Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CELSAE SALUTIS GAUDIA

  Hymn na tercję, sekstęlub nonę Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia, wprowadzony1971.

  Stanowią go wybrane strofy anonimowego utworu,przypuszczalnie z X w., na cześć wjazdu Chrystusa do Jerozolimy; sławi zwycięstwo Zbawiciela nad wodzem śmierci i wzywawiernych, by wzorując się na rzeszy jeroz., oddali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELSUS, Kelsos

  Żył w II w., filozof pogański, autorpierwszego dzieła przeciw chrześcijaństwu.

  Poglądy C. znane są z pisma Orygenesa Kata Kelsu (PG 11,641-1632; P. Koetschau, Orígenes Werke MI, L 1899; M.Borret, SCh 132, 136, 147, 150), skierowanego przeciw niemuok. 248. Wg Orygenesa C. byl epikurejczykiem; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /5 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELTES, Celtis KONRAD, właśc. Konrad Pickel lub Bickel

  ur. 1II1459 w Wipfeld (k. Schweinfurt), zm. 4II1508 w Wiedniu,Niem. humanista i poeta.

  Studiował w Kolonii (1477), nast. w Heildelbergu (1484),gdzie R. Agricola wprowadził go w krąg idei human.; po studiachprowadził działalność dydaktyczną w Erfurcie, Lipskui Rostocku; 1486 udał się do Rzymu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia

  W sensie o g ó l n ym — odpowiedniość(przystosowanie) do określonego -> celu, w sensie specjalnym— właściwość motywacji lub ukierunkowania działańukładów (głównie żywych) przez określony cel, który jest dlanich kresem doskonalącym i spełniającym;

  stanowi centrumpoglądu lub kierunku, zw. finalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELTOWIE

  Ludy zamieszkujące w II-I tysiącleciu prz.Chr.dorzecze górnego Renu, Dunaju i Menu; od języka celt. pochodzą— irlandzki, szkocki, walijski, bretoński.

  I. DZIEJE — W ciągu I tysiąclecia prz.Chr. C. rozprzestrzenilisię we wszystkich kierunkach od Wysp Brytyjskich i Pirenejówpo M. Czarne docierając nawet do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /7 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia - DZIEJE POGLĄDÓW

  Filozofowie staroż. wskazywalina celową budowę i działanie świata. Anaksagoras odrzuciłdziałanie przypadku, podkreślając istnienie w świecie ładui porządku. Pitagorejczycy przyjmowali celową interpretacjęstruktury świata, której podstawą była proporcja i liczba (światjest kosmosem, a nie -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /15 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENKIER, Zäncker JAN DAWID

  ur. w Berlinie, zm. 28 III1727 w Królewcu, Pol. drukarz, wydawca i księgarz.

  Pochodził z rodziny niem. i kształcił się prawdopodobnie wLipsku; od 1710 kierował Drukarnią Polską przy kościele ewangelickoreformowanymw Królewcu, a 1711 nabył ją na własność ;nazywał siebie pol. drukarzem.

  Wydawał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia - W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

  C. ujmuje sięw aspekcie semantycznym, metodologicznym i treściowym.

  A. ASPEKT SEMANTYCZNY — W biologii problem c. uwarunkowanyjest samym sposobem wyrażenia wskazującym wprost lubpośrednio na realizowane w przyrodzie cele; ma to miejsce w wypadkuanalizy poznawczego ujęcia zorganizowanych układów,ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /8 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIŃSKI ADAM

  ur. 24 (?) XII 1809 w Połomicach (k.Włodawy), zm. 8 XII 1837 w Montpellier, Poeta, rei. działacz.

  Uczył się u augustianów-eremitów w Orchówku n. Bugiem,u bazylianów w Brześciu Litew. i w Liceum Krzemienieckim;1829, protegowany przez J. Korzeniowskiego, wstąpił na UW;1830-31 służył w gwardii nar.; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELJE, Celeia

  Miasto w Słowenii, dawne bpstwo w rzym.prowincji Norikum, które przestało istnieć pod koniec VI w.na skutek najazdu Awarów; znanych 2 bpów z V I w.;

  w C. zachowałysię ruiny bazyliki z IV w. z fragmentami mozaikowejposadzki oraz got. 3-nawowy kościół św. Daniela z freskami.

   

  J. Zeiller, DHGE XII 51-52;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry