665 — gnieźn., a za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego,którego wybór popierał — kanonię krak. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt

Do góry