Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA

  Powstała 1243 w związku z utworzeniem organizacji kośc. w Prusach; od 1566 sufragania metropolii gnieźnieńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMNO

  Siedziba parafii i dekanatu w diecezji chełmińskiej oraz Akademii Chełmińskiej (1386-1818) i ośrodek wydawniczy (do pocz. XX w.).

  I. MIASTO — Gród Ch. istniał już w X w., a prawa miejskie otrzymał 1233. Parafię erygowano prawdopodobnie na pocz. XI w. przy kościele Wniebowzięcia NMP (zburzony w XIII w.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /11 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÂTEL FERDINAND FRANÇOIS

  ur. 9 I 1795 w Gannat (Burgundia), zm. 13 II 1857 w Paryżu, Założyciel Kościoła franc.kat. (Eglise Catholique Française).

  Po ukończeniu seminarium duch. w Clermont-Ferrand przyjął 1818 święcenia kapł.; był wik. w Moulins, a następnie prob, w Monétay-sur-Loire; 1821 został kapelanem gwardii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMATYCZNY RUCH

  Spontaniczny ruch odnowy występujący przeciw skostniałym strukturom rei. lub teol. ( -> kontestacja) w celu odrodzenia pierwotnej gorliwości rei. ; jest stałym komponentem życia religijnego.

  R.ch. powstaje przeważnie oddolnie jako reakcja na stagnację życia rei. i miewa początkowo charakter elitarny;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /8 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁCHOWSKI HENRYK ks.

  ur. na pocz. XVII w. na Mazowszu, zm. 1647 na Pomorzu, Poeta sielankowy i religijny.

  Kształcił się w Akademii Krak.; jako dworzanin król. brał udział 1633 w wyprawie smoleńskiej Władysława IV. Około 1635 przyjął święcenia kapł. i odtąd przebywał na Pomorzu; 1640 został prałatem i prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAUCER GEOFFREY

  ur. ok. 1340 w Londynie, zm. 25 X 1400 tamże, Poeta. Piastował różne urzędy dworskie, pełnił misje dyplomatyczne, był członkiem parlamentu.

  Znawca eur. literatury dawniejszej i współcz., zwł. franc, (tłumaczył Koman de la rose) i wł. (Dante, Petrarka, Boccaccio) ; przetwarzał z talentem tematy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /5 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMATYK

  (gr. charisma dar), Przywódca religijny mający świadomość posiadania -» charyzmatu, dzięki któremu głosi nowe idee w celu odkrycia lub wzbogacenia treściowego poglądów rei. utrwalonych w tradycji doktrynalnej lub w społ. strukturach instytucjonalnych; przenośnie — przywódca, którego poglądy i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAZAROWIE

  Federacja ludów różnego pochodzenia tworzących państwo między Wołgą i Donem w VII-X w.

  Elementem scalającym Ch. był koczowniczy, najprawdopodobniej turko-tatarski, lud kształtowany pod wpływem środowiska scytyjsko-sarmackiego i kaukaskiego; plemiona zależne od Ch. były konglomeratem plemion...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARZEWSKI JAN OP

  Imię zak. Rajmund od św. Kazimierza, ur. ok. 1600, zm. 1659 prawdopodobnie w Kaffie (Teodozja na Krymie), misjonarz wśród Tatarów na Krymie.

  Studiował od 1619 na UJ; był wychowawcą na dworach księcia Konstantego Lubomirskiego i Jerzego Ossolińskiego; przed 1646 przebywał w klasztorze św. Sykstusa w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHCIWOŚĆ, zachłanność

  Dyspozycja motywująca działanie zmierzające (za wszelką cenę) do ciągłego zwiększania stanu posiadania dóbr, najczęściej materialnych (bogactwo).

  1. Aspekt psychologiczny — Ch. ma swe źródło w potrzebie posiadania, rozwiniętej na bazie instynktu samozachowawczego, oraz w potrzebie bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /6 588

  praca w formacie txt

Do góry