Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTER SAKRAMENTALNY

  Niezmazalne (przynajmniej w życiu doczesnym) duchowe znamię lub „pieczęć" (sfragis), udzielane człowiekowi przez Boga w sakramentach chrztu, ->- bierzmowania i -> kapłaństwa, dające mu uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusowym i uzdolniające go do aktywnego udziału w Mistycznym Ciele Chrystusa, a zwł. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /12 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARITAS CHRISTI, Caritas Christi

  Żeński -> instytut świecki na prawie pap., zał. 1937 w Marsylii przez J.M. Perrina OP. Pierwotnie był stowarzyszeniem kośc. dla wspomagania duchowieństwa w różnych dziedzinach duszpasterstwa i oddziaływania przez świadectwo życia, a 1950 został eryg. jako instytut;

  1955 otrzymał dekret pochwalny;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEROLOGIA

  Dział psychologii > osobowości zajmujący się badaniami nad genezą, rozwojem, strukturą, typologią i diagnostyką -» charakteru oraz zaburzeniami jego rozwoju ( -> charakteropatia). Pierwsze próby oparcia ch. na podstawach nauk. podjął i jej nazwę stworzył J. Bahnsen (1867).

  Zagadnieniami ch. zajmowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /4 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARKTEWICZ JUWENALIS OFMObs

  ur. ok. 1720 na Litwie, zm. 31 VII 1788 w Wilnie, Kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił ok. 1740; 1758-66 był prof, teologii w seminariach zak. w Wilnie i Nieświeżu; wybrany 1766 na prowincjała, uczestniczył w kapitule gen. w Walencji; podróż i obserwacje obyczajowe zrelacjonował w Dyariuszu podróży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEROPATIA

  Zaburzenia osobowości dotyczące -> charakteru, zbliżone do -> psychopatii, występujące w wyniku zmian organicznych w mózgu; przejawia się m.in. w zaleganiu myśli, chwiejności emocjonalnej, wzmożonej drażliwości, wybuchowości, doprowadzającej nieraz do konfliktów z otoczeniem; termin ch. wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /4 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA

  (gr. charakteristikos znamionujący, odróżniający), Czynność lub rezultat określania czegoś za pomocą jego swoistych cech, czyli właściwości.

  W logice — opis klasy przedmiotów za pomocą właściwości, a nie przez wskazanie ich cech istotnych. Ch. zależnie od tego, czy dostatecznie ostro wyznacza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

  (gr. charakter znak, znamię, rysa), Zespół cech człowieka powiązanych z sobą we względnie trwały układ, uformowany zgodnie z przyjętym systemem wartości, a znamionujący -> motywację postępowania; niektórzy uczeni utożsamiają eh. z -> osobowością (ch. w znaczeniu szerszym), inni zaś z ->-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /32 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAPPOTTN de NEUVILLE HÉLÈNE

  Imię zak. Maria od Męki Pańskiej, ur. 21 V 1839 w Nantes, zm. 15 XI1904 w San Remo, zał. -> franciszkanek misjonarek Maryi.

  Na polecenie spowiednika Georges'a Petit SJ wstąpiła 1864 do zgrom. Maryi Wynagrodzicielki w Tuluzie; pod koniec nowicjatu wysłana do pracy mis. w Indiach, kierowała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMBARON ETIENNE FSC

  Imię zak. Gonzalwiusz, ur. 15 X 1827 w Chassagny (Owernia), zm. 3 VIII 1902 w Cure-pipe (Mauritius), pedagog, misjonarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1845; 1846-49 uczył w szkole zak. w Riom; 1850 udał się jako misjonarz na wyspę Réunion, gdzie uczył w szkole mis. w Saint-Denis; 1896 na wezwanie jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANTEPIE de la SAUSSAYE PIERRE DANIEL

  ur. 9 IV 1848 w Leeuwarden (Holandia), zm. 20 IV 1920 w Bilthoven, Teolog i historyk religii.

  Po studiach teologii reformowanej w Utrechcie był 1872-78 pastorem; specjalizował się w zakresie historii religii, szczególnie germ.; 1878 otrzymał nowo zał. katedrę historii religii w Amsterdamie, a 1899 — po C.P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /3 404

  praca w formacie txt

Do góry